Wszystkie dokumenty według daty dodania19 lat temu (2003-06-16 13:12:47) Tomasz Korga / 2003-04-03
Przedmiot, temat interpelacji: Zwracam się z prośbą o przebudowanie wejścia do sklepu „Emma” przy ul. Rembielińskiego. Obecne wejście jest tak zbudowane, że stanowi miejsce spotkań osób, które w sposób bardzo niegrzeczny uniemożliwiają korzystanie z tego sklepu.
19 lat temu (2003-06-16 13:12:47) Andrzej Nowakowski / 2003-04-07
Od 2003 r. altanki działkowe (budynki trwale związane z gruntem) podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości wg. stawki 5,78 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej.
19 lat temu (2003-06-16 13:12:47) Zbigniew Nowak / 2003-04-14
Proszę o sporządzenie wykazu wykupionych przez UM Płocka gruntów pod przeprawę mostową oraz gruntów towarzyszących, na odcinku od ul. Dobrzykowskiej do ul. Wyszogrodzkiej wg złożonego wzoru.
19 lat temu (2003-06-16 13:12:47) Tomasz Korga / 2003-04-24
Czy naprawdę trudno znaleźć w budżecie miasta pieniądze na wymalowanie lub usunięcie (jeżeli nie mają stanowić zapór) słupów i łańcuchów znajdujących się na skrzyżowaniach ulic naszego miasta, a odgradzających pieszych od ruchu samochodowego. Proszę o tą „wielką inwestycję” trzeci rok.
19 lat temu (2003-06-16 13:12:47) Andrzej Nowakowski / 2003-04-24
Boiska sportowe na osiedlu Podolszyce Południe.
19 lat temu (2003-06-16 13:12:47) Andrzej Nowakowski / 2003-04-24
Poszerzenie ulicy Flisackiej – kiedy planowane jest wykonanie inwestycji.
19 lat temu (2003-06-16 13:12:47) Andrzej Nowakowski / 2003-04-24
Zasadność powstania domu weselnego z restauracją i pokojami dla gości na osiedlu mieszk. w GÓRACH.
19 lat temu (2003-06-16 13:12:47) Wiśniewski Zenon Sylwester / 2003-04-28
W sprawie parkowania samochodów na części pętli autobusowej położonej bezpośrednio obok szpitala Wojewódzkiego w Płocku.
19 lat temu (2003-06-16 13:12:47) Zenon Sylwester Wiśniewski / 2003-04-29
w sprawie braku wykupu gruntów pod drogi dojazdowe do nowego mostu przez SLD owski zarząd miasta Płocka w latach 1998-2002.
19 lat temu (2003-06-16 13:12:47) Zenon Sylwester Wiśniewski / 2003-04-29
w sprawie braku płockich firm jako podwykonawców przy realizacji II przeprawy mostowej przez konsorcjum Mosty
19 lat temu (2003-06-16 13:12:47) Zenon Sylwester Wiśniewski / 2003-04-29
W sprawie zagrożenia dla realizacji „II przeprawy mostowej w Płocku” w kontekście wypowiedzi Wiceministra Piłata na spotkaniu w Muzeum Mazowieckim w dn. 28 kwietnia br.
19 lat temu (2003-06-16 13:12:47) Zenon Sylwester Wiśniewski / 2003-04-29
w sprawie kontrolowania przez Urząd Miasta Płocka jako inwestora, jakości prac i finansów przy realizowanym przez miasto Płock zadania inwestycyjnego II przeprawa mostowa.
19 lat temu (2003-06-16 13:12:47) Krzysztof Rolirad / 2003-04-30
nieprawidłowy stan bezpieczeństwa na strzelnicy.
19 lat temu (2003-06-16 13:12:47) Andrzej Nowakowski / 2003-04-30
Bezpieczeństwo uczestników ruchu na ulicy Otolińskiej. Rosnące przy ulicy Otolińskiej drzewa (od przejazdu kolejowego do granic miasta) stanowią bardzo duże zagrożenie dla uczestników ruchu. Jest to miejsce bardzo wielu kolizji, wypadków – także śmiertelnych i stanowi duże zagrożenie w związku w związku z przejazdem tą ulicą cystern wypełnionych paliwem.
19 lat temu (2003-06-16 13:12:47) Andrzej Nowakowski / 2003-04-30
Fatalny stan nawierzchni ulicy Dworcowej, zagrażający bezpieczeństwu uczestników ruchu wymagający natychmiastowego remontu.
19 lat temu (2003-06-16 13:12:29) kwiecień 2003

19 lat temu (2003-06-16 13:11:40) Krzysztof Rolirad / 2003-03-25
Propozycja rozważenia obniżki cen za wodę. Obniżki cen, jakie użytkownicy indywidualni płacą za wodę, są możliwe nawet od maja tego roku.
19 lat temu (2003-06-16 13:11:40) Marek Krysztofiak / 2003-03-25
W sprawie podjęcia decyzji o podwyżce płac dla pracowników administracji i obsługi o co najmniej 4% zgodnie z ustaleniami Komisji Trójstronnej wypracowanymi w trakcie prac nad budżetem państwa na 2003 rok.
19 lat temu (2003-06-16 13:11:40) Marek Krysztofiak / 2003-03-25
Zmiana lokalizacji siedziby jednostki Straży Miejskiej w Płocku z ulicy Piekarskiej 16 na ulicę Otolińską 10.
19 lat temu (2003-06-16 13:11:40) Józef Czurko / 2003-03-25
Wnoszę o zobowiązanie Kierowników Komunalnych obiektów sportowych do przedstawienia programu szerszego, nieodpłatnego udostępnienia tych obiektów młodzieży szkolnej.
 • Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców: tel. 24 364 55 55,
  e-mail: info@plock.eu
 • adres skrzynki ePUAP dla Gminy-Miasta Płocka: /efixd3031y/skrytka
 • Biuro Obsługi Klienta (wejście od ulicy Zduńskiej 3),tel. 24 364 55 55
  1. Biuro Podawcze, Zamówienia Publiczne
  2. Meldunki, Dowody Osobiste
  3. Mieszkalnictwo, Obrót Nieruchomościami
  4. Odpady Komunalne
  5. Karty (KDR,Familijna,3+)
  6. Architektura, Urbanistyka
  7. Geodezja
  8. Informacja, Ochrona Środowiska/Transport
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek 9:00 - 15:30 oraz każda druga sobota miesiąca w godz. 8:00 - 15:30.
  Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
 • Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich:
  1. Referat Spraw Obywatelskich
  2. Referat Komunikacji
  3. Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
 • Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 17:00
 • ul. Kolegialna 9, tel. 24 364 55 55
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek 9:00 - 15:00.

Pisma urzędu miasta dostarczane są przez gońców. Gdy goniec nie zastanie adresata w domu, pozostawia zawiadomienie o niedoręczonej korespondencji. Pismo można odebrać w ciągu 7 dni, począwszy od następnego dnia roboczego, od godz. 11:00 w Urzędzie Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej 3), parter, pokój B-4.

Godziny pracy Zespołu Gońców:
 • wydawanie korespondencji: wtorek, środa: 7:30 - 16:30, czwartek 8:30 - 17:30, piątek: 8:30 - 16:30.
 • tel. 24 367 16 39, poniedziałek, wtorek, środa: 8.00-15.00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek: 9:00-15:00.