Wszystkie dokumenty według daty dodania20 lat temu (2003-06-26 07:31:41) Dopuszczalny okres pobytu cudzoziemca w kraju. OSO - 01.
Jak załatwić sprawę
20 lat temu (2003-06-26 07:31:41) Wydawanie dokumentów poszkodowanym przez III Rzeszę. OSO - 09.
Jak załatwić sprawę
20 lat temu (2003-06-26 07:31:41) Zmiana imienia lub nazwiska. USC - 08.
Jak załatwić sprawę
20 lat temu (2003-06-26 07:31:41) Lista spraw - Urząd Stanu Cywilnego
Urząd Stanu Cywilnego - lista spraw jakie można tu załatwić
20 lat temu (2003-06-26 07:31:41) Wydanie odpisów aktów stanu cywilnego (urodzeń, małżeństw i zgonów) i innych zaświadczeń z Rejestru Stanu Cywilnego. USC - 04.
Jak załatwić sprawę
20 lat temu (2003-06-26 07:31:41) Rejestracja noworodka - sporządzenie aktu urodzenia dziecka. USC - 01.
Jak załatwić sprawę
20 lat temu (2003-06-26 07:31:41) Zawarcie związku małżeńskiego. USC - 05.
Jak załatwić sprawę
20 lat temu (2003-06-26 07:31:41) Rejestracja zgonu - sporządzenie aktu zgonu. USC - 02.
Jak załatwić sprawę
20 lat temu (2003-06-26 07:31:41) Opłata od posiadania psów. OPO - 01.
Jak załatwić sprawę
20 lat temu (2003-06-26 07:31:40) WSK-09. Wydawanie zezwoleń na sprowadzanie zwłok i szczątków z obcego państwa.
Jak załatwić sprawę
20 lat temu (2003-06-26 07:31:40) WSK-05. Utrzymanie i eksploatacja Cmentarza komunalnego.
Jak załatwić sprawę
20 lat temu (2003-06-26 07:31:40) WSK-06. Utrzymanie Cmentarza Garnizonowego oraz kwater i grobów.
WSK-06. Utrzymanie Cmentarza Garnizonowego oraz kwater i grobów.
20 lat temu (2003-06-26 07:31:40) WSK-07. Utrzymanie cmentarzy wyznaniowych pozbawionych zarządu.
Jak załatwić sprawę
20 lat temu (2003-06-26 07:31:40) Wydawanie zezwoleń na utrzymywanie psów ras uznawanych za agresywne. OOS - 17.
Jak załatwić sprawę
20 lat temu (2003-06-26 07:31:40) WSK-04. Małe urządzenia komunalne (ławki, słupy ogłoszeniowe, kosze na odpady uliczne, kwiatoniery, bariery).
Jak załatwić sprawę
20 lat temu (2003-06-26 07:31:40) WSK-03. Utrzymanie i eksploatacja szaletów miejskich.
Jak załatwić sprawę
20 lat temu (2003-06-26 07:31:40) WSK-08. Utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej: pomników, tablic, obelisków i innych.
Jak załatwić sprawę
20 lat temu (2003-06-26 07:31:40) Zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części. OSS - 21.
Jak załatwić sprawę
20 lat temu (2003-06-26 07:31:40) Znakowanie psów w ramach programu identyfikacji i rejestracji komputerowej psów pn. "Podaj łapę". OOS - 29.
Jak załatwić sprawę
20 lat temu (2003-06-26 07:31:40) WSK-01. Utrzymanie czystości i porządku wraz z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka.
Jak załatwić sprawę
 • Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców: tel. 24 364 55 55,
  e-mail: info@plock.eu
 • adres skrzynki ePUAP dla Gminy-Miasta Płocka: /efixd3031y/skrytka
 • Biuro Obsługi Klienta (wejście od ulicy Zduńskiej 3),tel. 24 364 55 55
  1. Biuro Podawcze, Zamówienia Publiczne
  2. Meldunki, Dowody Osobiste
  3. Mieszkalnictwo, Obrót Nieruchomościami
  4. Odpady Komunalne
  5. Karty (KDR, Płocka Karta Mieszkańca)
  6. Architektura, Urbanistyka
  7. Geodezja
  8. Informacja, Ochrona Środowiska/Transport
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek 9:00 - 15:30 oraz każda druga sobota miesiąca w godz. 8:00 - 15:30.
  Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
 • Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich:
  1. Referat Spraw Obywatelskich
  2. Referat Komunikacji
  3. Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
 • Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 17:00
 • ul. Kolegialna 9, tel. 24 364 55 55
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek 9:00 - 15:00.

Pisma urzędu miasta dostarczane są przez gońców. Gdy goniec nie zastanie adresata w domu, pozostawia zawiadomienie o niedoręczonej korespondencji. Pismo można odebrać w ciągu 7 dni, począwszy od następnego dnia roboczego, od godz. 11:00 w Urzędzie Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej 3), parter, pokój B-6.

Godziny pracy Zespołu Gońców w terminie od 15.01.2024 r.- 15.03.2024 r.:
 • wydawanie korespondencji: poniedziałek, wtorek, środa: 8:00 - 16:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek: 9:00 - 16:30.
 • tel. 24 367 16 39: poniedziałek, wtorek, środa: 8:00-15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek: 9:00-15:30.