Wszystkie dokumenty według daty dodania20 lat temu (2003-07-04 11:57:14) Andrzej Nowakowski / 2003-07-03 / 304
Proszę o przedstawienie wyników finansowych za rok 2002 dla SZPZOZ (szpitala i przychodni) oraz sposobu wyliczenia tych wyników finansowych.
20 lat temu (2003-07-04 11:55:44) Andrzej Nowakowski / 2003-07-03 / 303
Jak rozstrzygnęła się sprawa lokalu mieszkalnego nr 17 położonego w budynku przy ul. Obr. Westerplatte 5 w Płocku? Czy nie zachodzi tam próba matactwa ze strony osób zainteresowanych w/ w lokalem? Kto jest osobiście odpowiedzialny za tą sprawę? Proszę o udostępnienie uchwały Rady Miasta Płocka nr 1081/LIII/02 z dnia 28 maja 2002 r.
20 lat temu (2003-07-04 11:50:26) lipiec 2003

20 lat temu (2003-07-03 14:13:35) Odpowiedź do interpelacji

20 lat temu (2003-07-03 11:35:50) 3 lipca br. Prezydent Miasta podpisał zarządzenia w następujących sprawach:
zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka z 14 maja 2003 roku w sprawie oddania w użyczenie zalewu „Sobótka”;
20 lat temu (2003-07-03 11:34:43) 2 lipca br. Prezydent Miasta podpisał zarządzenia w następujących sprawach:
wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym gruntu zlokalizowanego przy ulicy Kobiałka stanowiącego własność Gminy;
20 lat temu (2003-07-03 11:27:34) Odpowiedź do interpelacji

20 lat temu (2003-07-02 13:04:31) Spółki prawa handlowego z udziałem miasta
Oświadczenia majątkowe
20 lat temu (2003-07-02 13:00:27) Miejskie Jednostki Organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
20 lat temu (2003-07-02 12:46:51) Urząd Miasta Płocka

20 lat temu (2003-07-02 12:43:10) Rada Miasta Płocka
Oświadczenia majątkowe radnych
20 lat temu (2003-07-02 12:25:52) Oświadczenia majątkowe

20 lat temu (2003-07-01 12:37:16) 30 czerwca br. Prezydent Miasta podpisał zarządzenia w następujących sprawach:
wniosku lokatorów w sprawie zwolnienia z wpłaty kaucji mieszkaniowej za lokal mieszkalny przy ul. Bartniczej;
20 lat temu (2003-07-01 12:34:30) 26 czerwca br. Prezydent Miasta podpisał zarządzenia w następujących sprawach:
powołania doraźnego zespołu ds. kształtowania polityki zdrowotnej miasta Płocka i poprawy sytuacji w płockiej służbie zdrowia;
20 lat temu (2003-07-01 12:33:11) 25 czerwca br. Prezydent Miasta podpisał zarządzenia w następujących sprawach:
akceptacji ceny i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia położonych przy ul. Srebrnej (Harcerskiej) oraz powołania komisji przetargowej;
20 lat temu (2003-07-01 12:29:34) 24 czerwca br. Prezydent Miasta podpisał zarządzenia w następujących sprawach:
powołania zespołu ds. sprawdzenia oświadczeń majątkowych oraz oświadczeń o działalności gospodarczej;
20 lat temu (2003-06-30 14:45:46) Statut Miasta Płocka
Statut Miasta Płocka - dokument do pobrania
20 lat temu (2003-06-30 12:07:52) Odpowiedź do interpelacji

20 lat temu (2003-06-30 09:40:39) Instrukcja
Instrukcja Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka
20 lat temu (2003-06-30 09:00:00) strona główna
Dokument wyświetlany na stronie głównej.
 • Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców: tel. 24 364 55 55,
  e-mail: info@plock.eu
 • adres skrzynki ePUAP dla Gminy-Miasta Płocka: /efixd3031y/skrytka
 • Biuro Obsługi Klienta (wejście od ulicy Zduńskiej 3),tel. 24 364 55 55
  1. Biuro Podawcze, Zamówienia Publiczne
  2. Meldunki, Dowody Osobiste
  3. Mieszkalnictwo, Obrót Nieruchomościami
  4. Odpady Komunalne
  5. Karty (KDR, Płocka Karta Mieszkańca)
  6. Architektura, Urbanistyka
  7. Geodezja
  8. Informacja, Ochrona Środowiska/Transport
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek 9:00 - 15:30 oraz każda druga sobota miesiąca w godz. 8:00 - 15:30.
  Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
 • Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich:
  1. Referat Spraw Obywatelskich
  2. Referat Komunikacji
  3. Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
 • Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 17:00
 • ul. Kolegialna 9, tel. 24 364 55 55
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek 9:00 - 15:00.

Pisma urzędu miasta dostarczane są przez gońców. Gdy goniec nie zastanie adresata w domu, pozostawia zawiadomienie o niedoręczonej korespondencji. Pismo można odebrać w ciągu 7 dni, począwszy od następnego dnia roboczego, od godz. 11:00 w Urzędzie Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej 3), parter, pokój B-6.

Godziny pracy Zespołu Gońców w terminie od 15.01.2024 r.- 15.03.2024 r.:
 • wydawanie korespondencji: poniedziałek, wtorek, środa: 8:00 - 16:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek: 9:00 - 16:30.
 • tel. 24 367 16 39: poniedziałek, wtorek, środa: 8:00-15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek: 9:00-15:30.