Uchwały Rady Miasta:
Zakres: Sesja XIV - 02-09-2003
 • UCHWAŁA Nr 250/XIV/03 Rady Miasta Płocka z dnia 2 września 2003 roku
  rozpatrzenia protestu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ulicami: Dobrzyńską, Polną i jej projektowanym przedłużeniem w kierunku zachodnim oraz ul. Parowa w Płocku wniesionego przez Mieszkańców Wspólnoty Mieszkaniowej zam. przy ul. Jasnej 18 w Płocku nieuwzględnionego w całości przez Prezydenta Miasta Płocka.
 • UCHWAŁA Nr 249/XIV/03 Rady Miasta Płocka z dnia 2 września 2003 roku
  rozpatrzenia protestu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ulicami: Dobrzyńską, Polną i jej projektowanym przedłużeniem w kierunku zachodnim oraz ul. Parowa w Płocku wniesionego przez Wspólnotę Mieszkaniową Mieszkańców zam. przy ul. Jasnej 17 w Płocku nieuwzględnionego przez Prezydenta Miasta Płocka.
 • UCHWAŁA Nr 248/XIV/03 Rady Miasta Płocka z dnia 2 września 2003 roku
  rozpatrzenia protestu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ulicami: Dobrzyńską, Polną i jej projektowanym przedłużeniem w kierunku zachodnim oraz ul. Parowa w Płocku wniesionego przez Pana Kazimierza Wołowca zam. przy ul. Na Skarpie 2 m 9 w Płocku, nieuwzględnionego przez Prezydenta Miasta Płocka.
 • UCHWAŁA Nr 247/XIV/03 Rady Miasta Płocka z dnia 2 września 2003 roku
  rozpatrzenia protestu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ulicami: Dobrzyńską, Polną i jej projektowanym przedłużeniem w kierunku zachodnim oraz ul. Parowa w Płocku wniesionego przez Państwo Grażynę i Wiesława Lis zam. przy ul. Jasnej 15b w Płocku, nieuwzględnionego przez Prezydenta Miasta Płocka.
 • UCHWAŁA Nr 246/XIV/03 Rady Miasta Płocka z dnia 2 września 2003 roku
  zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ulicami: Dobrzyńską, Polną i jej projektowanym przedłużeniem w kierunku zachodnim oraz ul. Parowa w Płocku wniesionego przez Lokatorsko - Własnościową Spółdzielnię Mieszkaniową „PETRODOM” ul. Dobrzyńska 7/45 w Płocku.
 • UCHWAŁA Nr 245/XIV/03 Rady Miasta Płocka z dnia 2 września 2003 roku
  rozpatrzenia zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ulicami: Dobrzyńską, Polną i jej projektowanym przedłużeniem w kierunku zachodnim oraz ul. Parowa w Płocku wniesionego przez Panią Lucynę Jaroszewską zam. przy ul. Jasnej 15a w Płocku.
 • UCHWAŁA Nr 244/XIV/03 Rady Miasta Płocka z dnia 2 września 2003 roku
  rozpatrzenia zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ulicami: Dobrzyńską, Polną i jej projektowanym przedłużeniem w kierunku zachodnim oraz ul. Parowa w Płocku wniesionego przez Panią Janinę Ogrodowczyk zam. przy ul. Bielskiej 51/16 w Płocku.
 • UCHWAŁA Nr 243/XIV/03 Rady Miasta Płocka z dnia 2 września 2003 roku
  rozpatrzenia zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ulicami: Dobrzyńską, Polną i jej projektowanym przedłużeniem w kierunku zachodnim oraz ul. Parowa w Płocku wniesionego przez Państwo Krystynę i Jana Ogrodowczyk zam. przy ul. Polnej 8/1 w Płocku.
 • UCHWAŁA Nr 242/XIV/03 Rady Miasta Płocka z dnia 2 września 2003 roku
  rozpatrzenia zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ulicami: Dobrzyńską, Polną i jej projektowanym przedłużeniem w kierunku zachodnim oraz ul. Parowa w Płocku wniesionego przez Panią Danutę Okraskę zam. przy ul. Zalewskiego 6 w Płocku.
 • UCHWAŁA Nr 241/XIV/03 Rady Miasta Płocka z dnia 2 września 2003 roku
  rozpatrzenia zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ulicami: Dobrzyńską, Polną i jej projektowanym przedłużeniem w kierunku zachodnim oraz ul. Parowa w Płocku wniesionego przez Pana Kazimierza Wołowca zam. przy ul. Na Skarpie 2 m 9 w Płocku.
 • UCHWAŁA Nr 240/XIV/03 Rady Miasta Płocka z dnia 2 września 2003 roku
  rozpatrzenia zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ulicami: Dobrzyńską, Polną i jej projektowanym przedłużeniem w kierunku zachodnim oraz ul. Parowa w Płocku wniesionego przez Panią Halinę Reginę Zimostrad zam. przy ul. Pszczelej 2 m 198 w Płocku.
 • UCHWAŁA Nr 239/XIV/03 Rady Miasta Płocka z dnia 2 września 2003 roku
  rozpatrzenia zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ulicami: Dobrzyńską, Polną i jej projektowanym przedłużeniem w kierunku zachodnim oraz ul. Parowa w Płocku wniesionego przez Pana Eugeniusza Ryszkowskiego zam. przy ul. Na Skarpie 16a m 17 w Płocku.
 • UCHWAŁA Nr 238/XIV/03 Rady Miasta Płocka z dnia 2 września 2003 roku
  rozpatrzenia zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ulicami: Dobrzyńską, Polną i jej projektowanym przedłużeniem w kierunku zachodnim oraz ul. Parowa w Płocku wniesionego przez Pana Czesława Żuchowskiego zam. przy ul. Czerwonych Kosynierów 5 m 12 w Płocku.
 • UCHWAŁA Nr 237/XIV/03 Rady Miasta Płocka z dnia 2 września 2003 roku
  rozpatrzenia zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ulicami: Dobrzyńską, Polną i jej projektowanym przedłużeniem w kierunku zachodnim oraz ul. Parowa w Płocku wniesionego przez Państwo Janinę i Marcina Gołębiowskich zam. przy ul. Na Skarpie 6/27 w Płocku.
 • UCHWAŁA Nr 236/XIV/03 Rady Miasta Płocka z dnia 2 września 2003 roku
  rozpatrzenia zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ulicami: Dobrzyńską, Polną i jej projektowanym przedłużeniem w kierunku zachodnim oraz ul. Parowa w Płocku wniesionego przez Panią Zofię Kozłowską zam. przy ul. Na Skarpie 9/5 w Płocku.
 • UCHWAŁA Nr 235/XIV/03 Rady Miasta Płocka z dnia 2 września 2003 roku
  rozpatrzenia zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ulicami: Dobrzyńską, Polną i jej projektowanym przedłużeniem w kierunku zachodnim oraz ul. Parowa w Płocku wniesionego przez Pana Czesława Grzegorka zam. przy ul. Gałczyńskiego 3 m 46 w Płocku.
 • UCHWAŁA NR 234/XIV/03 Rady Miasta Płocka z dnia 2 września 2003 roku
  rozpatrzenia zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ulicami: Dobrzyńską, Polną i jej projektowanym przedłużeniem w kierunku zachodnim oraz ul. Parowa w Płocku wniesionego przez Państwo Annę i Bronisława Rzadkowskich zam. przy ul. Na Skarpie 6/35 w Płocku.
 • UCHWAŁA Nr 233/XIV/03 Rady Miasta Płocka z dnia 2 września 2003 roku
  rozpatrzenia zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ulicami: Dobrzyńską, Polną i jej projektowanym przedłużeniem w kierunku zachodnim oraz ul. Parowa w Płocku wniesionego przez Pana Romana Idzika zam. przy ul. Śniadeckiego 4 w Płocku.
 • UCHWAŁA Nr 232/XIV/03 Rady Miasta Płocka z dnia 2 września 2003 roku
  rozpatrzenia zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ulicami: Dobrzyńską, Polną i jej projektowanym przedłużeniem w kierunku zachodnim oraz ul. Parowa w Płocku wniesionego przez Pana Jana Kalinowskiego zam. przy ul. Dobrzyńskiej 19 m 50 w Płocku.
 • UCHWAŁA Nr 231/XIV/03 Rady Miasta Płocka z dnia 2 września 2003 roku
  rozpatrzenia zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ulicami: Dobrzyńską, Polną i jej projektowanym przedłużeniem w kierunku zachodnim oraz ul. Parowa w Płocku wniesionego przez Państwa Lucynę i Kazimierza Kozań zam. przy ul. Na Skarpie 6/37 w Płocku
 • UCHWAŁA Nr 230/XIV/03 Rady Miasta Płocka z dnia 2 września 2003 roku
  rozpatrzenia zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ulicami: Dobrzyńską, Polną i jej projektowanym przedłużeniem w kierunku zachodnim oraz ul. Parowa w Płocku wniesionego przez Pana Stanisława Kędziołek zam. przy ul. Polnej 28 w Płocku.
 • UCHWAŁA Nr 229/XIV/03 Rady Miasta Płocka z dnia 2 września 2003 roku
  rozpatrzenia zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ulicami: Dobrzyńską, Polną i jej projektowanym przedłużeniem w kierunku zachodnim oraz ul. Parowa w Płocku wniesionego przez Panią Hannę Kędziołek zam. przy ul. Polnej 28 w Płocku.
 • UCHWAŁA Nr 228/XIV/03 Rady Miasta Płocka z dnia 2 września 2003 roku
  rozpatrzenia zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ulicami: Dobrzyńską, Polną i jej projektowanym przedłużeniem w kierunku zachodnim oraz ul. Parowa w Płocku wniesionego przez Panią Ewelinę Szczawińską zam. przy ul. Polnej 26 w Płocku.
 • UCHWAŁA Nr 227/XIV/03 Rady Miasta Płocka z dnia 2 września 2003 roku
  rozpatrzenia zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ulicami: Dobrzyńską, Polną i jej projektowanym przedłużeniem w kierunku zachodnim oraz ul. Parowa w Płocku wniesionego przez Panią Marię Obrębską zam. przy ul. Sienkiewicza 50 m 1 w Płocku.
 • UCHWAŁA NR 226/XIV/03 Rady Miasta Płocka z dnia 2 września 2003 roku
  rozpatrzenia zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ulicami: Dobrzyńską, Polną i jej projektowanym przedłużeniem w kierunku zachodnim oraz ul. Parowa w Płocku wniesionego przez Panią Annę Obrębską zam. przy ul. Sienkiewicza 50 m 1 w Płocku.