Wszystkie dokumenty według daty dodania20 lat temu (2003-06-27 13:45:35) Jerzy Seweryniak / 2003-06-26
Do Pana Prezydenta i Zarządu Miasta Płocka. Zlikwidowanie zadolenia przy posesji Nr 52 i przystanku oraz odprowadzenie wody.
20 lat temu (2003-06-27 13:43:58) Grażyna Opatrzyk / 2003-06-25
Proszę o wykonanie chodników do przejścia na przystanek KM przy ul. Piłsudskiego przy Cotex-sie.
20 lat temu (2003-06-27 13:42:27) Grażyna Opatrzyk / 2003-06-25
Proszę o wydanie informatora z aktualnymi telefonami, nazwami wydziałów, osób na stanowiskach dyrektorów i kierowników Urzędu Miasta Płocka, jednostek i zakładów budżetowych Urzędu Miasta Płocka.
20 lat temu (2003-06-27 13:40:02) Grażyna Opatrzyk / 2003-06-25
Proszę o wykaz przetargów jakie były ogłoszone w 2003r przez: - Urząd Miasta Płocka - jednostki budżetowe UM - zakłady budżetowe UM. Bardzo proszę aby wykaz zawierał informacje: 1. Data przetargu 2. Tytuł zadania przetargowego 3. Czy przetarg został rozstrzygnięty 4. Na jaką kwotę został rozstrzygnięty dany przetarg 5. Data zakończenia zadania na które została podpisana umowa 6. Wykonawca danego zadania.
20 lat temu (2003-06-27 13:38:40) Grażyna Opatrzyk / 2003-06-25
Proszę o zabezpieczenie środków finansowych w kwocie 150.000 zł na wymianę stolarki okiennej w Zespole Szkół Nr 1 w Płocku ul. Piaska 5.
20 lat temu (2003-06-27 13:37:03) Grażyna Opatrzyk / 2003-06-25
Proszę o wykaz osób, które zostały zatrudnione od listopada 2002 r. w - Urzędzie Miasta Płocka - Zakładach budżetowych UM - Jednostkach budżetowych UM - Instytucjach kultury UM - Spółkach gdzie Gmina Płock posiada udziały a w chwili zatrudnienia osoby nie były zameldowane w Płocku. Jakie to stanowiska?
20 lat temu (2003-06-27 13:34:29) Grażyna Opatrzyk / 2003-06-25
Proszę o wykaz osób zatrudnionych od listopada 2002 w - Urzędzie Miasta - Jednostkach budżetowych UM - Zakładach budżetowych UM - Instytucjach kultury UM na umowę zlecenie i umowę o dzieło.
20 lat temu (2003-06-27 13:31:24) Grażyna Opatrzyk / 2003-06-25
Wnoszę o wprowadzenie do programu usprawnienia ruchu komunikacyjnego zad. Budowa łącznika ul. Jesiennej z ul. Piłsudskiego (ok. 50 m).
20 lat temu (2003-06-27 13:29:48) Małgorzata Rybicka / 2003-06-26
wyznaczenie przez U.M.Pł. publikatora w celu przekazywania informacji organizacjom pozarządowym o programach i zasadach dofinansowania ich.
20 lat temu (2003-06-27 13:28:17) Anna Kossakowska / 2003-06-26
Wnoszę o nadesłanie kopii do NSA z uwagi na podjęcie Uchwały dające upoważnienie Prezydentowi do uzupełnienia skargi i dokumentów.
20 lat temu (2003-06-27 13:27:10) Anna Kossakowska / 2003-06-24
Proszę o kopię dokumentu (umowy) na zakup sprzętu sportowego – wyposażenia stadionu przy ul. Kochanowskiego . Umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia przetargu. Proszę o załączenie SIW2 i kopii ważnych ofert firm uczestniczących w przetargu. Przedmiotem mojej interpelacji są środki finansowe które przekazane zostały dla miasta w roku ubiegłym przez Urząd Kultury Fizycznej w Warszawie .
20 lat temu (2003-06-27 13:25:33) Anna Kossakowska / 2003-06-26
Wnoszę o informację nt. organizacji roku w przedszkolach miejskich. Szczególnie interesują mnie koszty funkcjonowania przedszkoli: na Winiarach, Kazimierza Wielkiego dwóch przedszkoli oraz na ul. Kościuszki. Czy żłobek miejski na Podolszycach – zgodnie z wypowiedzią w prasie / Gazeta Wyborcza/ miał być zlikwidowany całkowicie i przeznaczony na Przedszkole Miejskie.
20 lat temu (2003-06-27 13:24:28) Anna Kossakowska / 2003-06-26
Wnoszę o nadesłanie informacji nt. ilości/ szczegółowy wykaz – przedmiotu przetargu, kwoty i firmy bądź osób z którymi podpisano umowę. Należy podać zastosowany tryb . Wykaz proszę przekazać wszytskich przetargów w okresie od 1.01.2003 do 15.06.2003.
20 lat temu (2003-06-27 13:23:01) Anna Kossakowska / 2003-06-24
Wnoszę o przekazanie szczegółowej informacji nt. organizacji fitnessu i innych form rekreacji na obiekcie Podolanka . Szczególnie interesuje mnie kto wygrał przetarg na organizację i wynajem pomieszczeń na obiekcie / czy wynajęte zostały wszystkie, na jakie formy rekreacji i za jaką kwotę? Ile firm brało udział w przetargu?
20 lat temu (2003-06-27 13:21:55) Jacek Szubstarski / 2003-06-26
Ruch kołowy w obrębie rynku starego m.Płocka.
20 lat temu (2003-06-27 13:20:23) Zygmunt Buraczyński / 2003-06-26
Ad. 1. Czy jest prawdą iż wpłynął wniosek do Pana Prezydenta o odwołanie dyr. Płockiej Orkiestry Symfonicznej Pana Jacka Bonieckiego oraz z złożono wniosek o powołanie na to stanowisko Pana Adama Mieczykowskiego. Ad. 2. Proszę o przedstawienie projektu oraz podanie podstaw prawnych powołania „szkoły talentów”. - Czy będzie to nowa placówka, - Kto będzie organem założycielskim.
20 lat temu (2003-06-27 13:18:58) Marek Krysztofiak / 2003-06-24
Lokalizacja i wykonanie mini – targowiska przy ul. Armii Krajowej na działkach zaproponowanych przez Zarząd Mieszkańców Osiedla Podolszyce Północ w piśmie z dn. 28.04.2003 r.
20 lat temu (2003-06-27 13:17:36) Marek Krysztofiak / 2003-06-24
W sprawie powstania na osiedlu Podolszyce Północ Komisariatów Policji.
20 lat temu (2003-06-26 07:57:51) Fundacje miejskie
Informacje na temat fundacji miejskich
20 lat temu (2003-06-26 07:54:19) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 • Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców: tel. 24 364 55 55,
  e-mail: info@plock.eu
 • adres skrzynki ePUAP dla Gminy-Miasta Płocka: /efixd3031y/skrytka
 • Biuro Obsługi Klienta (wejście od ulicy Zduńskiej 3),tel. 24 364 55 55
  1. Biuro Podawcze, Zamówienia Publiczne
  2. Meldunki, Dowody Osobiste
  3. Mieszkalnictwo, Obrót Nieruchomościami
  4. Odpady Komunalne
  5. Karty (KDR, Płocka Karta Mieszkańca)
  6. Architektura, Urbanistyka
  7. Geodezja
  8. Informacja, Ochrona Środowiska/Transport
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek 9:00 - 15:30 oraz każda druga sobota miesiąca w godz. 8:00 - 15:30.
  Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
 • Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich:
  1. Referat Spraw Obywatelskich
  2. Referat Komunikacji
  3. Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
 • Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 17:00
 • ul. Kolegialna 9, tel. 24 364 55 55
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek 9:00 - 15:00.

Pisma urzędu miasta dostarczane są przez gońców. Gdy goniec nie zastanie adresata w domu, pozostawia zawiadomienie o niedoręczonej korespondencji. Pismo można odebrać w ciągu 7 dni, począwszy od następnego dnia roboczego, od godz. 11:00 w Urzędzie Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej 3), parter, pokój B-6.

Godziny pracy Zespołu Gońców w terminie od 15.01.2024 r.- 15.03.2024 r.:
 • wydawanie korespondencji: poniedziałek, wtorek, środa: 8:00 - 16:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek: 9:00 - 16:30.
 • tel. 24 367 16 39: poniedziałek, wtorek, środa: 8:00-15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek: 9:00-15:30.