Uchwały Rady Miasta:
Zakres: Sesja LIX - 09-11-2010