Wszystkie dokumenty według daty dodania20 lat temu (2003-06-16 13:34:36) Odpowiedź do interpelacji

20 lat temu (2003-06-16 13:34:36) Odpowiedź do interpelacji

20 lat temu (2003-06-16 13:34:36) Odpowiedź do interpelacji

20 lat temu (2003-06-16 13:34:36) Odpowiedź do interpelacji

20 lat temu (2003-06-16 13:34:36) Odpowiedź do interpelacji

20 lat temu (2003-06-16 13:34:36) Odpowiedź do interpelacji

20 lat temu (2003-06-16 13:34:36) Odpowiedź do interpelacji

20 lat temu (2003-06-16 13:34:36) Odpowiedź do interpelacji

20 lat temu (2003-06-16 13:34:36) Odpowiedź do interpelacji

20 lat temu (2003-06-16 13:34:36) Odpowiedź do interpelacji

20 lat temu (2003-06-16 13:34:36) Odpowiedź do interpelacji

20 lat temu (2003-06-16 13:34:36) Odpowiedź do interpelacji

20 lat temu (2003-06-16 13:34:35) Odpowiedź do interpelacji

20 lat temu (2003-06-16 13:15:41) Andrzej Nowakowski / 2003-06-03
Proszę o wycięcie 32 drzew (topole) z ulicy Mickiewicza (od ul. Obrońców Płocka).
20 lat temu (2003-06-16 13:15:41) Andrzej Nowakowski / 2003-06-03
Jaki jest stan prac nad poszerzeniem bazy lokalowej LO im. Wł. Jagiełły w Płocku.
20 lat temu (2003-06-16 13:15:41) Zenon Sylwester Wiśniewski / 2003-06-05
W sprawie wstrzymania budowy kolejnego hipermarkietu w Płocku przy ulicy Gałczyńskiego.
20 lat temu (2003-06-16 13:15:22) czerwiec 2003

20 lat temu (2003-06-16 13:13:45) Zenon Sylwester Wiśniewski / 2003-05-29
W sprawie braku odpowiedzi na pytania zadane zarządowi spółki gminnej Wodociągi Płockie kilka miesięcy temu w trakcie obrad sesji lutowej.
20 lat temu (2003-06-16 13:13:45) Tomasz Korga / 2003-05-12
Proszę o powołanie w strukturach U. M. Płocka rzecznika inwestorów zagranicznych.
20 lat temu (2003-06-16 13:13:45) Andrzej Nowakowski / 2003-05-21
Jakie były koszty (poniesione przez budżet Miasta Płocka) związane z organizacją Pikniku Europejskiego?
 • Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców: tel. 24 364 55 55,
  e-mail: info@plock.eu
 • adres skrzynki ePUAP dla Gminy-Miasta Płocka: /efixd3031y/skrytka
 • Biuro Obsługi Klienta (wejście od ulicy Zduńskiej 3),tel. 24 364 55 55
  1. Biuro Podawcze, Zamówienia Publiczne
  2. Meldunki, Dowody Osobiste
  3. Mieszkalnictwo, Obrót Nieruchomościami
  4. Odpady Komunalne
  5. Karty (KDR, Płocka Karta Mieszkańca)
  6. Architektura, Urbanistyka
  7. Geodezja
  8. Informacja, Ochrona Środowiska/Transport
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek 9:00 - 15:30 oraz każda druga sobota miesiąca w godz. 8:00 - 15:30.
  Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
 • Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich:
  1. Referat Spraw Obywatelskich
  2. Referat Komunikacji
  3. Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
 • Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 17:00
 • ul. Kolegialna 9, tel. 24 364 55 55
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek 9:00 - 15:00.

Pisma urzędu miasta dostarczane są przez gońców. Gdy goniec nie zastanie adresata w domu, pozostawia zawiadomienie o niedoręczonej korespondencji. Pismo można odebrać w ciągu 7 dni, począwszy od następnego dnia roboczego, od godz. 11:00 w Urzędzie Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej 3), parter, pokój B-6.

Godziny pracy Zespołu Gońców:
 • wydawanie korespondencji: poniedziałek, wtorek, środa: 8:00 - 15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek: 9:00 - 15:30.
 • tel. 24 367 16 39: poniedziałek, wtorek, środa: 8:00-15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek: 9:00-15:30