Wszystkie dokumenty według daty dodania20 lat temu (2003-06-24 11:57:07) 3 kwietnia br. Prezydent Miasta podpisał zarządzenia w następujących sprawach:
ustalenia opłat za usługi świadczone w obiektach Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych;
20 lat temu (2003-06-24 11:57:07) 4 kwietnia br. Prezydent Miasta podpisał zarządzenia w następujących sprawach:
wniosku lokatorki o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Grodzkiej po zgonie najemcy;
20 lat temu (2003-06-24 11:57:07) 8 kwietnia br. Prezydent Miasta podpisał zarządzenia w następujących sprawach:
oddania w użyczenie części Placu Stary Rynek;
20 lat temu (2003-06-24 11:57:07) 9 kwietnia br. Prezydent Miasta podpisał zarządzenia w następujących sprawach:
zmiany treści zarządzenia Prezydenta Miasta z 3 marca 2003 r. w sprawie akceptacji ustaleń zawartych w Protokole rokowań z 26 lutego 2003 r. oraz wniosku o wywłaszczenie nieruchomości o pow. 550 mkw., 5.487 mkw., 32.088 mkw. i 28.478 mkw. przy ul. Grabówka;
20 lat temu (2003-06-24 11:57:07) 11 kwietnia br. Prezydent Miasta podpisał zarządzenia w następujących sprawach:
prowadzenia ewidencji dóbr kultury nie wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie działania Gminy;
20 lat temu (2003-06-24 11:57:07) 14 kwietnia br. Prezydent Miasta podpisał zarządzenia w następujących sprawach:
powołania komisji inwentaryzacyjnej;
20 lat temu (2003-06-24 11:57:07) 15 kwietnia br. Prezydent Miasta podpisał zarządzenia w następujących sprawach:
ustalenia planu finansowego na 2003 rok środka specjalnego Miejskiego Zarządu Dróg;
20 lat temu (2003-06-24 11:57:07) 17 kwietnia br. Prezydent Miasta podpisał zarządzenia w następujących sprawach:
akceptacji ustaleń zawartych w Protokole rokowań z 30 października 2002 roku i 14 listopada 2002 roku oraz wniosku o wywłaszczenie nieruchomości o pow. 44 mkw., 3.896 mkw. i 1.345 mkw. przy ul. Granicznej;
20 lat temu (2003-06-24 11:57:07) 23 kwietnia br. Prezydent Miasta podpisał zarządzenia w następujących sprawach:
wprowadzenia zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta;
20 lat temu (2003-06-24 11:57:07) 24 kwietnia br. Prezydent Miasta podpisał zarządzenia w następujących sprawach:
powołania komisji stałej do przekazania i likwidacji środków trwałych;
20 lat temu (2003-06-24 11:57:07) 25 kwietnia br. Prezydent Miasta podpisał zarządzenia w następujących sprawach:
wyrażenia zgody na wyjazd delegacji Miasta Płocka do Forli we Włoszech w dniach 8 – 11 maja 2003 roku;
20 lat temu (2003-06-24 11:57:07) 28 kwietnia br. Prezydent Miasta podpisał zarządzenia w następujących sprawach:
wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym gruntu zlokalizowanego przy ul. Wesołej stanowiącego własność Gminy;
20 lat temu (2003-06-24 11:57:07) 29 kwietnia br. Prezydent Miasta podpisał zarządzenia w następujących sprawach:
wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej do postępowań o udzielenia zamówienia publicznego o wartości powyżej 3 000 euro;
20 lat temu (2003-06-24 11:57:07) 30 kwietnia br. Prezydent Miasta podpisał zarządzenia w następujących sprawach:
wynajęcia lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Wyszogrodzkiej;
20 lat temu (2003-06-24 11:56:47) 3 marca br. Prezydent Miasta podpisał zarządzenia w następujących sprawach:
akceptacji ustaleń zawartych w Protokole rokowań z 26 lutego 2003 roku oraz wniosku o wywłaszczenie nieruchomości o pow. 550 mkw., 5.487 mkw., 32.088 mkw. i 28.478 mkw. przy ul. Grabówka;
20 lat temu (2003-06-24 11:56:47) 4 marca br. Prezydent Miasta podpisał zarządzenia w następujących sprawach:
wniosku o umorzenie kaucji mieszkaniowej za wynajęcie lokalu;
20 lat temu (2003-06-24 11:56:47) 5 marca br. Prezydent Miasta podpisał zarządzenie w sprawie
uchylenia uchwały Zarządu Miasta oraz powołania Komisji ds. monitoringu pomocy publicznej przedsiębiorcom oraz procedur zwolnień i ulg podatkowych.
20 lat temu (2003-06-24 11:56:47) 10 marca br. Prezydent Miasta podpisał zarządzenie w sprawie
akceptacji ustaleń zawartych w Protokołach rokowań z 20 lutego 2003 roku i 4 marca 2003 roku oraz wniosku o wywłaszczenie nieruchomości o pow. 11.667 mkw. (działka zabudowana) i o pow. 909 mkw. przy ul. Wyszogrodzkiej.
20 lat temu (2003-06-24 11:56:47) 11 marca br. Prezydent Miasta podpisał zarządzenia w następujących sprawach:
zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka z 11 stycznia 2002 roku zmienionego zarządzeniem Prezydenta z 10 kwietnia 2002 roku dotyczącego zasad działania Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej;
20 lat temu (2003-06-24 11:56:47) 12 marca br. Prezydent Miasta podpisał zarządzenie w sprawie
wniosku lokatorów w sprawie zwolnienia z wpłat kaucji mieszkaniowej za lokal przy ul. Sienkiewicza.
 • Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców: tel. 24 364 55 55,
  e-mail: info@plock.eu
 • adres skrzynki ePUAP dla Gminy-Miasta Płocka: /efixd3031y/skrytka
 • Biuro Obsługi Klienta (wejście od ulicy Zduńskiej 3),tel. 24 364 55 55
  1. Biuro Podawcze, Zamówienia Publiczne
  2. Meldunki, Dowody Osobiste
  3. Mieszkalnictwo, Obrót Nieruchomościami
  4. Odpady Komunalne
  5. Karty (KDR, Płocka Karta Mieszkańca)
  6. Architektura, Urbanistyka
  7. Geodezja
  8. Informacja, Ochrona Środowiska/Transport
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek 9:00 - 15:30 oraz każda druga sobota miesiąca w godz. 8:00 - 15:30.
  Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
 • Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich:
  1. Referat Spraw Obywatelskich
  2. Referat Komunikacji
  3. Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
 • Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 17:00
 • ul. Kolegialna 9, tel. 24 364 55 55
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek 9:00 - 15:00.

Pisma urzędu miasta dostarczane są przez gońców. Gdy goniec nie zastanie adresata w domu, pozostawia zawiadomienie o niedoręczonej korespondencji. Pismo można odebrać w ciągu 7 dni, począwszy od następnego dnia roboczego, od godz. 11:00 w Urzędzie Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej 3), parter, pokój B-6.

Godziny pracy Zespołu Gońców w terminie od 15.01.2024 r.- 15.03.2024 r.:
 • wydawanie korespondencji: poniedziałek, wtorek, środa: 8:00 - 16:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek: 9:00 - 16:30.
 • tel. 24 367 16 39: poniedziałek, wtorek, środa: 8:00-15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek: 9:00-15:30.