Wszystkie dokumenty według daty dodania18 lat temu (2003-06-26 07:31:39) Lista spraw - Wydział Spraw Komunalnych
Referat Spraw Komunalnych - lista spraw jakie można tu załatwić
18 lat temu (2003-06-25 16:43:27) Wybrane telefony i urzędy ważne dla osób niepełnosprawnych. RON - 08.
Jak załatwić sprawę
18 lat temu (2003-06-25 16:43:27) Podstawowe ulgi i uprawnienia osób niepełnosprawnych. RON - 04.
Jak załatwić sprawę
18 lat temu (2003-06-25 16:43:27) Adresy zakładów pracy chronionej i warsztatów terapii zajęciowej. RON - 01.
Jak załatwić sprawę
18 lat temu (2003-06-25 16:42:41) Lista spraw - Referat Rzecznika Osób Niepełnosprawnych
Referat Rzecznika Osób Niepełnosprawnych - zobacz listę spraw jakie można tu załatwić
18 lat temu (2003-06-25 15:02:07) Sprzedaż lokali komunalnych. WZN - 06.
Jak załatwić sprawę
18 lat temu (2003-06-25 09:11:38) Andrzej Nowakowski / 2003-06-23
Proszę o informacje związane z inicjatywą wybudowania chodnika obok „Stanisławówki” (od Al.Jachowicza do ul. Lasockiego) – jaki jest haromonogram prac (plany).
18 lat temu (2003-06-25 09:09:49) Andrzej Nowakowski / 2003-06-23
Bardzo proszę o jak najszybsze informacje dotyczące inicjatywy „FORUM DLA PŁOCKA” (zasady powołania, funkcjonowania i planów).
18 lat temu (2003-06-24 14:32:57) Wydział Zamówień Publicznych
Wydział Zamówień Publicznych
18 lat temu (2003-06-24 14:32:57) Wydział Kształtowania Środowiska
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
18 lat temu (2003-06-24 14:32:57) Zespół Utrzymania Czystości
Referat ds. Komunalnych
18 lat temu (2003-06-24 14:32:57) Wydział Nadzoru Właścicielskiego
Wydział Nadzoru Właścicielskiego
18 lat temu (2003-06-24 14:32:57) Referat Ochrony Środowiska
Referat Ochrony Środowiska
18 lat temu (2003-06-24 14:32:57) Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta
Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta
18 lat temu (2003-06-24 14:32:57) Wydział Zarządzania Nieruchomościami Gminy
Wydział Zarządzania Nieruchomościami Gminy
18 lat temu (2003-06-24 14:32:57) Zespół Gospodarowania Nieruchomościami
Zespół ds. Gospodarowania Nieruchomościami
18 lat temu (2003-06-24 14:32:57) Referat Rozdysponowywania Nieruchomości
Zespół ds. Rozdysponowywania Nieruchomości
18 lat temu (2003-06-24 14:32:57) Wydział Inwestycji i Remontów
Wydział Inwestycji Miejskich
18 lat temu (2003-06-24 14:32:57) zespoły projektowe do realizacji projektów inwestycyjnych
zespoły projektowe do realizacji projektów inwestycyjnych
18 lat temu (2003-06-24 14:32:57) Zespół Prawno – Finansowy Obsługi Inwestycji
Zespół Prawno – Finansowy Obsługi Inwestycji
 • Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców: tel. 24 364 55 55,
  e-mail: info@plock.eu
 • adres skrzynki ePUAP dla Gminy-Miasta Płocka: /efixd3031y/skrytka
 • Biuro Obsługi Klienta (wejście od ulicy Zduńskiej 3),tel. 24 364 55 55
  1. Biuro Podawcze, Zamówienia Publiczne
  2. Meldunki, Dowody Osobiste
  3. Mieszkalnictwo, Obrót Nieruchomościami
  4. Odpady Komunalne
  5. Karty (KDR,Familijna,3+)
  6. Architektura, Urbanistyka
  7. Geodezja
  8. Informacja, Ochrona Środowiska/Transport
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek 9:00 - 15:30 oraz każda druga sobota miesiąca w godz. 8:00 - 15:30.
  Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
 • Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich:
  1. Referat Spraw Obywatelskich
  2. Referat Komunikacji
  3. Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
 • Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 17:00
 • ul. Kolegialna 9, tel. 24 364 55 55
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek 9:00 - 15:00.

Pisma urzędu miasta dostarczane są przez gońców. Gdy goniec nie zastanie adresata w domu, pozostawia zawiadomienie o niedoręczonej korespondencji. Pismo można odebrać w ciągu 7 dni, począwszy od następnego dnia roboczego, od godz. 11:00 w Urzędzie Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej 3), parter, pokój B-4.

Godziny pracy Zespołu Gońców:
 • wydawanie korespondencji: wtorek, środa: 7:30 - 16:30, czwartek 8:30 - 17:30, piątek: 8:30 - 16:30.
 • tel. 24 367 16 39, poniedziałek, wtorek, środa: 8.00-15.00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek: 9:00-15:00.