Wszystkie dokumenty według daty dodania18 lat temu (2003-06-24 11:36:03) marzec 2002
zarządzenia prezydenta z marca 2002
18 lat temu (2003-06-24 11:34:57) 14 lutego br.  Zarząd Miasta Płocka podjął uchwały w następujących sprawach:
wyznaczenia pełnomocnika Miasta Płocka do uczestnictwa w nadzwyczajnym zgromadzeniu wspólników Płockiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
18 lat temu (2003-06-24 11:34:57) 21 lutego Zarząd Miasta Płocka przyjął uchwały w następujących sprawach:
przyjęcia procedur i wzorów dokumentów związanych z przyznawaniem ulg w podatku od nieruchomości
18 lat temu (2003-06-24 11:34:56) 7 lutego br.  Zarząd Miasta Płocka podjął uchwały w następujących sprawach:
wyznaczenia pełnomocnika Miasta Płocka do uczestnictwa w nadzwyczajnym zgromadzeniu wspólników Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. celem dokonania zmian w umowie Spółki
18 lat temu (2003-06-24 11:34:40) luty 2002
zarządzenia prezydenta z lutego 2002
18 lat temu (2003-06-24 11:33:31) 31 stycznia br. Zarząd Miasta podjął uchwały w następujących sprawach:
upoważnienia dyrektora Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego w Płocku do przeprowadzenia przetargów oraz do zaciągania zobowiązań w ramach planu finansowego 2002 roku
18 lat temu (2003-06-24 11:32:44) styczeń 2002
zarządzenia prezydenta ze stycznia 2002 roku
18 lat temu (2003-06-24 11:22:35) zarządzenia z 2002 roku

18 lat temu (2003-06-24 11:18:47) Zarządzenia Prezydenta Miasta
Wykaz zarządzeń
18 lat temu (2003-06-24 11:16:28) Zastępca Prezydenta Miasta ds. Polityki Społecznej - Roman Siemiątkowski
Zastępca Prezydenta Miasta ds. Polityki Społecznej
18 lat temu (2003-06-24 11:15:04) Zastępca Prezydenta Miasta ds. Komunalnych - Piotr Dyśkiewicz
Zastępca Prezydenta Miasta ds. Komunalnych
18 lat temu (2003-06-24 11:13:33) Zastępca Prezydenta Miasta ds. Rozwoju i Inwestycji - Artur Zieliński
Zastępca Prezydenta Miasta ds. Rozwoju i Inwestycji
18 lat temu (2003-06-24 11:11:43) Zastępcy Prezydenta Miasta
Informacje dotyczące zastępców prezydenta.
18 lat temu (2003-06-24 11:10:37) Prezydent Miasta Płocka - Andrzej Nowakowski
Prezentacja osoby Prezydenta Miasta Płocka
18 lat temu (2003-06-24 08:16:58) Zamówienia publiczne
Szczegóły ogłoszeń z zakresu zamówień publicznych.
18 lat temu (2003-06-24 08:14:26) Urząd Miasta
Informacje na temat struktury urzędu miasta, adresy i telefony poszczególnych komórek, a także informacje dotyczące tega jak i gdzie załatwić daną sprawę.
18 lat temu (2003-06-24 08:12:53) Prezydent Miasta
Informacje dotyczące Prezydenta Miasta Płocka oraz jego zastępców.
18 lat temu (2003-06-24 07:55:34) Odpowiedź do interpelacji

18 lat temu (2003-06-24 07:53:44) Odpowiedź do interpelacji

18 lat temu (2003-06-24 07:51:44) Odpowiedź do interpelacji

 • Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców: tel. 24 364 55 55,
  e-mail: info@plock.eu
 • adres skrzynki ePUAP dla Gminy-Miasta Płocka: /efixd3031y/skrytka
 • Biuro Obsługi Klienta (wejście od ulicy Zduńskiej 3),tel. 24 364 55 55
  1. Biuro Podawcze, Zamówienia Publiczne
  2. Meldunki, Dowody Osobiste
  3. Mieszkalnictwo, Obrót Nieruchomościami
  4. Odpady Komunalne
  5. Karty (KDR,Familijna,3+)
  6. Architektura, Urbanistyka
  7. Geodezja
  8. Informacja, Ochrona Środowiska/Transport
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek 9:00 - 15:30 oraz każda druga sobota miesiąca w godz. 8:00 - 15:30.
  Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
 • Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich:
  1. Referat Spraw Obywatelskich
  2. Referat Komunikacji
  3. Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
 • Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 17:00
 • ul. Kolegialna 9, tel. 24 364 55 55
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek 9:00 - 15:00.

Pisma urzędu miasta dostarczane są przez gońców. Gdy goniec nie zastanie adresata w domu, pozostawia zawiadomienie o niedoręczonej korespondencji. Pismo można odebrać w ciągu 7 dni, począwszy od następnego dnia roboczego, od godz. 11:00 w Urzędzie Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej 3), parter, pokój B-4.

Godziny pracy Zespołu Gońców:
 • wydawanie korespondencji: wtorek, środa: 7:30 - 16:30, czwartek 8:30 - 17:30, piątek: 8:30 - 16:30.
 • tel. 24 367 16 39, poniedziałek, wtorek, środa: 8.00-15.00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek: 9:00-15:00.