Zarządzenia Prezydenta Miasta:
Zakres: Kadencja 2014 - 2018