Wszystkie dokumenty według daty dodania18 lat temu (2003-06-24 11:41:05) lipiec 2002
zarządzenia prezydenta z lipca 2002
18 lat temu (2003-06-24 11:40:13) 6 czerwca Zarząd Miasta Płocka przyjął uchwały w następujących sprawach:
zmian w budżecie Płocka na 2002 rok
18 lat temu (2003-06-24 11:40:13) 13 czerwca Zarząd Miasta Płocka przyjął uchwały w następujących sprawach:
zmian w budżecie Miasta Płocka na 2002 r.
18 lat temu (2003-06-24 11:40:13) 22 czerwca Zarząd Miasta przyjął uchwały w następujących sprawach:
zmian w budżecie miasta Płocka na rok 2002
18 lat temu (2003-06-24 11:39:51) czerwiec 2002
zarządzenia prezydenta z czerwca 2002
18 lat temu (2003-06-24 11:39:01) 10 maja br. Zarząd Miasta Płocka przyjął uchwały w następujących sprawach:
zmian w Budżecie Miasta na 2002 r.;
18 lat temu (2003-06-24 11:39:01) 15 maja Zarząd Miasta Płocka przyjął uchwały w następujących sprawach:
ustalenia planu finansowego na 2002 rok środka specjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku po dokonanych zmianach
18 lat temu (2003-06-24 11:39:01) 21 maja Zarząd Miasta Płocka przyjął uchwały w następujących sprawach:
przedłużenia umowy najmu zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Płock, położonej przy ul. Otolińskiej
18 lat temu (2003-06-24 11:39:01) 23 maja Zarząd Miasta Płocka przyjął uchwały w następujących sprawach:
udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na konserwację instalacji wodno-kanalizacyjnej, c.o. oraz węzłów cieplnych w Urzędzie Miasta Płocka
18 lat temu (2003-06-24 11:39:01) 31 maja Zarząd Miasta Płocka przyjął uchwały w następujących sprawach:
wyznaczenia przedstawicieli Gminy Płock do Rady Nadzorczej spółki Biuro Techniki Komunalnej "BETEK" Sp. z o.o.
18 lat temu (2003-06-24 11:38:27) maj 2002
zarządzenia prezydenta z maja 2002
18 lat temu (2003-06-24 11:37:34) 4 kwietnia Zarząd Miasta Płocka przyjął uchwały w następujących sprawach:
odwołania Katarzyny Głowackiej-Dobień ze stanowiska dyrektora Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płocku
18 lat temu (2003-06-24 11:37:34) 11 kwietnia Zarząd Miasta Płocka przyjął uchwały w następujących sprawach:
wyrażenia zgody na zamieszczenie herbu miasta Płocka na widokówkach Oficyny Wydawniczej "Pomorze"
18 lat temu (2003-06-24 11:37:34) 18 kwietnia Zarząd Miasta Płocka przyjął uchwały w następujących sprawach:
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30.000 euro w trybie przetargu dwustopniowego na na wykonywanie usług prawniczych dla Urzędu Miasta Płocka;
18 lat temu (2003-06-24 11:37:34) 25 kwietnia Zarząd Miasta Płocka przyjął uchwały w następujących sprawach:
zmiany uchwały Zarządu Miasta Płocka w sprawie przeprowadzenia kontroli w Miejskim Zarządzie Dróg Jednostka Budżetowa w Płocku;
18 lat temu (2003-06-24 11:37:15) kwiecień 2002
zarządzenia prezydenta z kwietnia 2002
18 lat temu (2003-06-24 11:36:27) 1 marca Zarząd Miasta Płocka przyjął uchwały w następujących sprawach:
przyjęcia wykazu programów promocji i profilaktyki zdrowia finansowanych z budżetu Miasta na 2002 rok
18 lat temu (2003-06-24 11:36:27) 15 marca Zarząd Miasta Płocka przyjął uchwały w następujących sprawach:
akceptacji ceny zakupu na rzecz Gminy Płock niezabudowanej działki gruntu o pow. 238 mkw. położonej przy ul. Korczaka stanowiącej własność osoby fizycznej
18 lat temu (2003-06-24 11:36:27) 21 marca Zarząd Miasta Płocka przyjął uchwały w następujących sprawach:
przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Płocka za 2001 rok
18 lat temu (2003-06-24 11:36:27) 28 marca br. Zarząd Miasta Płocka przyjął uchwały w następujących sprawach:
zmianie uchwały Zarządu Miasta z 31 stycznia 2002 r. dotyczącej opłaty za dzierżawę gruntu zlokalizowanego przy ul. Gwardii Ludowej z przeznaczeniem na parking samochodowy
 • Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców: tel. 24 364 55 55,
  e-mail: info@plock.eu
 • adres skrzynki ePUAP dla Gminy-Miasta Płocka: /efixd3031y/skrytka
 • Biuro Obsługi Klienta (wejście od ulicy Zduńskiej 3),tel. 24 364 55 55
  1. Biuro Podawcze, Zamówienia Publiczne
  2. Meldunki, Dowody Osobiste
  3. Mieszkalnictwo, Obrót Nieruchomościami
  4. Odpady Komunalne
  5. Karty (KDR,Familijna,3+)
  6. Architektura, Urbanistyka
  7. Geodezja
  8. Informacja, Ochrona Środowiska/Transport
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek 9:00 - 15:30 oraz każda druga sobota miesiąca w godz. 8:00 - 15:30.
  Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
 • Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich:
  1. Referat Spraw Obywatelskich
  2. Referat Komunikacji
  3. Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
 • Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 17:00
 • ul. Kolegialna 9, tel. 24 364 55 55
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek 9:00 - 15:00.

Pisma urzędu miasta dostarczane są przez gońców. Gdy goniec nie zastanie adresata w domu, pozostawia zawiadomienie o niedoręczonej korespondencji. Pismo można odebrać w ciągu 7 dni, począwszy od następnego dnia roboczego, od godz. 11:00 w Urzędzie Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej 3), parter, pokój B-4.

Godziny pracy Zespołu Gońców:
 • wydawanie korespondencji: wtorek, środa: 7:30 - 16:30, czwartek 8:30 - 17:30, piątek: 8:30 - 16:30.
 • tel. 24 367 16 39, poniedziałek, wtorek, środa: 8.00-15.00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek: 9:00-15:00.