Wszystkie dokumenty według daty dodania20 lat temu (2003-11-28 13:53:38) Zarządzenie Nr 910/03 z dnia 21 listopada 2003r.
Rozłożenia na raty wpłaty kaucji mieszkaniowej za lokal mieszkalny przy ulicy Jerozolimskiej w Płocku
20 lat temu (2003-11-28 13:53:09) Zarządzenie Nr 909/03 z dnia 21 listopada 2003r.
Zaopiniowania planu działalności Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki na 2003r. po dokonanych zmianach
20 lat temu (2003-11-28 13:52:39) Zarządzenie Nr 908/03 z dnia 20 listopada 2003r.
Określenia wysokości odszkodowania za grunty wydzielone pod drogę gminną w wyniku podziału nieruchomości
20 lat temu (2003-11-25 13:22:53) Odpowiedź do interpelacji
Odpowiedź do interpelacji
20 lat temu (2003-11-25 13:21:35) Odpowiedź do interpelacji
Odpowiedź do interpelacji
20 lat temu (2003-11-24 13:01:50) Odpowiedź do interpelacji
Odpowiedź do interpelacji
20 lat temu (2003-11-21 11:06:10) Odpowiedź do interpelacji
Odpowiedź do interpelacji
20 lat temu (2003-11-20 15:08:10) Zarządzenie Nr 907/03 z dnia 19 listopada 2003r.
Zamiany nieruchomości nie zabudowanej będącej własnością Gminy Płock (Obręb 1 “Podolszyce – Borowiczki”), na nieruchomość zabudowaną zlokalizowaną w Płocku (Obręb 1 “Podolszyce – Borowiczki”) oraz akceptacji warunków zamiany tych nieruchomości
20 lat temu (2003-11-20 15:07:50) Zarządzenie Nr 906/03 z dnia 19 listopada 2003r.
Nabycia i akceptacji ceny nabycia nieruchomości nie zabudowanej w Płocku (Obręb 16 “Ciechomice”)
20 lat temu (2003-11-20 15:07:28) Zarządzenie Nr 905/03 z dnia 18 listopada 2003r.
Rozpatrzenia protestu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Płocku w rejonie ulic : Strzeleckiej, Sienkiewicza i Al.Kilińskiego
20 lat temu (2003-11-20 15:07:02) Zarządzenie Nr 904/03 z dnia 18 listopada 2003r.
Rozpatrzenia protestu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Płocku w rejonie ulic : Strzeleckiej, Sienkiewicza i Al.Kilińskiego
20 lat temu (2003-11-20 15:06:42) Zarządzenie Nr 903/03 z dnia 18 listopada 2003r.
Rozpatrzenia protestu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Płocku w rejonie ulic : Strzeleckiej, Sienkiewicza i Al.Kilińskiego
20 lat temu (2003-11-20 15:06:23) Zarządzenie Nr 902/03 z dnia 18 listopada 2003r.
Rozpatrzenia zarzutów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Płocku w rejonie ulic : Strzeleckiej, Sienkiewicza i Al.Kilińskiego
20 lat temu (2003-11-20 15:06:02) Zarządzenie Nr 901/03 z dnia 18 listopada 2003r.
Rozpatrzenia zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Płocku w rejonie ulic : Strzeleckiej, Sienkiewicza i Al.Kilińskiego
20 lat temu (2003-11-20 15:05:36) Zarządzenie Nr 900/03 z dnia 18 listopada 2003r.
Rozpatrzenia zarzutu do ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul.Ciechomickiej w Płocku
20 lat temu (2003-11-20 15:05:15) Zarządzenie Nr 899/03 z dnia 18 listopada 2003r.
Rozpatrzenia zarzutu do ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul.Ciechomickiej w Płocku
20 lat temu (2003-11-20 15:04:56) Zarządzenie Nr 898/03 z dnia 18 listopada 2003r.
Zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2003r.
20 lat temu (2003-11-20 15:04:35) Zarządzenie Nr 897/03 z dnia 18 listopada 2003r.
Utworzenia Komisji Koordynacyjnej Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Płocka
20 lat temu (2003-11-20 15:04:05) Zarządzenie Nr 896/03 z dnia 18 listopada 2003r.
Wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu oraz piwnicy mieszczącego się w budynku przy ul.Dobrzyńskiej
20 lat temu (2003-11-20 15:03:41) Zarządzenie Nr 895/03 z dnia 17 listopada 2003r.
Powołania Geodety Miasta Płocka
 • Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców: tel. 24 364 55 55,
  e-mail: info@plock.eu
 • adres skrzynki ePUAP dla Gminy-Miasta Płocka: /efixd3031y/skrytka
 • Biuro Obsługi Klienta (wejście od ulicy Zduńskiej 3),tel. 24 364 55 55
  1. Biuro Podawcze, Zamówienia Publiczne
  2. Meldunki, Dowody Osobiste
  3. Mieszkalnictwo, Obrót Nieruchomościami
  4. Odpady Komunalne
  5. Karty (KDR, Płocka Karta Mieszkańca)
  6. Architektura, Urbanistyka
  7. Geodezja
  8. Informacja, Ochrona Środowiska/Transport
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek 9:00 - 15:30 oraz każda druga sobota miesiąca w godz. 8:00 - 15:30.
  Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
 • Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich:
  1. Referat Spraw Obywatelskich
  2. Referat Komunikacji
  3. Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
 • Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 17:00
 • ul. Kolegialna 9, tel. 24 364 55 55
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek 9:00 - 15:00.

Pisma urzędu miasta dostarczane są przez gońców. Gdy goniec nie zastanie adresata w domu, pozostawia zawiadomienie o niedoręczonej korespondencji. Pismo można odebrać w ciągu 7 dni, począwszy od następnego dnia roboczego, od godz. 11:00 w Urzędzie Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej 3), parter, pokój B-6.

Godziny pracy Zespołu Gońców w terminie od 18.03.2024 r.:
 • wydawanie korespondencji: poniedziałek, wtorek, środa: 8:00 - 15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek: 9:00 - 15:30.
 • tel. 24 367 16 39: poniedziałek, wtorek, środa: 8:00-15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek: 9:00-15:30.