Zmiana imienia lub nazwiska.  USC - 08.

 

 

Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego. Osoby zamieszkałe poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej mogą złożyć za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o zmianę imienia lub nazwiska wskazując kierownika urzędu stanu cywilnego któremu wniosek ma być przekazany.

NIEZBĘDNY FORMULARZ: 
1. wniosek do wypełnienia - formularz dostępny  także w Urzędzie Stanu Cywilnego, ul. Kolegialna 9.
2. oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) o zgodzie na zmianę imienia/nazwiska dziecka - formularz dostępny także w Urzędzie Stanu Cywilnego, ul. Kolegialna 9.
3. oświadczenie dziecka powyżej 13 lat o zgodzie na zmianę jego imienia lub nazwiska - formularz dostępny  także w Urzędzie Stanu Cywilnego, ul. Kolegialna 9.

WYMAGANE DOKUMENTY: 
1. wniosek o zmianę imienia lub nazwiska z uzasadnieniem
2. oświadczenie wnioskodawcy, że w tej samej sprawie nie złożył wcześniej wniosku do innego kierownika urzędu stanu cywilnego lub nie została wydana już decyzja odmowna
3. wnioskodawca, który nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z wnioskiem o zmianę imienia lub nazwiska składa wniosek o transkrypcję zagranicznych dokumentów stanu cywilnego.

* odpisów aktów się nie dołącza, gdy akty stanu cywilnego sporządzone były na terytorium Rzeczypospolitej
4. oświadczenie drugiego rodzica na zmianę imienia lub nazwiska dziecka;
5. oświadczenie dziecka powyżej 13 lat o zgodzie na zmianę jego nazwiska, imienia;
6. wnioskodawca przedstawia do wglądu dokument tożsamości.

WYSOKOŚĆ OPŁATY: opłata skarbowa:
37,00 zł - za wydanie decyzji administracyjnej dot. zmiany imienia lub nazwiska - Zapłać online

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: opłata skarbowa płatna kartą płatniczą w siedzibie USC lub na rachunek Urzędu Miasta Płocka, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 30 dni,

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: decyzja administracyjna, której nadano tryb natychmiastowej wykonalności.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW:
miejsce złożenia: Urząd Stanu Cywilnego, ul. Kolegialna 9, pokój nr 3 lub 1,
miejsce odebrania: Urząd Stanu Cywilnego, ul. Kolegialna 9, pokój nr 1 lub 3 lub drogą pocztową.

SPRAWĘ PROWADZI: Kierownik USC, Z-ca Kierownika USC.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 707 ze zm.),
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U z 2021r. poz.1923).

GODZINY PRACY URZĘDU STANU CYWILNEGO: poniedziałek, wtorek, środa 8.00-15.00, czwartek 9.00-17.00, piątek 9.00-15.00.

 

 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 20 lat temu (czwartek, 26 czerwca 2003, godzina 07:31)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Kierownik Urzędu Stanu Cwyilnego
 • Ilość wyświetleń: 2 702 518
 • Data ostatniej aktualizacji: środa, 06 września 2023, godzina 14:26
 • Historia aktualizacji

 • 06 września 2023, godzina 14:26 Aktualizacja dokumentu
  06 września 2022, godzina 07:49 Aktualizacja dokumentu
  29 czerwca 2022, godzina 11:27 Aktualizacja dokumentu
  04 listopada 2021, godzina 17:12 Aktualizacja dokumentu
  16 kwietnia 2021, godzina 13:01 Aktualizacja dokumentu
  15 września 2020, godzina 07:10 Aktualizacja danych
  20 lutego 2020, godzina 16:02 Aktualizacja danych
  03 stycznia 2019, godzina 09:45 Aktualizacja danych
  02 stycznia 2019, godzina 12:55 Aktualizacja danych
  10 grudnia 2018, godzina 10:28 Aktualizacja danych
  21 listopada 2017, godzina 09:35 Aktualizacja danych
  21 listopada 2017, godzina 09:33 Aktualizacja danych
  21 listopada 2017, godzina 09:28 Aktualizacja danych
  23 sierpnia 2017, godzina 12:47 Aktualizacja danych
  30 stycznia 2017, godzina 12:44 Aktualizacja danych
  09 stycznia 2017, godzina 07:13 Aktualizacja danych
  16 listopada 2016, godzina 11:39 Aktualizacja danych
  16 listopada 2016, godzina 11:33 Aktualizacja danych
  29 września 2015, godzina 12:23 Aktualizacja danych
  30 lipca 2015, godzina 14:19 Aktualizacja danych
  30 lipca 2015, godzina 14:14 Aktualizacja danych
  06 lipca 2015, godzina 10:48 Aktualizacja danych
  29 stycznia 2015, godzina 10:21 Aktualizacja danych
  30 września 2009, godzina 12:39 Aktualizacja danych
  15 września 2009, godzina 12:05 Aktualizacja danych
  15 września 2009, godzina 12:04 Aktualizacja danych
  25 czerwca 2009, godzina 09:31 Aktualizacja danych
  25 czerwca 2009, godzina 09:31 Aktualizacja danych
  25 czerwca 2009, godzina 09:29 Aktualizacja danych
  25 czerwca 2009, godzina 09:26 Aktualizacja danych
  25 czerwca 2009, godzina 09:03 Aktualizacja danych
  25 czerwca 2009, godzina 08:35 Aktualizacja danych
  25 czerwca 2009, godzina 08:33 Aktualizacja danych
  25 czerwca 2009, godzina 08:33 Aktualizacja danych
  25 czerwca 2009, godzina 08:25 Aktualizacja danych
  25 czerwca 2009, godzina 08:23 Aktualizacja danych
  25 czerwca 2009, godzina 08:22 Aktualizacja danych
  25 czerwca 2009, godzina 08:20 Aktualizacja danych
  13 lutego 2009, godzina 13:26 Aktualizacja danych
  28 grudnia 2006, godzina 14:51 Aktualizacja danych
  16 listopada 2005, godzina 16:10 Aktualizacja danych
  14 czerwca 2005, godzina 13:35 Aktualizacja danych
  14 czerwca 2005, godzina 13:34 Aktualizacja danych
  14 czerwca 2005, godzina 13:34 Aktualizacja danych
  14 czerwca 2005, godzina 08:17 Aktualizacja danych
  13 czerwca 2005, godzina 12:45 Aktualizacja danych
  13 czerwca 2005, godzina 12:45 Aktualizacja danych
  11 maja 2005, godzina 12:38 Aktualizacja danych
  11 maja 2005, godzina 11:58 Aktualizacja danych