Wydanie odpisów aktów stanu cywilnego (urodzeń, małżeństw i zgonów) i innych zaświadczeń z Rejestru Stanu Cywilnego.  USC - 04.

 

 

Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego z Rejestru Stanu Cywilnego można złożyć w wybranym urzędzie stanu cywilnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Wydawane są odpisy skrócone, zupełne i na drukach wielojęzycznych (w zależności od przeznaczenia, które określa interesant) dotyczące tylko zdarzeń (urodzeń, małżeństw i zgonów):
- które miały miejsce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub
- dokonana została transkrypcja zdarzeń, które wystąpiły  poza granicami kraju.

NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek - dostępny także w Urzędzie Stanu Cywilnego, ul. Kolegialna 9.

Wniosek można złożyć również drogą elektroniczną przez platformę ePUAP.

WYMAGANE DOKUMENTY: Dowód tożsamości interesanta uprawnionego do uzyskania odpisu (tj. osób spokrewnionych:rodzice, dzieci, rodzeństwo i małżonek i osób, które mają interes prawny i faktyczny do uzyskania odpisu).
Uzasadniony wniosek ze wskazaniem celu wydania odpisu.

WYSOKOŚĆ OPŁATY:
opłata skarbowa:
33,00 zł - za wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego
22,00 zł - za wydanie odpisu skróconego aktu stanu cywilnego
22,00 zł - za wydanie odpisu skróconego na druku wielojęzycznym,
Opłaty te winny być wniesione na konto urzędu stanu cywilnego, który wyda odpis z Rejestru Stanu Cywilnego.
Nie podlegają opłacie odpisy aktów pobierane do wydania dokumentu tożsamości, spraw alimentacyjnych, ubezpieczeń społecznych (renty, emerytury).

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: gdy odpis aktu będzie wydawał Urząd Stanu Cywilnego w Płocku:
opłata skarbowa płatna kartą płatniczą w siedzibie USC lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miasta Płocka, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929.

Tytuł płatności

za wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego

Zapłać online

za wydanie odpisu skróconego aktu stanu cywilnego

Zapłać online

za wydanie odpisu skróconego na druku wielojęzycznym

Zapłać online

w przypadku złożenia pełnomocnictwa (nie dotyczy pełnomocnictw udzielonych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej)

Zapłać online

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
-niezwłocznie po uiszczeniu opłaty skarbowej gdy akt jest przechowywany w Płocku.
-po 10 dniach gdy akt jest przechowywany w innym urzędzie.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: wydanie odpisu

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Urząd Stanu Cywilnego, ul. Kolegialna 9, pokój nr 6.

SPRAWĘ PROWADZI: stanowisko ds. Archiwum Akt Stanu Cywilnego.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA: 
1. Art. 44 ustawy z dnia 28 listopada 2014. - prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U z 2021r. poz.709 z póź.zm.),
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U z 2021r. poz.1923).

GODZINY PRACY URZĘDU STANU CYWILNEGO: poniedziałek, wtorek, środa 8.00-15.00, czwartek 9.00-17.00, piątek 9.00-15.00.

 


 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 20 lat temu (czwartek, 26 czerwca 2003, godzina 07:31)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Kierownik Urzędu Stanu Cwyilnego
 • Ilość wyświetleń: 2 776 651
 • Data ostatniej aktualizacji: wtorek, 06 września 2022, godzina 07:48
 • Historia aktualizacji

 • 06 września 2022, godzina 07:48 Aktualizacja dokumentu
  29 czerwca 2022, godzina 11:25 Aktualizacja dokumentu
  04 listopada 2021, godzina 17:11 Aktualizacja dokumentu
  16 kwietnia 2021, godzina 13:01 Aktualizacja dokumentu
  20 października 2020, godzina 10:47 Aktualizacja dokumentu
  15 września 2020, godzina 07:09 Aktualizacja danych
  20 lutego 2020, godzina 16:01 Aktualizacja danych
  03 stycznia 2019, godzina 09:44 Aktualizacja danych
  03 stycznia 2019, godzina 08:45 Aktualizacja danych
  02 stycznia 2019, godzina 12:51 Aktualizacja danych
  10 grudnia 2018, godzina 10:23 Aktualizacja danych
  27 lipca 2018, godzina 12:00 Aktualizacja danych
  14 grudnia 2017, godzina 10:26 Aktualizacja danych
  29 sierpnia 2017, godzina 13:25 Aktualizacja danych
  23 sierpnia 2017, godzina 12:45 Aktualizacja danych
  30 stycznia 2017, godzina 12:40 Aktualizacja danych
  09 stycznia 2017, godzina 07:11 Aktualizacja danych
  16 listopada 2016, godzina 11:15 Aktualizacja danych
  16 listopada 2016, godzina 11:10 Aktualizacja danych
  16 listopada 2016, godzina 11:09 Aktualizacja danych
  16 listopada 2016, godzina 11:03 Aktualizacja danych
  16 listopada 2016, godzina 10:59 Aktualizacja danych
  29 września 2015, godzina 12:18 Aktualizacja danych
  30 lipca 2015, godzina 14:17 Aktualizacja danych
  30 lipca 2015, godzina 14:11 Aktualizacja danych
  15 lipca 2015, godzina 11:31 Aktualizacja danych
  14 lipca 2015, godzina 11:50 Aktualizacja danych
  14 lipca 2015, godzina 11:43 Aktualizacja danych
  06 lipca 2015, godzina 11:16 Aktualizacja danych
  06 lipca 2015, godzina 11:16 Aktualizacja danych
  06 lipca 2015, godzina 10:37 Aktualizacja danych
  06 lipca 2015, godzina 10:34 Aktualizacja danych
  29 stycznia 2015, godzina 10:07 Aktualizacja danych
  29 stycznia 2015, godzina 10:06 Aktualizacja danych
  30 września 2009, godzina 12:36 Aktualizacja danych
  15 września 2009, godzina 12:02 Aktualizacja danych
  13 lutego 2009, godzina 13:25 Aktualizacja danych
  28 grudnia 2006, godzina 14:38 Aktualizacja danych
  16 listopada 2005, godzina 16:08 Aktualizacja danych
  14 czerwca 2005, godzina 09:31 Aktualizacja danych
  14 czerwca 2005, godzina 08:15 Aktualizacja danych
  13 czerwca 2005, godzina 12:31 Aktualizacja danych
  15 kwietnia 2004, godzina 13:48 Aktualizacja danych