Wszystkie dokumenty według daty dodania20 lat temu (2003-06-26 07:31:40) Katalog opłat skarbowych. OKM - 04.
Jak załatwić sprawę
20 lat temu (2003-06-26 07:31:40) Katalog opłat komunikacyjnych. OKM-03
Jak załatwić sprawę
20 lat temu (2003-06-26 07:31:40) Lista spraw - Wydział Promocji i Sportu
Wydział Sportu, Rekreacji i Turystyki - lista spraw jakie można tu załatwić
20 lat temu (2003-06-26 07:31:40) Stowarzyszenia kulturalne. OK - 01.
Jak załatwić sprawę
20 lat temu (2003-06-26 07:31:40) Instytucje kultury. OK - 02.
Jak załatwić sprawę
20 lat temu (2003-06-26 07:31:40) Lista spraw - Wydział Zarządzania Nieruchomościami Gminy
Wydział Zarządzania Nieruchomościami Gminy - lista spraw jakie można tu załatwić
20 lat temu (2003-06-26 07:31:40) Wyrażenie zgody na zamianę wzajemną lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy - Miasta Płock. WZN - 14.
Jak załatwić sprawę
20 lat temu (2003-06-26 07:31:40) Wynajęcie lokalu lub zamiana lokalu dotychczasowego. WZN - 10.
Jak załatwić sprawę
20 lat temu (2003-06-26 07:31:40) Wynajęcie  lokalu  zamiennego, na warunkach najmu socjalnego w związku z orzeczoną eksmisją oraz pomieszczenia tymczasowego.  WZN - 08.
Jak załatwić sprawę
20 lat temu (2003-06-26 07:31:40) Potwierdzenie wstąpienia w stosunek najmu lokalu mieszkalnego po zgonie najemcy oraz wynajęcie. WZN - 02.
Jak załatwić sprawę
20 lat temu (2003-06-26 07:31:40) Wniosek do pobrania
Wynajęcie lokalu w ramach Programu 300 mieszkań czynszowych OM-02-14
20 lat temu (2003-06-26 07:31:40) Lista spraw - Referat Ochrony Środowiska
Referat Ochrony Środowiska - lista spraw jakie można tu załatwić
20 lat temu (2003-06-26 07:31:40) Wydawanie zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości stanowiących własność (lub będących w użytkowaniu) osób fizycznych na cele związane oraz niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej i osób prawnych. OOS - 18.
Jak załatwić sprawę
20 lat temu (2003-06-26 07:31:40) Przywrócenie negatywnie zmienionych stosunków wodnych na gruntach do stanu pierwotnego. OOS - 03.
Jak załatwić sprawę
20 lat temu (2003-06-26 07:31:40) Przyjmowanie zgłoszeń instalacji wprowadzających gazy lub pyły do powietrza, których emisja nie wymaga pozwolenia. OOS - 27.
Jak załatwić sprawę
20 lat temu (2003-06-26 07:31:40) Wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza. OOS - 11.
Jak załatwić sprawę
20 lat temu (2003-06-26 07:31:40) Wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego. OOS - 14.
Jak załatwić sprawę
20 lat temu (2003-06-26 07:31:40) Lista spraw - Wydział Organizacyjny
Wydział Organizacji i Procesów Pracy - lista spraw jakie można tu załatwić
20 lat temu (2003-06-26 07:31:40) Informacja Publiczna. WOP - 01.
Jak załatwić sprawę
20 lat temu (2003-06-26 07:31:40) Lista spraw - Wydział Edukacji
Referat Edukacji - lista spraw jakie można tu załatwić
 • Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców: tel. 24 364 55 55,
  e-mail: info@plock.eu
 • adres skrzynki ePUAP dla Gminy-Miasta Płocka: /efixd3031y/skrytka
 • Biuro Obsługi Klienta (wejście od ulicy Zduńskiej 3),tel. 24 364 55 55
  1. Biuro Podawcze, Zamówienia Publiczne
  2. Meldunki, Dowody Osobiste
  3. Mieszkalnictwo, Obrót Nieruchomościami
  4. Odpady Komunalne
  5. Karty (KDR, Płocka Karta Mieszkańca)
  6. Architektura, Urbanistyka
  7. Geodezja
  8. Informacja, Ochrona Środowiska/Transport
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek 9:00 - 15:30 oraz każda druga sobota miesiąca w godz. 8:00 - 15:30.
  Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
 • Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich:
  1. Referat Spraw Obywatelskich
  2. Referat Komunikacji
  3. Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
 • Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 17:00
 • ul. Kolegialna 9, tel. 24 364 55 55
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek 9:00 - 15:00.

Pisma urzędu miasta dostarczane są przez gońców. Gdy goniec nie zastanie adresata w domu, pozostawia zawiadomienie o niedoręczonej korespondencji. Pismo można odebrać w ciągu 7 dni, począwszy od następnego dnia roboczego, od godz. 11:00 w Urzędzie Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej 3), parter, pokój B-6.

Godziny pracy Zespołu Gońców w terminie od 15.01.2024 r.- 15.03.2024 r.:
 • wydawanie korespondencji: poniedziałek, wtorek, środa: 8:00 - 16:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek: 9:00 - 16:30.
 • tel. 24 367 16 39: poniedziałek, wtorek, środa: 8:00-15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek: 9:00-15:30.