Wszystkie dokumenty według daty dodania20 lat temu (2003-06-16 13:13:45) Andrzej Nowakowski / 2003-05-21
Kto będzie odpowiedzialny (proszę o wskazanie konkretnej osoby) jeśli z powodu rosnących drzew w ulicy Otolińskiej (na odcinku od torów do granic miasta) dojdzie do śmiertelnego wypadku lub (co gorsze!) katastrofy ekologicznej !
20 lat temu (2003-06-16 13:13:45) Barbara Smardzewska – Czmiel / 2003-05-21
Proszę o usunięcie zbędnych gałęzi i konarów drzew usytuowanych wzdłuż m.in. ulicy Góry, Ciechomickiej i Kutnowskiej zagrażających biegnących obok trakcjom elektrycznym.
20 lat temu (2003-06-16 13:13:45) Barbara Smardzewska – Czmiel / 2003-05-21
Zwracam się z prośbą o wyrównanie poboczy ul. Góry i Ciechomickiej oraz całej ulicy Nowoosiedlowej, co poprawi stan bezpieczeństwa i komfort użytkowników ulic szczególnie dzieci i młodzieży uczącej się w szkołach bądź dochodzących do miejscowych przystanków K.M.
20 lat temu (2003-06-16 13:13:45) Barbara Smardzewska – Czmiel / 2003-05-21
Proszę o dokonanie ekspertyzy wody pitnej ( i upublicznienie jej wyników) konsumowanej przez użytkowników ujęcia w Górach.
20 lat temu (2003-06-16 13:13:45) Barbara Smardzewska – Czmiel / 2003-05-21
Proszę o udrożnienie i oczyszczenie rowu melioracyjnego usytuowanego równolegle do ulicy Góry.
20 lat temu (2003-06-16 13:13:45) Sławomir Goszkowski / 2003-05-26
Zarząd Kółka Rolniczego w Płocku zwraca się z prośbą o umorzenie podatku od nieruchomości za m-c marzec 2003 r. oraz zaniechanie poboru podatku za m-c kwiecień 2003 r. w kwocie 4.403,90 zł.
20 lat temu (2003-06-16 13:13:45) Sławomir Goszkowski / 2003-05-25
Zwracam się z zapytaniem, jaką kwotę podatku od gruntu, oraz od nieruchomości płacą płoccy działkowcy?
20 lat temu (2003-06-16 13:13:45) Sławomir Goszkowski / 2003-05-25
Zwracam się z zapytaniem, jakie podmioty gospodarcze zalegają z opłatami za ścieki i wodę, oraz w jakiej wysokości one występują?
20 lat temu (2003-06-16 13:13:45) Sławomir Goszkowski / 2003-05-25
Zwracam się z zapytaniem, czy można wprowadzić zakaz ruchu pojazdów o masie całkowitej powyżej 7,5 tony na ulicy Rembielińskiego .
20 lat temu (2003-06-16 13:13:45) Sławomir Goszkowski / 2003-05-25
Zwracam się z zapytaniem, czy możliwa jest sprzedaż garaży będących w posiadaniu Gminy mieszkańcom?
20 lat temu (2003-06-16 13:13:45) Sławomir Goszkowski / 2003-05-25
Zwracam się z zapytaniem, w jakiej wysokości występuje zadłużenie z tytułu opłat czynszu w odniesieniu do mieszkań komunalnych.
20 lat temu (2003-06-16 13:13:45) Sławomir Goszkowski / 2003-05-25
Zwracam się z zapytaniem, czy możliwe jest zainstalowanie ograniczników prędkości na ulicy Szarych Szeregów, od wjazdu w tą ulice do budynku MTBS-u.
20 lat temu (2003-06-16 13:13:45) Sławomir Goszkowski / 2003-05-25
Zwracam się z zapytaniem czy możliwe jest określenie tzw. czarnych pkt. w mieście i ich właściwe oznakowanie.
20 lat temu (2003-06-16 13:13:45) Sławomir Goszkowski / 2003-05-25
Zwracam się z zapytaniem czy można przygotować parking dla interesantów przyjeżdżających do Ratusza w celu załatwienia swoich konkretnych spraw.
20 lat temu (2003-06-16 13:13:45) Anna Kossakowska / 2003-05-27
Wnoszę o przedstawienie struktury organizacyjnej W-łu Zamówień Publicznych ze szczegółowym wskazaniem zakresu kompetencji przypisanych pracownikom (ilu jest zatrudnionych) . Jak wygląda podległość organizacyjna tego Wydziału ( czy pod p. Prezydenta czy też jak słyszeliśmy pod p. Sekretarz . Chcielibyśmy wiedzieć czy przetargi wszystkie i te z jednostek organizacyjnych i związane z realizacją inwestycji są realizowane przez wydział). Jakie pełnomocnictwo posiada Dyrektor w zakresie podejmow. decyzji rozstrzygających wybór i tryb zamówienia. Jakie przetargi rozstrzygnięto w tym roku i ile rozstrzygnięć zakończono?
20 lat temu (2003-06-16 13:13:45) Andrzej Nowakowski / 2003-05-27
MONITORING MIASTA PŁOCKA Jakie są plany dotyczące rozwoju (udoskonalenie sprzętu i większej ilości kamer). Czy są plany przenoszenia Centrum Monitoringu? Jakie pieniądze i na co są zagwarantowane w Budżecie Miasta Płocka związane z Monitoringiem Płocka?
20 lat temu (2003-06-16 13:13:45) Andrzej Nowakowski / 2003-05-27
W poprzedniej kadencji Rady Miasta Płocka Zarząd Miasta sprzedał działkę u zbiegu ulic Piłsudskiego i Otolińskiej firmie Statoil Polska z przeznaczeniem pod działalność usługową. O zamiarze dokonania tej transakcji nie zostali poinformowani mieszkańcy ulicy Rozego, których działki przylegają do terenu Statoil. Ówczesne władze miasta nie licząc się z ich zdaniem postanowili mieszkańców tej ulicy przed faktem dokonanym.
20 lat temu (2003-06-16 13:13:45) Małgorzata Rybicka / 2003-05-27
Zabezpieczenie przejścia dla pieszych na ul. Armii Krajowej – pierwsze za skrzyżowaniem tej ulicy z Wyszogrodzką.
20 lat temu (2003-06-16 13:13:45) Małgorzata Rybicka / 2003-05-27
Wykonanie chodnika na ul. Sikorskiego.
20 lat temu (2003-06-16 13:13:45) Zenon Sylwester Wiśniewski / 2003-05-08
W sprawie uciążliwej dla mieszkańców, długiej realizacji Dobrzyńskiej wraz z drugą nitką te ulicy.
 • Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców: tel. 24 364 55 55,
  e-mail: info@plock.eu
 • adres skrzynki ePUAP dla Gminy-Miasta Płocka: /efixd3031y/skrytka
 • Biuro Obsługi Klienta (wejście od ulicy Zduńskiej 3),tel. 24 364 55 55
  1. Biuro Podawcze, Zamówienia Publiczne
  2. Meldunki, Dowody Osobiste
  3. Mieszkalnictwo, Obrót Nieruchomościami
  4. Odpady Komunalne
  5. Karty (KDR, Płocka Karta Mieszkańca)
  6. Architektura, Urbanistyka
  7. Geodezja
  8. Informacja, Ochrona Środowiska/Transport
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek 9:00 - 15:30 oraz każda druga sobota miesiąca w godz. 8:00 - 15:30.
  Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
 • Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich:
  1. Referat Spraw Obywatelskich
  2. Referat Komunikacji
  3. Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
 • Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 17:00
 • ul. Kolegialna 9, tel. 24 364 55 55
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek 9:00 - 15:00.

Pisma urzędu miasta dostarczane są przez gońców. Gdy goniec nie zastanie adresata w domu, pozostawia zawiadomienie o niedoręczonej korespondencji. Pismo można odebrać w ciągu 7 dni, począwszy od następnego dnia roboczego, od godz. 11:00 w Urzędzie Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej 3), parter, pokój B-6.

Godziny pracy Zespołu Gońców:
 • wydawanie korespondencji: poniedziałek, wtorek, środa: 8:00 - 15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek: 9:00 - 15:30.
 • tel. 24 367 16 39: poniedziałek, wtorek, środa: 8:00-15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek: 9:00-15:30