Opłata za użytkowanie wieczyste, trwały zarząd nieruchomości Skarbu Państwa i Gminy, dzierżawę.  OPO - 03.

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: Wniosek o wydanie zezwolenia na wykreślenie hipoteki przymusowej ustanowionej na rzecz Gminy Miasto Płock/Skarbu Państwa
Druk do pobrania również w Biurze Obsługi Klienta, Biuro Podawcze, Stanowisko nr 3 ul. Zduńska 3.

WYMAGANE DOKUMENTY: brak

WYSOKOŚĆ OPŁATY:
Naliczanie wysokości opłat odbywa się w Wydziale Mienia Skarbu Państwa (dotyczy Skarbu Państwa) lub w Wydziale Obrotu Nieruchomościami Gminy (dotyczy Gminy Płock):
-pok. E-44, tel. 24 367 14 77 - dotyczy użytkowania wieczystego i trwałego zarządu nieruchomości Gminy Płocka.
-pok. E-47
, tel. 24 367 15 02 - dotyczy dzierżawy  gruntów Gminy Płock.
-pok. D-22
, tel. 24 367 14 93 - dotyczy użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa.
-pok. D-11, tel. 24 367 14 73 - dotyczy dzierżawy gruntów i trwałego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa.

Wysokość czynszu dzierżawnego zapisana  jest w umowie.

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: na bankowy rachunek Urzędu Miasta: Nr konta dochodów Gminy PKO Bank Polski: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929.

Nr konta dochodów Skarbu Państwa PKO Bank Polski: 60 1020 3974 0000 5502 0178 2903.
 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
- użytkowanie wieczyste gruntów i zarząd nieruchomości do 31 marca każdego roku
- czynsz dzierżawny zgodnie z zapisem w  umowie

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:  Realizacja obowiązku ustawowego

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: brak

SPRAWĘ PROWADZI: Referat Windykacji Opłat i Referat Dochodów Podatkowych:
- windykacja - użytkowanie wieczyste, dzierżawa i trwały zarząd nieruchomości Skarbu Państwa - pok. 134 C, tel. 24 367 15 25,
- windykacja - użytkowanie wieczyste  i trwały zarząd nieruchomości Gminy – pok. E-45, tel. 24 367 15 28,
- windykacja - czynsz najmu, czynsz dzierżawny Gminy – pok. E-45, tel. 24 367 15 28, 24 367 17 81.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

DODATKOWE INFORMACJE:
Ulgi – należności Skarbu Państwa
Ulgi są możliwe na indywidualny wniosek płatnika, które rozpatruje Prezydent Miasta Płocka.
Obejmują umarzanie, odraczanie lub rozłożenie na raty płatności.

Ulgi – należności  Gminy
Udzielenie ulgi może nastąpić wyłącznie na indywidualny wniosek strony umowy, który rozpatruje Prezydent Miasta. Zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 305 ze zm.) ulgi dotyczące należności o charakterze cywilnoprawnym obejmują przesunięcia terminów płatności i rozłożenia na raty, a w szczególnych przypadkach możliwe jest również umorzenie zaległości opłat za użytkowanie wieczyste i dzierżawę gruntów gminnych.

PODSTAWA PRAWNA:
- Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.),
- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360),
- Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 559 ze zm.),
- Uchwała Rady Miasta Płocka Nr 549/XXXII/2021 Rady Miasta Płocka z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie: szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty lub rozkładania na raty spłaty oraz niedochodzenia należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie - Miasto Płock lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów i osób do tego uprawnionych.

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30.

 

 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 20 lat temu (czwartek, 26 czerwca 2003, godzina 07:31)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Rafał Frankowski
 • Ilość wyświetleń: 2 703 476
 • Data ostatniej aktualizacji: piątek, 15 lipca 2022, godzina 12:49
 • Historia aktualizacji

 • 15 lipca 2022, godzina 12:49 Aktualizacja dokumentu
  29 czerwca 2022, godzina 11:53 Aktualizacja dokumentu
  04 stycznia 2022, godzina 12:06 Aktualizacja dokumentu
  16 kwietnia 2021, godzina 13:12 Aktualizacja dokumentu
  13 sierpnia 2020, godzina 17:03 Aktualizacja danych
  20 lutego 2020, godzina 11:17 Aktualizacja danych
  05 grudnia 2018, godzina 15:19 Aktualizacja danych
  05 grudnia 2018, godzina 14:01 Aktualizacja danych
  05 grudnia 2018, godzina 14:00 Aktualizacja danych
  20 września 2018, godzina 15:37 Aktualizacja danych
  21 maja 2018, godzina 08:39 Aktualizacja danych
  21 maja 2018, godzina 08:34 Aktualizacja danych
  22 listopada 2017, godzina 14:45 Aktualizacja danych
  13 lipca 2017, godzina 12:47 Aktualizacja danych
  30 marca 2017, godzina 10:54 Aktualizacja danych
  15 lutego 2017, godzina 14:06 Aktualizacja danych
  03 lutego 2017, godzina 10:27 Aktualizacja danych
  09 listopada 2016, godzina 09:07 Aktualizacja danych
  19 października 2016, godzina 11:21 Aktualizacja danych
  21 września 2015, godzina 10:54 Aktualizacja danych
  17 września 2015, godzina 14:05 Aktualizacja danych
  13 grudnia 2013, godzina 12:35 Aktualizacja danych
  13 grudnia 2013, godzina 12:34 Aktualizacja danych
  13 grudnia 2013, godzina 12:34 Aktualizacja danych
  13 grudnia 2013, godzina 12:32 Aktualizacja danych
  13 grudnia 2013, godzina 12:31 Aktualizacja danych
  13 grudnia 2013, godzina 12:30 Aktualizacja danych
  13 grudnia 2013, godzina 12:29 Aktualizacja danych
  04 stycznia 2012, godzina 10:27 Aktualizacja danych
  04 stycznia 2012, godzina 10:26 Aktualizacja danych
  04 stycznia 2012, godzina 10:25 Aktualizacja danych
  04 stycznia 2012, godzina 10:20 Aktualizacja danych
  04 stycznia 2012, godzina 10:15 Aktualizacja danych
  04 stycznia 2012, godzina 10:07 Aktualizacja danych
  04 stycznia 2012, godzina 09:52 Aktualizacja danych
  04 stycznia 2012, godzina 09:49 Aktualizacja danych
  03 stycznia 2012, godzina 11:16 Aktualizacja danych
  05 stycznia 2010, godzina 11:04 Aktualizacja danych
  30 września 2009, godzina 11:44 Aktualizacja danych
  23 września 2009, godzina 15:54 Aktualizacja danych
  23 września 2009, godzina 15:44 Aktualizacja danych
  30 stycznia 2009, godzina 13:53 Aktualizacja danych
  06 października 2008, godzina 11:52 Aktualizacja danych
  03 października 2008, godzina 13:52 Aktualizacja danych
  25 lutego 2008, godzina 11:17 Aktualizacja danych
  09 stycznia 2007, godzina 14:11 Aktualizacja danych
  27 grudnia 2006, godzina 16:42 Aktualizacja danych
  27 grudnia 2006, godzina 16:41 Aktualizacja danych
  27 grudnia 2006, godzina 16:38 Aktualizacja danych
  27 grudnia 2006, godzina 14:55 Aktualizacja danych
  27 grudnia 2006, godzina 14:52 Aktualizacja danych
  27 grudnia 2006, godzina 14:50 Aktualizacja danych
  27 grudnia 2006, godzina 14:48 Aktualizacja danych
  10 stycznia 2006, godzina 10:22 Aktualizacja danych
  04 stycznia 2006, godzina 14:44 Aktualizacja danych
  16 listopada 2005, godzina 16:35 Aktualizacja danych
  16 czerwca 2005, godzina 11:51 Aktualizacja danych
  10 stycznia 2005, godzina 08:04 Aktualizacja danych
  06 stycznia 2005, godzina 11:35 Aktualizacja danych
  03 stycznia 2005, godzina 14:50 Aktualizacja danych
  04 października 2004, godzina 11:00 Aktualizacja danych
  11 marca 2004, godzina 10:48 Aktualizacja danych
  08 marca 2004, godzina 08:19 Aktualizacja danych
  01 marca 2004, godzina 08:13 Aktualizacja danych
  08 stycznia 2004, godzina 12:44 Aktualizacja danych