Umiejscowienie, uzupełnienie i sprostowanie aktu stanu cywilnego.  USC - 03.

 

 

Wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą.

NIEZBĘDNY FORMULARZ: podanie do wypełnienia:

 - podanie o wpisanie aktu urodzenia do Rejestru Stanu Cywilnego,

 - podanie o wpisanie aktu małżeństwa do Rejestru Stanu Cywilnego,

 - podanie o wpisanie aktu zgonu do Rejestru Stanu Cywilnego,

 - podanie o uzupełnienie / sprostowanie aktu stanu cywilnego

dostępne także w Urzędzie Stanu Cywilnego, ul. Kolegialna 9.

WYMAGANE DOKUMENTY:  
1. Oryginał aktu stanu cywilnego sporządzony za granicą wraz z urzędowym tłumaczeniem 
2. Odpisy zupełne aktów urodzenia.    

WYSOKOŚĆ OPŁATY:
opłata skarbowa:
50,00 zł - za wydanie odpisu zupełnego po umiejscowieniu
39,00 zł - za wydanie odpisu zupełnego po uzupełnieniu
39,00 zł - za wydanie odpisu zupełnego po sprostowaniu

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: opłata skarbowa płatna w kasie Urzędu Miasta Płocka, wejście od ul. Zduńskiej 3, kartą płatniczą w siedzibie USC lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miasta Płocka, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: czynność materialno-techniczna, a w przypadku odmowy decyzja administracyjna

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW:
miejsce złożenia: Urząd Stanu Cywilnego, ul. Kolegialna 9, pokój nr 2 i 3.
miejsce odebrania: Urząd Stanu Cywilnego, ul. Kolegialna 9, pokój nr 2 i 3 lub drogą pocztową.

SPRAWĘ PROWADZI: Z-ca Kierownika USC, Kierownik USC.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA:
1. Art. 104, art. 37 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. - prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 463 ze zm.),
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.).

GODZINY PRACY URZĘDU STANU CYWILNEGO: poniedziałek, wtorek, środa 8.00-15.00, czwartek 9.00-17.00, piątek 9.00-15.00.

 

 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 16 lat temu (poniedziałek, 13 czerwca 2005, godzina 13:12)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Rafał Frankowski
 • Ilość wyświetleń: 2 696 671
 • Data ostatniej aktualizacji: piątek, 16 kwietnia 2021, godzina 13:00
 • Historia aktualizacji

 • 16 kwietnia 2021, godzina 13:00 Aktualizacja dokumentu
  15 września 2020, godzina 07:09 Aktualizacja danych
  20 lutego 2020, godzina 16:01 Aktualizacja danych
  03 stycznia 2019, godzina 09:44 Aktualizacja danych
  03 stycznia 2019, godzina 08:45 Aktualizacja danych
  02 stycznia 2019, godzina 12:50 Aktualizacja danych
  10 grudnia 2018, godzina 10:22 Aktualizacja danych
  21 listopada 2017, godzina 09:09 Aktualizacja danych
  30 stycznia 2017, godzina 12:40 Aktualizacja danych
  09 stycznia 2017, godzina 07:10 Aktualizacja danych
  16 listopada 2016, godzina 10:54 Aktualizacja danych
  29 września 2015, godzina 12:18 Aktualizacja danych
  31 lipca 2015, godzina 12:12 Aktualizacja danych
  31 lipca 2015, godzina 12:11 Aktualizacja danych
  30 lipca 2015, godzina 14:16 Aktualizacja danych
  30 lipca 2015, godzina 14:06 Aktualizacja danych
  29 stycznia 2015, godzina 09:59 Aktualizacja danych
  30 września 2009, godzina 12:36 Aktualizacja danych
  15 września 2009, godzina 12:02 Aktualizacja danych
  13 lutego 2009, godzina 13:22 Aktualizacja danych
  28 grudnia 2006, godzina 14:28 Aktualizacja danych
  16 listopada 2005, godzina 16:06 Aktualizacja danych
  14 czerwca 2005, godzina 09:29 Aktualizacja danych
  14 czerwca 2005, godzina 08:19 Aktualizacja danych
  13 czerwca 2005, godzina 13:39 Aktualizacja danych
  13 czerwca 2005, godzina 13:38 Aktualizacja danych