Wszystkie dokumenty według daty dodania20 lat temu (2003-06-24 11:56:47) 13 marca br. Prezydent Miasta podpisał zarządzenia w następujących sprawach:
zwiększenia limitu zatrudnienia w Domu Pomocy Społecznej;
20 lat temu (2003-06-24 11:56:47) 14 marca br. Prezydent Miasta podpisał zarządzenia w następujących sprawach:
likwidacji niesprawnego i wyłączonego z eksploatacji sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem;
20 lat temu (2003-06-24 11:56:47) 17 marca br. Prezydent Miasta podpisał zarządzenia w następujących sprawach:
wniosku o umorzenie kaucji mieszkaniowej za wynajęcie lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Bartniczej;
20 lat temu (2003-06-24 11:56:47) 18 marca br. Prezydent Miasta podpisał zarządzenia w następujących sprawach:
określenia zasad zasiedlania lokali mieszkalnych oddawanych do użytku w ramach programu budowy 300 mieszkań czynszowych;
20 lat temu (2003-06-24 11:56:47) 19 marca br. Prezydent Miasta podpisał zarządzenia w następujących sprawach:
wniosku lokatora o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Skłodowskiej po zgonie najemcy;
20 lat temu (2003-06-24 11:56:47) 20 marca br. Prezydent Miasta podpisał zarządzenia w następujących sprawach:
wyrażenia zgody na wyjazd do Francji podinspektora w komórce organizacyjnej Urzędu Miasta – pełnomocnik ds. integracji europejskiej na wizytę studyjną grupy roboczej ds. transportu regionalnego i infrastruktury.
20 lat temu (2003-06-24 11:56:47) 21 marca br. Prezydent Miasta podpisał zarządzenie w następujących sprawach:
akceptacji ceny z tytułu ustanowienia służebności przechodu i przejazdu;
20 lat temu (2003-06-24 11:56:47) 24 marca br. Prezydent Miasta podpisał zarządzenie w następujących sprawach:
powołania zespołu ds. rozwiązywania problemów związanych z ochroną zdrowia na terenie miasta, ze szczególnym uwzględnieniem Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej;
20 lat temu (2003-06-24 11:56:47) 25 marca br. Prezydent Miasta podpisał zarządzenie w następujących sprawach:
akceptacji ustaleń zawartych w Protokole rokowań z 5 lutego 2003 r. oraz wniosku o wywłaszczenie nieruchomości o pow. 97 mkw., 1.047 mkw., 892 mkw. przy ul. Dobrzykowskiej;
20 lat temu (2003-06-24 11:56:47) 26 marca br. Prezydent Miasta podpisał zarządzenie w następujących sprawach:
wynajęcia mieszkania kwaterunkowego w budynku przy ul. Jaśminowej;
20 lat temu (2003-06-24 11:56:47) 28 marca br. Prezydent Miasta podpisał zarządzenia w następujących sprawach:
zmiany w zarządzeniu Prezydenta z 17 marca 2003 roku w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta;
20 lat temu (2003-06-24 11:56:47) 31 marca br. Prezydent Miasta podpisał zarządzenia w następujących sprawach:
wyrażenia zgody na wyjazd zawodników sekcji judo Miejskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego "Jutrzenka" i przedstawiciela miasta Płocka na VIII Międzynarodowy Turniej w Forli we Włoszech w dniach 3-9.04.2003 r.;
20 lat temu (2003-06-24 11:53:31) 3 lutego br. Prezydent Miasta podpisał zarządzenie w sprawie:
wypłat dodatkowych wynagrodzeń rocznych dla pracowników jednostek budżetowych i zakładów budżetowych za 2002 r.
20 lat temu (2003-06-24 11:53:31) 4 lutego br. Prezydent Miasta podpisał zarządzenia w następujących sprawach:
powołania Komisji ds. rozmów w sprawie siedziby szkół prowadzonych przez spółkę „Logos”
20 lat temu (2003-06-24 11:53:31) 5 lutego br. Prezydent Miasta podpisał zarządzenia w następujących sprawach:
zamiany lokalu mieszkalnego
20 lat temu (2003-06-24 11:53:31) 6 lutego br. Prezydent Miasta podpisał zarządzenie w sprawie:
powołania Jarosława Antoniego Kuczyńskiego na stanowisko Geodety Miasta Płocka.
20 lat temu (2003-06-24 11:53:31) 10 lutego br. Prezydent Miasta podpisał zarządzenia w następujących sprawach:
ujednolicenia praw do gruntu właścicieli lokali wyodrębnionych
20 lat temu (2003-06-24 11:53:31) 11 lutego br. Prezydent Miasta podpisał zarządzenia w następujących sprawach:
wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie lokalu w budynku Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego przy ul. Mościckiego Zarządowi Miejsko-Powiatowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Płocku z przeznaczeniem na Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy;
20 lat temu (2003-06-24 11:53:31) 13 lutego br. Prezydent Miasta podpisał zarządzenia w następujących sprawach:
wniosku o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Pszczelej;
20 lat temu (2003-06-24 11:53:31) 14 lutego br. Prezydent Miasta podpisał zarządzenie w następujących sprawach:
wyrażenia zgody na likwidację niesprawnego sprzętu komputerowego wraz z zainstalowanym opracowaniem po komisyjnym przeglądzie.
 • Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców: tel. 24 364 55 55,
  e-mail: info@plock.eu
 • adres skrzynki ePUAP dla Gminy-Miasta Płocka: /efixd3031y/skrytka
 • Biuro Obsługi Klienta (wejście od ulicy Zduńskiej 3),tel. 24 364 55 55
  1. Biuro Podawcze, Zamówienia Publiczne
  2. Meldunki, Dowody Osobiste
  3. Mieszkalnictwo, Obrót Nieruchomościami
  4. Odpady Komunalne
  5. Karty (KDR, Płocka Karta Mieszkańca)
  6. Architektura, Urbanistyka
  7. Geodezja
  8. Informacja, Ochrona Środowiska/Transport
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek 9:00 - 15:30 oraz każda druga sobota miesiąca w godz. 8:00 - 15:30.
  Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
 • Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich:
  1. Referat Spraw Obywatelskich
  2. Referat Komunikacji
  3. Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
 • Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 17:00
 • ul. Kolegialna 9, tel. 24 364 55 55
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek 9:00 - 15:00.

Pisma urzędu miasta dostarczane są przez gońców. Gdy goniec nie zastanie adresata w domu, pozostawia zawiadomienie o niedoręczonej korespondencji. Pismo można odebrać w ciągu 7 dni, począwszy od następnego dnia roboczego, od godz. 11:00 w Urzędzie Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej 3), parter, pokój B-6.

Godziny pracy Zespołu Gońców w terminie od 15.01.2024 r.- 15.03.2024 r.:
 • wydawanie korespondencji: poniedziałek, wtorek, środa: 8:00 - 16:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek: 9:00 - 16:30.
 • tel. 24 367 16 39: poniedziałek, wtorek, środa: 8:00-15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek: 9:00-15:30.