Opłata za użytkowanie wieczyste, trwały zarząd nieruchomości Skarbu Państwa i Gminy, dzierżawę.  OPO - 03.

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: Wniosek o wydanie zezwolenia na wykreślenie hipoteki przymusowej ustanowionej na rzecz Gminy Miasto Płock/Skarbu Państwa
Druk do pobrania również w Biurze Obsługi Klienta, Biuro Podawcze, Stanowisko nr 3 ul. Zduńska 3.

WYMAGANE DOKUMENTY: brak

WYSOKOŚĆ OPŁATY:
Naliczanie wysokości opłat odbywa się w Wydziale Mienia Skarbu Państwa (dotyczy Skarbu Państwa) lub w Wydziale Obrotu Nieruchomościami Gminy (dotyczy Gminy Płock):
-pok. E-44, tel. 24 367 14 77 - dotyczy użytkowania wieczystego i trwałego zarządu nieruchomości Gminy Płocka.
-pok. E-47
, tel. 24 367 15 02 - dotyczy dzierżawy  gruntów Gminy Płock.
-pok. D-22
, tel. 24 367 14 93 - dotyczy użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa.
-pok. D-11, tel. 24 367 14 73 - dotyczy dzierżawy gruntów i trwałego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa.

Wysokość czynszu dzierżawnego zapisana  jest w umowie.

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: Kasa Urzędu Miasta (wejście od ul. Zduńskiej 3) lub na bankowy rachunek Urzędu Miasta: Nr konta dochodów Gminy PKO Bank Polski: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929.

Nr konta dochodów Skarbu Państwa PKO Bank Polski: 60 1020 3974 0000 5502 0178 2903.

Godziny pracy kasy: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.00, czwartek 8.30-17.00, piątek 8.30-15.00.  

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
- użytkowanie wieczyste gruntów i zarząd nieruchomości do 31 marca każdego roku
- czynsz dzierżawny zgodnie z zapisem w  umowie

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:  Realizacja obowiązku ustawowego

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: brak

SPRAWĘ PROWADZI: Referat Windykacji Opłat i Referat Dochodów Podatkowych:
- windykacja - użytkowanie wieczyste, dzierżawa i trwały zarząd nieruchomości Skarbu Państwa - pok. 134 C, tel. 24 367 15 25,
- windykacja - użytkowanie wieczyste  i trwały zarząd nieruchomości Gminy – pok. 45 E, tel. 24 367 15 28,
- windykacja - czynsz najmu, czynsz dzierżawny Gminy – pok. E-45, tel. 24 367 15 28, 24 367 17 81.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

DODATKOWE INFORMACJE:
Ulgi – należności Skarbu Państwa
Ulgi są możliwe na indywidualny wniosek płatnika, które rozpatruje Wojewoda Mazowiecki.
Obejmują umarzanie, odraczanie lub rozłożenie na raty płatności. Wniosek do Wojewody Mazowieckiego należy złożyć za pośrednictwem Urzędu Miasta Płocka.

Ulgi – należności  Gminy
Ulgi są możliwe tylko na indywidualny wniosek płatnika, które rozpatruje Prezydent Miasta. Obejmują przesunięcia terminów płatności i rozłożenia na raty, a w szczególnych przypadkach możliwe jest również umorzenie zaległości opłat za użytkowanie wieczyste i dzierżawę gruntów gminnych.

PODSTAWA PRAWNA:
- Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.),
- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145),
- Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 994 ze zm.),
- Uchwała Rady Miasta Płocka Nr 619/XXXV/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie: szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty lub rozkładania na raty spłaty oraz niedochodzenia należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie - Miasto Płock lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów i osób do tego uprawnionych.

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30.

 

 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 18 lat temu (czwartek, 26 czerwca 2003, godzina 07:31)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Rafał Frankowski
 • Ilość wyświetleń: 2 699 620
 • Data ostatniej aktualizacji: wtorek, 04 stycznia 2022, godzina 12:06
 • Historia aktualizacji

 • 04 stycznia 2022, godzina 12:06 Aktualizacja dokumentu
  16 kwietnia 2021, godzina 13:12 Aktualizacja dokumentu
  13 sierpnia 2020, godzina 17:03 Aktualizacja danych
  20 lutego 2020, godzina 11:17 Aktualizacja danych
  05 grudnia 2018, godzina 15:19 Aktualizacja danych
  05 grudnia 2018, godzina 14:01 Aktualizacja danych
  05 grudnia 2018, godzina 14:00 Aktualizacja danych
  20 września 2018, godzina 15:37 Aktualizacja danych
  21 maja 2018, godzina 08:39 Aktualizacja danych
  21 maja 2018, godzina 08:34 Aktualizacja danych
  22 listopada 2017, godzina 14:45 Aktualizacja danych
  13 lipca 2017, godzina 12:47 Aktualizacja danych
  30 marca 2017, godzina 10:54 Aktualizacja danych
  15 lutego 2017, godzina 14:06 Aktualizacja danych
  03 lutego 2017, godzina 10:27 Aktualizacja danych
  09 listopada 2016, godzina 09:07 Aktualizacja danych
  19 października 2016, godzina 11:21 Aktualizacja danych
  21 września 2015, godzina 10:54 Aktualizacja danych
  17 września 2015, godzina 14:05 Aktualizacja danych
  13 grudnia 2013, godzina 12:35 Aktualizacja danych
  13 grudnia 2013, godzina 12:34 Aktualizacja danych
  13 grudnia 2013, godzina 12:34 Aktualizacja danych
  13 grudnia 2013, godzina 12:32 Aktualizacja danych
  13 grudnia 2013, godzina 12:31 Aktualizacja danych
  13 grudnia 2013, godzina 12:30 Aktualizacja danych
  13 grudnia 2013, godzina 12:29 Aktualizacja danych
  04 stycznia 2012, godzina 10:27 Aktualizacja danych
  04 stycznia 2012, godzina 10:26 Aktualizacja danych
  04 stycznia 2012, godzina 10:25 Aktualizacja danych
  04 stycznia 2012, godzina 10:20 Aktualizacja danych
  04 stycznia 2012, godzina 10:15 Aktualizacja danych
  04 stycznia 2012, godzina 10:07 Aktualizacja danych
  04 stycznia 2012, godzina 09:52 Aktualizacja danych
  04 stycznia 2012, godzina 09:49 Aktualizacja danych
  03 stycznia 2012, godzina 11:16 Aktualizacja danych
  05 stycznia 2010, godzina 11:04 Aktualizacja danych
  30 września 2009, godzina 11:44 Aktualizacja danych
  23 września 2009, godzina 15:54 Aktualizacja danych
  23 września 2009, godzina 15:44 Aktualizacja danych
  30 stycznia 2009, godzina 13:53 Aktualizacja danych
  06 października 2008, godzina 11:52 Aktualizacja danych
  03 października 2008, godzina 13:52 Aktualizacja danych
  25 lutego 2008, godzina 11:17 Aktualizacja danych
  09 stycznia 2007, godzina 14:11 Aktualizacja danych
  27 grudnia 2006, godzina 16:42 Aktualizacja danych
  27 grudnia 2006, godzina 16:41 Aktualizacja danych
  27 grudnia 2006, godzina 16:38 Aktualizacja danych
  27 grudnia 2006, godzina 14:55 Aktualizacja danych
  27 grudnia 2006, godzina 14:52 Aktualizacja danych
  27 grudnia 2006, godzina 14:50 Aktualizacja danych
  27 grudnia 2006, godzina 14:48 Aktualizacja danych
  10 stycznia 2006, godzina 10:22 Aktualizacja danych
  04 stycznia 2006, godzina 14:44 Aktualizacja danych
  16 listopada 2005, godzina 16:35 Aktualizacja danych
  16 czerwca 2005, godzina 11:51 Aktualizacja danych
  10 stycznia 2005, godzina 08:04 Aktualizacja danych
  06 stycznia 2005, godzina 11:35 Aktualizacja danych
  03 stycznia 2005, godzina 14:50 Aktualizacja danych
  04 października 2004, godzina 11:00 Aktualizacja danych
  11 marca 2004, godzina 10:48 Aktualizacja danych
  08 marca 2004, godzina 08:19 Aktualizacja danych
  01 marca 2004, godzina 08:13 Aktualizacja danych
  08 stycznia 2004, godzina 12:44 Aktualizacja danych