Interpelacje Radych Miasta:
Przeglądanie wszystkich interpelacji
 • Interpelacja: Grażyna Opatrzyk / 2003-06-25
  Proszę o wykaz osób, które zostały zatrudnione od listopada 2002 r. w - Urzędzie Miasta Płocka - Zakładach budżetowych UM - Jednostkach budżetowych UM - Instytucjach kultury UM - Spółkach gdzie Gmina Płock posiada udziały a w chwili zatrudnienia osoby nie były zameldowane w Płocku. Jakie to stanowiska?
 • Interpelacja: Grażyna Opatrzyk / 2003-06-25
  Proszę o wykaz osób zatrudnionych od listopada 2002 w - Urzędzie Miasta - Jednostkach budżetowych UM - Zakładach budżetowych UM - Instytucjach kultury UM na umowę zlecenie i umowę o dzieło.
 • Interpelacja: Grażyna Opatrzyk / 2003-06-25
  Wnoszę o wprowadzenie do programu usprawnienia ruchu komunikacyjnego zad. Budowa łącznika ul. Jesiennej z ul. Piłsudskiego (ok. 50 m).
 • Interpelacja: Małgorzata Rybicka / 2003-06-26
  wyznaczenie przez U.M.Pł. publikatora w celu przekazywania informacji organizacjom pozarządowym o programach i zasadach dofinansowania ich.
 • Interpelacja: Anna Kossakowska / 2003-06-26
  Wnoszę o nadesłanie kopii do NSA z uwagi na podjęcie Uchwały dające upoważnienie Prezydentowi do uzupełnienia skargi i dokumentów.
 • Interpelacja: Anna Kossakowska / 2003-06-24
  Proszę o kopię dokumentu (umowy) na zakup sprzętu sportowego – wyposażenia stadionu przy ul. Kochanowskiego . Umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia przetargu. Proszę o załączenie SIW2 i kopii ważnych ofert firm uczestniczących w przetargu. Przedmiotem mojej interpelacji są środki finansowe które przekazane zostały dla miasta w roku ubiegłym przez Urząd Kultury Fizycznej w Warszawie .
 • Interpelacja: Anna Kossakowska / 2003-06-26
  Wnoszę o informację nt. organizacji roku w przedszkolach miejskich. Szczególnie interesują mnie koszty funkcjonowania przedszkoli: na Winiarach, Kazimierza Wielkiego dwóch przedszkoli oraz na ul. Kościuszki. Czy żłobek miejski na Podolszycach – zgodnie z wypowiedzią w prasie / Gazeta Wyborcza/ miał być zlikwidowany całkowicie i przeznaczony na Przedszkole Miejskie.
 • Interpelacja: Anna Kossakowska / 2003-06-26
  Wnoszę o nadesłanie informacji nt. ilości/ szczegółowy wykaz – przedmiotu przetargu, kwoty i firmy bądź osób z którymi podpisano umowę. Należy podać zastosowany tryb . Wykaz proszę przekazać wszytskich przetargów w okresie od 1.01.2003 do 15.06.2003.
 • Interpelacja: Anna Kossakowska / 2003-06-24
  Wnoszę o przekazanie szczegółowej informacji nt. organizacji fitnessu i innych form rekreacji na obiekcie Podolanka . Szczególnie interesuje mnie kto wygrał przetarg na organizację i wynajem pomieszczeń na obiekcie / czy wynajęte zostały wszystkie, na jakie formy rekreacji i za jaką kwotę? Ile firm brało udział w przetargu?
 • Interpelacja: Jacek Szubstarski / 2003-06-26
  Ruch kołowy w obrębie rynku starego m.Płocka.
 • Interpelacja: Zygmunt Buraczyński / 2003-06-26
  Ad. 1. Czy jest prawdą iż wpłynął wniosek do Pana Prezydenta o odwołanie dyr. Płockiej Orkiestry Symfonicznej Pana Jacka Bonieckiego oraz z złożono wniosek o powołanie na to stanowisko Pana Adama Mieczykowskiego. Ad. 2. Proszę o przedstawienie projektu oraz podanie podstaw prawnych powołania „szkoły talentów”. - Czy będzie to nowa placówka, - Kto będzie organem założycielskim.
 • Interpelacja: Marek Krysztofiak / 2003-06-24
  Lokalizacja i wykonanie mini – targowiska przy ul. Armii Krajowej na działkach zaproponowanych przez Zarząd Mieszkańców Osiedla Podolszyce Północ w piśmie z dn. 28.04.2003 r.
 • Interpelacja: Marek Krysztofiak / 2003-06-24
  W sprawie powstania na osiedlu Podolszyce Północ Komisariatów Policji.
 • Interpelacja: Andrzej Nowakowski / 2003-06-23
  Proszę o informacje związane z inicjatywą wybudowania chodnika obok „Stanisławówki” (od Al.Jachowicza do ul. Lasockiego) – jaki jest haromonogram prac (plany).
 • Interpelacja: Andrzej Nowakowski / 2003-06-23
  Bardzo proszę o jak najszybsze informacje dotyczące inicjatywy „FORUM DLA PŁOCKA” (zasady powołania, funkcjonowania i planów).
 • Interpelacja: Jerzy Seweryniak / 2003-06-09
  Do Pana Prezydenta i Zarządu Miasta. Zastępstwo Lekarza Rodzinnego w Ośrodku w Górach.
 • Interpelacja: Jerzy Seweryniak / 2003-06-09
  Do Pana Prezydenta i Zarządu Miasta. Przedłużenie linii i przystanku Nr 2.
 • Interpelacja: Zenon Sylwester Wiśniewski / 2003-06-05
  W sprawie wstrzymania budowy kolejnego hipermarkietu w Płocku przy ulicy Gałczyńskiego.
 • Interpelacja: Andrzej Nowakowski / 2003-06-03
  Jaki jest stan prac nad poszerzeniem bazy lokalowej LO im. Wł. Jagiełły w Płocku.
 • Interpelacja: Andrzej Nowakowski / 2003-06-03
  Proszę o wycięcie 32 drzew (topole) z ulicy Mickiewicza (od ul. Obrońców Płocka).
 • Interpelacja: Zenon Sylwester Wiśniewski / 2003-05-29
  W sprawie utraty przez gminę Płock 300.000 zł w czasie podpisywania aktu zbycia udziałów gminnej spółki Płocka Gospodarka-Remontowa przez członków poprzedniego zarządu miasta Płocka.
 • Interpelacja: Zenon Sylwester Wiśniewski / 2003-05-29
  W sprawie komunalnych domków letniskowych położonych w Grabinie na ośrodku przylegającym do plaży tzw. „patelni”.
 • Interpelacja: Zenon Sylwester Wiśniewski / 2003-05-29
  W sprawie braku odpowiedzi na pytania zadane zarządowi spółki gminnej Wodociągi Płockie kilka miesięcy temu w trakcie obrad sesji lutowej.
 • Interpelacja: Zenon Sylwester Wiśniewski / 2003-05-29
  W sprawie budowy bardzo kosztownej pętli autobusowej na Winiarach dla spółki Komunikacji Miejskiej przez firmę LABOR BUD za kwotę 530.708,27 zł.
 • Interpelacja: Zenon Sylwester Wiśniewski / 2003-05-29
  W sprawie wykonania dodatkowego pasa jezdni na ulicy Gwardii Ludowej dla ruchu pojazdów samochodowych w kierunku ulicy Łukasiewicza, na wysokości skrzyżowania ulicy Gwardii Ludowej i Batalionów Chłopskich.