Wszystkie dokumenty według daty dodania20 lat temu (2003-06-26 07:31:41) REG - 01. Rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Jak załatwić sprawę
20 lat temu (2003-06-26 07:31:41) REG - 02. Zmiana działalności gospodarczej.
Jak załatwić sprawę
20 lat temu (2003-06-26 07:31:41) REG - 30. Wydawanie uwierzytelnionych kopii / odpisów dokumentów.
Jak załatwić sprawę
20 lat temu (2003-06-26 07:31:41) REG - 03. Zakończenie działalności gospodarczej.
Jak załatwić sprawę
20 lat temu (2003-06-26 07:31:41) REG - 06. Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie miasta Płocka.
Jak załatwić sprawę
20 lat temu (2003-06-26 07:31:41) REG - 13. Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu rzeczy.
Jak załatwić sprawę
20 lat temu (2003-06-26 07:31:41) REG - 14. Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób.
Jak załatwić sprawę
20 lat temu (2003-06-26 07:31:41) REG - 18. Zrzeczenie się uprawnienia z zakresu transportu drogowego.
Jak załatwić sprawę
20 lat temu (2003-06-26 07:31:41) REG - 26. Zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w transporcie drogowym.
Jak załatwić sprawę
20 lat temu (2003-06-26 07:31:41) REG - 27. Zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w transporcie drogowym.
Jak załatwić sprawę
20 lat temu (2003-06-26 07:31:41) REG - 20. Zaświadczenia na przewozy drogowe na własne potrzeby.
Jak załatwić sprawę
20 lat temu (2003-06-26 07:31:41) REG - 29. Wydanie wtórnika licencji na transport drogowy.
Jak załatwić sprawę
20 lat temu (2003-06-26 07:31:41) Wydawanie dowodów osobistych. OSO - 07.
Jak załatwić sprawę
20 lat temu (2003-06-26 07:31:41) Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego. OSO - 12.
Jak załatwić sprawę
20 lat temu (2003-06-26 07:31:41) Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego. OSO - 11.
Jak załatwić sprawę
20 lat temu (2003-06-26 07:31:41) Zgłoszenie wyjazdu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy. OSO - 16.
Jak załatwić sprawę
20 lat temu (2003-06-26 07:31:41) Zameldowanie na pobyt czasowy. OSO - 13.
Jak załatwić sprawę
20 lat temu (2003-06-26 07:31:41) Zameldowanie na pobyt stały. OSO - 14.
Jak załatwić sprawę
20 lat temu (2003-06-26 07:31:41) Wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL. OSO - 10.
Jak załatwić sprawę
20 lat temu (2003-06-26 07:31:41) Wydawanie decyzji administracyjnych o wymeldowaniu lub zameldowaniu. OSO - 08.
Jak załatwić sprawę
 • Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców: tel. 24 364 55 55,
  e-mail: info@plock.eu
 • adres skrzynki ePUAP dla Gminy-Miasta Płocka: /efixd3031y/skrytka
 • Biuro Obsługi Klienta (wejście od ulicy Zduńskiej 3),tel. 24 364 55 55
  1. Biuro Podawcze, Zamówienia Publiczne
  2. Meldunki, Dowody Osobiste
  3. Mieszkalnictwo, Obrót Nieruchomościami
  4. Odpady Komunalne
  5. Karty (KDR, Płocka Karta Mieszkańca)
  6. Architektura, Urbanistyka
  7. Geodezja
  8. Informacja, Ochrona Środowiska/Transport
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek 9:00 - 15:30 oraz każda druga sobota miesiąca w godz. 8:00 - 15:30.
  Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
 • Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich:
  1. Referat Spraw Obywatelskich
  2. Referat Komunikacji
  3. Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
 • Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 17:00
 • ul. Kolegialna 9, tel. 24 364 55 55
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek 9:00 - 15:00.

Pisma urzędu miasta dostarczane są przez gońców. Gdy goniec nie zastanie adresata w domu, pozostawia zawiadomienie o niedoręczonej korespondencji. Pismo można odebrać w ciągu 7 dni, począwszy od następnego dnia roboczego, od godz. 11:00 w Urzędzie Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej 3), parter, pokój B-6.

Godziny pracy Zespołu Gońców w terminie od 15.01.2024 r.- 15.03.2024 r.:
 • wydawanie korespondencji: poniedziałek, wtorek, środa: 8:00 - 16:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek: 9:00 - 16:30.
 • tel. 24 367 16 39: poniedziałek, wtorek, środa: 8:00-15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek: 9:00-15:30.