Wszystkie dokumenty według daty dodania19 lat temu (2003-06-16 13:11:40) Andrzej Nowakowski / 2003-03-25
Jaki był koszt udziału Płocka w przedsięwzięciu „TAK DLA REFERENDUM” ? (drzewka, kapsuła itp.) ??? (bankietu itp.) ? Dlaczego nie byli zaproszeni Radni i mieszkańcy Płocka.
19 lat temu (2003-06-16 13:11:40) Andrzej Nowakowski / 2003-03-25
Czy zgodne z prawem jest zamknięcie szlabanu osiedlowej ulicy (dojazd do bloku przy ulicy Dworcowej).
19 lat temu (2003-06-16 13:11:40) Andrzej Nowakowski / 2003-03-25
Dlaczego na jednym z trzech masztów przy Ratuszu obok flag Polski i Płocka wisi flaga UE, a nie np. USA ? Kto decyduje o tym? Przecież nie wszyscy mieszkańcy muszą być za akcesją do UE !
19 lat temu (2003-06-16 13:11:40) Andrzej Nowakowski / 2003-03-25
W jakiej wysokości (i z jakiego tytułu) opodatkowani są właściciele altan położonych na terenie ogródków działkowych.
19 lat temu (2003-06-16 13:11:40) Grażyna Opatrzyk / 2003-03-26
Co było przyczyną, że Gmina Płock nie wystąpiła z wnioskiem do Ministerstwa Infrastruktury o środki finansowe na drogi powiatowe i wojewódzkie.
19 lat temu (2003-06-16 13:11:40) Jerzy Seweryniak / 2003-03-27
Do Pana Prezydenta Miasta Płocka i Zarządu.Pozostawienie linii 102.
19 lat temu (2003-06-16 13:11:40) Jerzy Seweryniak / 2003-03-27
Do Pana Prezydenta Miasta Płocka i Zarządu. Przedłużenie linii Nr 2.
19 lat temu (2003-06-16 13:11:40) Tomasz Korga / 2003-03-27
Proszę o natychmiastowe wyrównanie i utwardzenie ulic Szkolnej, Rolnej, Okólnej.
19 lat temu (2003-06-16 13:11:40) Tomasz Korga / 2003-03-27
Proszę o wyjaśnienie w jaki sposób kontrolowany jest przez służbę ochrony wyjazd i wjazd samochodów do garażu piętrowego przy ul. Rutskich 7. Według mojej obserwacji każdy, kto ma klucz od drzwi garażu może wyjechać bez przeszkód z garażu.
19 lat temu (2003-06-16 13:11:40) Tomasz Korga / 2003-03-27
Proszę o rozstawienie śmietniczek na wszystkich płockich postojach TAXI-, oraz przenośnych szaletów.
19 lat temu (2003-06-16 12:33:46) marzec 2003

19 lat temu (2003-06-16 12:30:28) Interpelacje

19 lat temu (2003-06-16 12:22:55) Załącznik Nr 1

19 lat temu (2003-06-16 11:39:06) U C H W A Ł A Nr 116/X/03 Rady Miasta Płocka z dnia 27 maja 2003 roku
w sprawie odwołania Wiceprzewodniczących Rady Miasta Płocka.
19 lat temu (2003-06-16 11:39:06) U C H W A Ł A Nr 117/X/03 Rady Miasta Płocka z dnia 27 maja 2003 roku
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Płocka.
19 lat temu (2003-06-16 11:39:06) U C H W A Ł A Nr 118/X/03 Rady Miasta Płocka z dnia 27 maja 2003 roku
w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr 625/XXVIII/00 z dnia 27 czerwca 2000 roku dotyczącej ustalenia opłaty za składowanie odpadów komunalnych w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. w Kobiernikach.
19 lat temu (2003-06-16 11:39:06) U C H W A Ł A Nr 119/X/03 Rady Miasta Płocka z dnia 27 maja 2003 roku
w sprawie określenia stawek za 1 kilometr przebiegu.
19 lat temu (2003-06-16 11:39:06) U C H W A Ł A Nr 120/X/03 Rady Miasta Płocka z dnia 27 maja 2003 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania za rok 2002 z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Płocku.
19 lat temu (2003-06-16 11:39:06) U C H W A Ł A Nr 121/X/03 Rady Miasta Płocka z dnia 27 maja 2003 roku
w sprawie ustalenia nazwy dla ronda.
19 lat temu (2003-06-16 11:39:06) U C H W A Ł A Nr 122/X/03 Rady Miasta Płocka z dnia 27 maja 2003 roku
w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miasta Płocka do Rady Fundacji „Bezpieczne Miasto Płock”.
 • Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców: tel. 24 364 55 55,
  e-mail: info@plock.eu
 • adres skrzynki ePUAP dla Gminy-Miasta Płocka: /efixd3031y/skrytka
 • Biuro Obsługi Klienta (wejście od ulicy Zduńskiej 3),tel. 24 364 55 55
  1. Biuro Podawcze, Zamówienia Publiczne
  2. Meldunki, Dowody Osobiste
  3. Mieszkalnictwo, Obrót Nieruchomościami
  4. Odpady Komunalne
  5. Karty (KDR,Familijna,3+)
  6. Architektura, Urbanistyka
  7. Geodezja
  8. Informacja, Ochrona Środowiska/Transport
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek 9:00 - 15:30 oraz każda druga sobota miesiąca w godz. 8:00 - 15:30.
  Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
 • Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich:
  1. Referat Spraw Obywatelskich
  2. Referat Komunikacji
  3. Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
 • Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 17:00
 • ul. Kolegialna 9, tel. 24 364 55 55
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek 9:00 - 15:00.

Pisma urzędu miasta dostarczane są przez gońców. Gdy goniec nie zastanie adresata w domu, pozostawia zawiadomienie o niedoręczonej korespondencji. Pismo można odebrać w ciągu 7 dni, począwszy od następnego dnia roboczego, od godz. 11:00 w Urzędzie Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej 3), parter, pokój B-4.

Godziny pracy Zespołu Gońców:
 • wydawanie korespondencji: wtorek, środa: 7:30 - 16:30, czwartek 8:30 - 17:30, piątek: 8:30 - 16:30.
 • tel. 24 367 16 39, poniedziałek, wtorek, środa: 8.00-15.00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek: 9:00-15:00.