Uzyskanie pozwolenia na korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Płocka. OTP - 01.

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek do pobrania także w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 8.
Do zawarcia umowy o uzgodnieniu zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Płocka, należy złożyć wypełniony wniosek wraz z następującymi dokumentami:
1. proponowany rozkład jazdy, uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków  transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach i odległość między przystankami,
2. wykaz obsługiwanych przystanków ze wskazaniem ich nazw,
3. mapę z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami,
4. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS,
5. kserokopię licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób.

WYSOKOŚĆ OPŁATY: Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17,00 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: w kasie Urzędu Miasta (wejście od ul. Zduńskiej 3) lub na bankowy rachunek Urzędu Miasta Płocka, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku, nr konta: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929.
Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.
Uwaga: internetowy dowód wpłaty powinien precyzyjnie określać przedmiot tej opłaty oraz w którym urzędzie/jednostce/wydziale ma być dokonana czynność urzędowa.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: do 30 dni od złożenia kompletnego wniosku

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: umowa o uzgodnieniu zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Płocka.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Płocka, Wydział Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego, ul. Stary Rynek 1, 09-400 Płock, lub Biuro Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 8.

SPRAWĘ PROWADZI: Wydział Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego, (wejście od ul. Zduńskiej 3, parter, pok. D-1).

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55

PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2016 r., poz. 1867 ze zmianami).
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2016 r., poz. 1907 ze zmianami).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1000).

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30.

 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 10 lat temu (środa, 08 czerwca 2011, godzina 08:03)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Rafał Frankowski
 • Ilość wyświetleń: 2 696 575
 • Data ostatniej aktualizacji: piątek, 16 kwietnia 2021, godzina 13:27
 • Historia aktualizacji

 • 16 kwietnia 2021, godzina 13:27 Aktualizacja dokumentu
  20 lutego 2020, godzina 11:59 Aktualizacja danych
  08 stycznia 2019, godzina 09:59 Aktualizacja danych
  09 sierpnia 2018, godzina 13:38 Aktualizacja danych
  14 lutego 2017, godzina 13:42 Aktualizacja danych
  25 stycznia 2017, godzina 11:23 Aktualizacja danych
  02 stycznia 2017, godzina 11:06 Aktualizacja danych
  08 listopada 2016, godzina 08:36 Aktualizacja danych
  07 listopada 2016, godzina 10:29 Aktualizacja danych
  25 października 2016, godzina 11:14 Aktualizacja danych
  15 września 2015, godzina 11:42 Aktualizacja danych
  15 września 2015, godzina 11:30 Aktualizacja danych
  15 września 2015, godzina 11:29 Aktualizacja danych
  07 września 2015, godzina 09:12 Aktualizacja danych
  04 września 2015, godzina 13:02 Aktualizacja danych
  18 grudnia 2014, godzina 10:55 Aktualizacja danych
  18 grudnia 2014, godzina 10:54 Aktualizacja danych
  21 maja 2014, godzina 09:01 Aktualizacja danych
  24 października 2012, godzina 08:43 Aktualizacja danych
  17 lutego 2012, godzina 12:45 Aktualizacja danych
  03 lutego 2012, godzina 13:42 Aktualizacja danych
  16 czerwca 2011, godzina 15:20 Aktualizacja danych
  08 czerwca 2011, godzina 08:38 Aktualizacja danych
  08 czerwca 2011, godzina 08:07 Aktualizacja danych