„Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania południowego skrzydła segmentu Szkoły Podstawowej nr 3 na potrzeby Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej nr 1 wraz z infrastrukturą techniczną”.

Data: 2020-08-10
Dokumenty: