Wszystkie dokumenty według daty dodania20 lat temu (2003-07-11 13:31:59) Sesja XII - 26-06-2003

20 lat temu (2003-07-11 13:26:11) U C H W A Ł A Nr 139/XI/03 Rady Miasta Płocka z dnia 03 czerwca 2003 roku
w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miasta Płocka.
20 lat temu (2003-07-11 13:21:53) Sesja XI - 03-06-2003

20 lat temu (2003-07-10 09:06:33) Odpowiedź do interpelacji
Odpowiedź do interpelacji
20 lat temu (2003-07-09 16:42:05) Odpowiedź do interpelacji
Odpowiedź do interpelacji
20 lat temu (2003-07-09 16:06:38) Barbara Smardzewska – Czmiel / 2003-07-08 / 312
Proszę o rozpatrzenie możliwości usytuowania na osiedlu Góry dodatkowych 4 wolnostojących zadaszonych aparatów telefonicznych.
20 lat temu (2003-07-09 16:05:34) Barbara Smardzewska – Czmiel / 2003-07-08 / 311
Proszę o usprawnienie ruchu komunikacyjnego w ciągu ulic: od ronda Dobrzyńska, przez wąskie zakończenie ulicy Na Skarpie do ulicy Polnej i dalej do ulicy Kazimierza Wlk. poprzez wykonanie nawierzchni na odcinku ok. 40 m bieżących na odcinku ulicy Na Skarpie – Polna oraz wyrównanie nawierzchni z płyt drogowych w ulicy Polnej tj. kostki brukowej na tymże odcinku.
20 lat temu (2003-07-09 16:04:20) Marek Krysztofiak / 2003-07-08 / 310
W sprawie przywrócenia przejścia dla pieszych pomiędzy blokami nr 27 i nr 74 przy Al. Jana Pawła II.
20 lat temu (2003-07-09 16:02:54) Marek Krysztofiak / 2003-07-08 / 309
W sprawie wzmożenia kontroli sprzedaży młodzieży poniżej 18 roku życia alkoholu (zwłaszcza piwa) w tzw. ogródkach piwnych i pubach, a także jej przebywania w tych lokalach po godz. 22.00.
20 lat temu (2003-07-09 16:01:43) Anna Kossakowska / 2003-07-08 / 308
Jakie działania Oddział Inwestycji Miejskich będzie mógł zrealizować po dokonaniu zmiany opisu zadania „opracowanie studium programowo – przestrzennego kompleksu rekreacyjnego Sobótka” i czy w poprzednim zapisie w budżecie nie można było przeznaczyć środków finansowych na sporządzenie analizy możliwości zagospodarowania terenów kompleksu rekreacyjnego Sobótki.
20 lat temu (2003-07-09 16:00:24) Anna Kossakowska / 2003-07-08 / 307
Proszę o przesłanie informacji nt. Konkursu dla organizacji pozarządowych na realizację zadań własnych miasta w zakresie pomocy społecznej. Wykaz organizacji które otrzymały dotację, na jaki program i kwotę.
20 lat temu (2003-07-09 15:58:46) Andrzej Nowakowski / 2003-07-08 / 306
Jak w ciągu ostatniej (poprzedniej) kadencji zmieniały się wskaźniki bezrobocia – a jak podczas obecnej? W jakim stopniu realizacji są programy przygotowane i zaprezentowane na sesji RP przez pełnomocnika prezydenta.
20 lat temu (2003-07-09 15:57:09) Andrzej Nowakowski / 2003-07-08 / 305
Proszę o przesunięcie części środków budżetowych, które pozostaną niewykorzystane po sporządzeniu dokumentacji i przetargów na rozbudowę LO im. Wł. Jagiełły w Płocku na wymianę stolarki okiennej w LO im. Wł. Jagiełły.
20 lat temu (2003-07-09 15:40:45) Odpowiedź do interpelacji
Odpowiedź do interpelacji
20 lat temu (2003-07-09 15:39:44) Odpowiedź do interpelacji
Odpowiedź do interpelacji
20 lat temu (2003-07-09 10:26:12) 8 lipca br. Prezydent Miasta podpisał zarządzenia w następujących sprawach:
nabycia i akceptacji ceny nabycia, zgodnie z ustaleniami zawartymi w Protokole rokowań z 27 czerwca 2003 roku, nieruchomości o pow. 8.459 mkw. zlokalizowanej przy ul. Włościany, obręb Ciechomice;
20 lat temu (2003-07-09 10:24:28) 4 lipca br. Prezydent Miasta podpisał zarządzenie w sprawie
zatwierdzenia regulaminu rokowań z potencjalnymi inwestorami zainteresowanymi nabyciem udziałów spółki Płocka Energetyka Cieplna.
20 lat temu (2003-07-09 09:34:40) Odpowiedź do interpelacji
Odpowiedź do interpelacji
20 lat temu (2003-07-04 12:00:38) Odpowiedź do interpelacji

20 lat temu (2003-07-04 11:59:48) Odpowiedź do interpelacji

 • Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców: tel. 24 364 55 55,
  e-mail: info@plock.eu
 • adres skrzynki ePUAP dla Gminy-Miasta Płocka: /efixd3031y/skrytka
 • Biuro Obsługi Klienta (wejście od ulicy Zduńskiej 3),tel. 24 364 55 55
  1. Biuro Podawcze, Zamówienia Publiczne
  2. Meldunki, Dowody Osobiste
  3. Mieszkalnictwo, Obrót Nieruchomościami
  4. Odpady Komunalne
  5. Karty (KDR, Płocka Karta Mieszkańca)
  6. Architektura, Urbanistyka
  7. Geodezja
  8. Informacja, Ochrona Środowiska/Transport
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek 9:00 - 15:30 oraz każda druga sobota miesiąca w godz. 8:00 - 15:30.
  Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
 • Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich:
  1. Referat Spraw Obywatelskich
  2. Referat Komunikacji
  3. Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
 • Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 17:00
 • ul. Kolegialna 9, tel. 24 364 55 55
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek 9:00 - 15:00.

Pisma urzędu miasta dostarczane są przez gońców. Gdy goniec nie zastanie adresata w domu, pozostawia zawiadomienie o niedoręczonej korespondencji. Pismo można odebrać w ciągu 7 dni, począwszy od następnego dnia roboczego, od godz. 11:00 w Urzędzie Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej 3), parter, pokój B-6.

Godziny pracy Zespołu Gońców w terminie od 15.01.2024 r.- 15.03.2024 r.:
 • wydawanie korespondencji: poniedziałek, wtorek, środa: 8:00 - 16:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek: 9:00 - 16:30.
 • tel. 24 367 16 39: poniedziałek, wtorek, środa: 8:00-15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek: 9:00-15:30.