Petycje. WOP - 03.

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: Petycję można złożyć w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz powinna zawierać także adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

W celu złożenia petycji można wypełnić załączony formularz: Wzór petycji 

Petycja może być składana w interesie podmiotu trzeciego za jego zgodą: Wzór zgody

Anonimy nie są rozpatrywane.

WYSOKOŚĆ OPŁATY: brak

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: brak

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od podmiotu rozpatrującego petycję uniemożliwiających rozpatrzenie petycji w terminie, termin ten ulega przedłużeniu, nie dłużej niż do 3 miesięcy, licząc od upływu terminu, w którym petycja powinna być rozpatrzona.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: Postępowanie w sprawie petycji kończy się zawiadomieniem podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: droga pocztowa, Biuro Obsługi Klienta (osobiście) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

SPRAWĘ PROWADZI: Zespół Organizacyjny.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870).

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30.

 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 8 lat temu (wtorek, 22 września 2015, godzina 10:30)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Rafał Frankowski
 • Ilość wyświetleń: 2 697 839
 • Data ostatniej aktualizacji: czwartek, 20 lutego 2020, godzina 15:47
 • Historia aktualizacji

 • 20 lutego 2020, godzina 15:47 Aktualizacja danych
  16 lutego 2017, godzina 12:19 Aktualizacja danych
  15 lutego 2017, godzina 13:58 Aktualizacja danych
  17 listopada 2016, godzina 12:39 Aktualizacja danych
  17 listopada 2016, godzina 12:34 Aktualizacja danych
  15 listopada 2016, godzina 08:40 Aktualizacja danych
  15 listopada 2016, godzina 08:34 Aktualizacja danych
  24 września 2015, godzina 09:34 Aktualizacja danych
  22 września 2015, godzina 10:53 Aktualizacja danych