Udostępnianie akt z zasobu archiwum zakładowego Urzędu Miasta Płocka.  WOP - 06.
 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ:  wniosek o udostępnienie akt na miejscu w archiwum zakładowym/ wypożyczenie materiałów na zewnątrz / wykonanie kopii z materiałów archiwum zakładowego - do pobrania w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka, na stanowiskach merytorycznych komórek organizacyjnych lub na stronie internetowej www.plock.eu.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • wniosek wypełniony zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka Nr 1680/2020 z dnia 07.08.2020 r.
 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (w przypadku udostępnienia informacji, nie stanowiącej informacji publicznej)

WYSOKOŚĆ OPŁATY: opłata skarbowa od poświadczenia zgodności wykonanych kserokopii z udostępnionych akt – za każdą rozpoczętą stronę 5,00 zł
sporządzenie kopii żądanych dokumentów bez poświadczenia zgodności z oryginałem zgodnie z zał. 5 do zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka nr
1680/2020 z dnia 07.08.2020 r. (zmienionego zarządzeniem Nr 4437/23 z dnia 02 sierpnia 2023r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu udostępniania dokumentacji z zasobu archiwum zakładowego Urzędu Miasta Płocka)

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: na bankowy rachunek Urzędu Miasta: Bank PKO BP S.A. II/O w Płocku, numer konta: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929 z dopiskiem „Za wydanie kopii dokumentów z archiwum zakładowego”.
                        
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: w przypadku udostępnienia wskazanych akt – niezwłocznie
w pozostałych sprawach - nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
       
FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: udostępnienie akt na miejscu w archiwum zakładowym
wypożyczenie materiałów z archiwum zakładowego na zewnątrz wykonanie kopii z materiałów archiwum zakładowego.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW:
miejsce złożenia - Biuro Obsługi Klienta, stanowiska merytoryczne komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Płocka lub drogą pocztową,
miejsce odebrania – Biuro Obsługi Klienta, stanowiska merytoryczne komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Płocka, drogą pocztową lub bezpośrednio z archiwum zakładowego.
                        
SPRAWĘ PROWADZI: A
rchiwum zakładowe.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.
                        
PODSTAWA PRAWNA:
-  rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. nr 14, poz, 67 ze zmianami);
-  ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zmianami)
-  zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka Nr 4108/2014 z dnia 22.01.2014 r. w sprawie zasad i trybu udostępniania dokumentacji z zasobu archiwum zakładowego Urzędu Miasta Płocka;
- zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka Nr 4108/2014 z dnia 22.01.2014 r. w sprawie zasad i trybu udostępniania dokumentacji z zasobu archiwum zakładowego Urzędu Miasta Płocka (zm. zarządzeniami PMP nr 4265/2018, 1680/2020, 4437/2023).

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30.

  

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 18 lat temu (środa, 01 czerwca 2005, godzina 13:57)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Dyrektor Wydziału Organizacyjnego
 • Ilość wyświetleń: 2 699 404
 • Data ostatniej aktualizacji: środa, 21 lutego 2024, godzina 14:39
 • Historia aktualizacji

 • 21 lutego 2024, godzina 14:39 Aktualizacja dokumentu
  18 sierpnia 2023, godzina 11:58 Aktualizacja dokumentu
  14 listopada 2022, godzina 13:12 Aktualizacja dokumentu
  29 czerwca 2022, godzina 10:18 Aktualizacja dokumentu
  16 kwietnia 2021, godzina 12:13 Aktualizacja dokumentu
  10 sierpnia 2020, godzina 13:44 Aktualizacja danych
  05 sierpnia 2020, godzina 14:10 Aktualizacja danych
  20 lutego 2020, godzina 15:49 Aktualizacja danych
  07 stycznia 2019, godzina 13:02 Aktualizacja danych
  16 lutego 2017, godzina 12:23 Aktualizacja danych
  15 lutego 2017, godzina 14:01 Aktualizacja danych
  10 stycznia 2017, godzina 13:42 Aktualizacja danych
  17 listopada 2016, godzina 13:20 Aktualizacja danych
  17 listopada 2016, godzina 13:17 Aktualizacja danych
  22 września 2015, godzina 10:57 Aktualizacja danych
  22 września 2015, godzina 10:54 Aktualizacja danych
  14 września 2015, godzina 09:31 Aktualizacja danych
  24 czerwca 2015, godzina 14:05 Aktualizacja danych
  04 listopada 2014, godzina 13:45 Aktualizacja danych
  04 listopada 2014, godzina 13:36 Aktualizacja danych
  04 listopada 2014, godzina 13:35 Aktualizacja danych
  04 listopada 2014, godzina 13:34 Aktualizacja danych
  04 listopada 2014, godzina 13:34 Aktualizacja danych
  04 listopada 2014, godzina 13:31 Aktualizacja danych
  04 listopada 2014, godzina 13:30 Aktualizacja danych
  04 listopada 2014, godzina 13:27 Aktualizacja danych
  04 listopada 2014, godzina 13:24 Aktualizacja danych
  08 września 2011, godzina 14:08 Aktualizacja danych
  30 września 2009, godzina 12:42 Aktualizacja danych
  21 sierpnia 2009, godzina 09:19 Aktualizacja danych
  14 września 2007, godzina 10:57 Aktualizacja danych
  14 września 2007, godzina 10:56 Aktualizacja danych
  08 lutego 2007, godzina 08:25 Aktualizacja danych
  08 lutego 2007, godzina 08:24 Aktualizacja danych
  08 lutego 2007, godzina 08:23 Aktualizacja danych
  02 lutego 2007, godzina 10:39 Aktualizacja danych
  05 stycznia 2007, godzina 12:19 Aktualizacja danych
  05 stycznia 2007, godzina 12:17 Aktualizacja danych
  05 stycznia 2007, godzina 12:16 Aktualizacja danych
  01 czerwca 2005, godzina 16:54 Aktualizacja danych
  01 czerwca 2005, godzina 14:20 Aktualizacja danych
  01 czerwca 2005, godzina 14:20 Aktualizacja danych
  01 czerwca 2005, godzina 14:19 Aktualizacja danych
  01 czerwca 2005, godzina 14:17 Aktualizacja danych
  01 czerwca 2005, godzina 14:16 Aktualizacja danych
  01 czerwca 2005, godzina 14:14 Aktualizacja danych
  01 czerwca 2005, godzina 14:06 Aktualizacja danych