Podatek od nieruchomości. OPO - 05.

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych, deklaracja dla osób prawnych, do pobrania także w Biurze Obsługi Klienta - Biuro Podawcze, Stanowisko Nr 1, ul. Zduńska 3.

WYMAGANE DOKUMENTY:

- wypełniona Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości dla osób prawnych DN-1 wraz załącznikami ZDN-1, ZIN-3

- wypełniona "Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1 wraz z załącznikami

 

Załącznik:
- Informacja o nieruchomościach zwolnionych i niepodlegających opodatkowaniu ZIN-2 (osoby fizyczne)

Wersja elektroniczna (ePUAP):
IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych
DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości


WYSOKOŚĆ OPŁATY:
- Ustalana według stawek podatkowych dla każdego podatnika (osoby fizyczne)
- Naliczana indywidualnie przez osobę prawną zgodnie z obowiązującymi stawkami podatkowymi w złożonej deklaracji (osoby prawne).


Stawki na 2024 rok:

Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 1,34 zł od 1m2 powierzchni,
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 6,66 zł od 1 ha,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej, statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,47 zł od 1m2 powierzchni.
d) niezabudowanych, objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 09.10.2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777 ze zm.) gdy upłynął okres 4 lat od wejścia w życie miejscowego planu zagospodarowania, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 4,39 zł od 1 m2 powierzchni.

Od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,88 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 32,86 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 15,50 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
d)  zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 6,66 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych:
- o powierzchni nie przekraczającej 12 m2, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej, statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 5,91 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
- o powierzchni powyżej 12m2, w tym  zajętych na prowadzenie odpłatnej, statutowej  działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 10,58 zł od 1m2 powierzchni użytkowej.

Od budowli: 2 % ich wartości


Stawki na 2023 rok:

Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 1,16 zł od 1m2 powierzchni,
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 5,79 zł od 1 ha,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej, statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,41 zł od 1m2 powierzchni.
d) niezabudowanych, objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 09.10.2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777 ze zm.) gdy upłynął okres 4 lat od wejścia w życie miejscowego planu zagospodarowania, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3,81 zł od 1 m2 powierzchni.

Od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,78 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 28,57 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 13,47 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
d)  zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 5,79 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych:
- o powierzchni nie przekraczającej 12 m2, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej, statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 5,14 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
- o powierzchni powyżej 12m2, w tym  zajętych na prowadzenie odpłatnej, statutowej  działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 9,18 zł od 1m2 powierzchni użytkowej.

Od budowli: 2 % ich wartości


Stawki na 2022 rok:

Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 1,03 zł od 1m2 powierzchni,
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 5,17 zł od 1 ha,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej, statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,35 zł od 1m2 powierzchni.
d) niezabudowanych, objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 09.10.2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777 ze zm.) gdy upłynął okres 4 lat od wejścia w życie miejscowego planu zagospodarowania, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3,40 zł od 1 m2 powierzchni.

Od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,67 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 25,53 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 12,04 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
d)  zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 5,18 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych:
- o powierzchni nie przekraczającej 12 m2, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej, statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 4,60 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
- o powierzchni powyżej 12m2, w tym  zajętych na prowadzenie odpłatnej, statutowej  działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 8,15 zł od 1m2 powierzchni użytkowej.

Od budowli: 2 % ich wartości


Stawki na 2021 rok:

Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,99 zł od 1m2 powierzchni,
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,99 zł od 1 ha,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej, statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,32 zł od 1m2 powierzchni.
d) niezabudowanych, objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 09.10.2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777 ze zm.) gdy upłynął okres 4 lat od wejścia w życie miejscowego planu zagospodarowania, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3,28 zł od 1 m2 powierzchni.

Od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,64 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 24,64 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 11,62 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
d)  zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 5,00 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych:
- o powierzchni nie przekraczającej 12 m2, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej, statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 4,35 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
- o powierzchni powyżej 12m2, w tym  zajętych na prowadzenie odpłatnej, statutowej  działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,85 zł od 1m2 powierzchni użytkowej.

Od budowli: 2 % ich wartości

 

Stawki na 2020 rok:

Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,95 zł od 1m2 powierzchni,
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,80 zł od 1 ha,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej, statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,30 zł od 1m2 powierzchni.
d) niezabudowanych, objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 09.10.2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777 ze zm.) gdy upłynął okres 4 lat od wejścia w życie miejscowego planu zagospodarowania, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3,15 zł od 1 m2 powierzchni.

Od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,60 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 23,60 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 11,18 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
d)  zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 4,80 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych:
- o powierzchni nie przekraczającej 12 m2, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej, statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego -  4,00 od 1m2 powierzchni użytkowej,
- o powierzchni powyżej 12m2, w tym  zajętych na prowadzenie odpłatnej, statutowej  działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,50 zł od 1m2 powierzchni użytkowej.

Od budowli: 2 % ich wartości

 

Stawki na 2017, 2018, 2019 rok:

Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w  ewidencji gruntów i budynków – 0,89 zł od 1m2 powierzchni,
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,54 zł od 1 ha,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej, statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,26 zł od 1m2 powierzchni.
d) niezabudowanych, objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 09.10.2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777 ze zm.) gdy upłynął okres 4 lat od wejścia w życie miejscowego planu zagospodarowania, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 2,98 zł od 1 m2 powierzchni.

Od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,55 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 22,66 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,59 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
d)  zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 4,61 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych:
- o powierzchni nie przekraczającej 12 m2, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej, statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego -  3,61 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
- o powierzchni powyżej 12m2, w tym  zajętych na prowadzenie odpłatnej, statutowej  działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,16 zł od 1m2 powierzchni użytkowej.

Od budowli: 2 % ich wartości

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: na indywidualny numer rachunku bankowego. W przypadku braku indywidualnego numeru rachunku bankowego na bankowy rachunek Urzędu Miasta: PKO Bank Polski: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929 oraz w opłatomatach mieszczących się w budynku Urzędu Miasta Płocka, wejście od ul. Zduńskiej.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Od osób fizycznych:
płatny w  4 ratach w  terminie: 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada.
Od osób prawnych: płatny w ratach miesięcznych do dnia 15 każdego miesiąca za dany miesiąc, za m-c styczeń do dnia 31 stycznia.

Uwaga: W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł - podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: Realizacja obowiązku ustawowego

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW:
Wypełnione dokumenty (deklaracje, informacje) należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta – Biuro Podawcze – stanowisko nr 1, ul. Zduńska 3 lub przesłać pocztą  na adres Urzędu Miasta, Płock, ul. Stary Rynek 1. Decyzje w sprawie wymiaru (zmiany wymiaru) podatku od nieruchomości (osoby fizyczne) - dostarczane są podatnikom przez gońców zatrudnionych w Urzędzie Miasta.

TRYB ODWOŁAWCZY: odwołanie (zażalenie) przysługuje do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku, ul. Kolegialna 20b

SPRAWĘ PROWADZI: Referat Wymiaru Podatków i Opłat, pok. 135 C ,136 C i 141 C, tel. 24 367 15 37, 24 367 15 38, 24 367 15 39, podatek od osób prawnych - pokój E 24, tel. 24 367 08 11 .


Wpłaty, windykacje - Referat Dochodów Podatkowych: tel. 24 367 15 30, 24 367 15 31, 24 367 15 32, 24 367 15 34.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

DODATKOWE INFORMACJE:
1. Obowiązek podatkowy powstaje:
- od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku,
- od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa budynku, budowli lub jego części została ukończona, albo w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ich ostatecznym wykończeniem.
2.Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
3. Jeżeli w ciągu roku podatkowego nastąpiła zmiana sposobu wykorzystania budynku albo gruntu lub ich części, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła ta zmiana.
4. Osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi gminy informacje na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności  
uzasadniających powstanie obowiązku w  podatku od nieruchomości.
5. Osoby prawne obowiązane są w terminie do dnia 31 stycznia,  organowi gminy, właściwemu ze względu na miejsce położenia nieruchomości, złożyć deklarację na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w  terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.
6. W przypadku zmian, należy skorygować deklarację w  terminie 14 dni od daty zaistnienia tych zmian.

Ulgi:
Na podstawie § 1 uchwały Nr 247/XIII/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości zmienionej Uchwałą Nr 455/XXVI/2020 z dnia 30.12.2020 r., zmienionej Uchwałą Nr 1049/LX/2023 z dnia 28.12.2023 r.:
-  zwalnia się budynki lub ich części związane z funkcjonowaniem boisk i stadionów sportowych, grunty pod boiskami i stadionami sportowymi, budowle lub ich części związane bezpośrednio z funkcjonowaniem boisk i stadionów sportowych.
Zwolnienia, o których mowa powyżej, nie obejmują nieruchomości lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.


PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 roku.
Ordynacja podatkowa – Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku.

Uchwała Rady Miasta Płocka Nr 1008/LVIII/2023 z dnia 26 października 2023 roku w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Uchwała Rady Miasta Płocka Nr 819/XLVII/2022 z dnia 27 października 2022 roku w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Uchwała Rady Miasta Płocka Nr 611/XXXV/2021 z dnia 28 października 2021 roku w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Uchwała Rady Miasta Płocka Nr 417/XXIV/2020 z dnia 29 października 2020 roku w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Uchwała Rady Miasta Płocka Nr 247/XIII/2015 z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości, zmieniona Uchwałą Nr 454/XXVI/2020 z dnia 30.12.2020 r.


GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30.

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, że:

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek;
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3.
Dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z wykonaniem obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa;
4.
Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5.
Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat od chwili wygaśnięcia zobowiązania podatkowego;
6.
Mają Państwo prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
b) sprostowania (poprawienia) swoich danych,
c) ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych,
d) usunięcia danych po upływie okresu ich przechowywania,
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe na mocy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa.

 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 20 lat temu (czwartek, 26 czerwca 2003, godzina 07:31)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Dyrektor Wydziału Podatków i Księgowości
 • Ilość wyświetleń: 2 743 992
 • Data ostatniej aktualizacji: wtorek, 02 stycznia 2024, godzina 10:09
 • Historia aktualizacji

 • 02 stycznia 2024, godzina 10:09 Aktualizacja dokumentu
  02 stycznia 2024, godzina 10:08 Aktualizacja dokumentu
  21 września 2023, godzina 14:33 Aktualizacja dokumentu
  03 stycznia 2023, godzina 13:18 Aktualizacja dokumentu
  03 stycznia 2023, godzina 13:17 Aktualizacja dokumentu
  15 lipca 2022, godzina 14:33 Aktualizacja dokumentu
  29 czerwca 2022, godzina 11:56 Aktualizacja dokumentu
  07 kwietnia 2022, godzina 11:16 Aktualizacja dokumentu
  04 stycznia 2022, godzina 09:12 Aktualizacja dokumentu
  20 grudnia 2021, godzina 11:15 Aktualizacja dokumentu
  20 grudnia 2021, godzina 10:50 Aktualizacja dokumentu
  16 kwietnia 2021, godzina 13:13 Aktualizacja dokumentu
  04 stycznia 2021, godzina 10:14 Aktualizacja dokumentu
  30 września 2020, godzina 13:45 Aktualizacja dokumentu
  13 lutego 2020, godzina 13:10 Aktualizacja danych
  13 stycznia 2020, godzina 09:03 Aktualizacja danych
  13 stycznia 2020, godzina 08:46 Aktualizacja danych
  02 stycznia 2020, godzina 15:14 Aktualizacja danych
  02 stycznia 2020, godzina 14:48 Aktualizacja danych
  02 stycznia 2020, godzina 14:47 Aktualizacja danych
  10 grudnia 2019, godzina 11:39 Aktualizacja danych
  10 grudnia 2019, godzina 11:35 Aktualizacja danych
  05 lipca 2019, godzina 14:45 Aktualizacja danych
  05 lipca 2019, godzina 14:41 Aktualizacja danych
  05 lipca 2019, godzina 14:24 Aktualizacja danych
  05 lipca 2019, godzina 14:23 Aktualizacja danych
  05 lipca 2019, godzina 12:07 Aktualizacja danych
  15 maja 2019, godzina 07:53 Aktualizacja danych
  07 stycznia 2019, godzina 13:05 Aktualizacja danych
  06 grudnia 2018, godzina 15:56 Aktualizacja danych
  22 sierpnia 2018, godzina 07:31 Aktualizacja danych
  22 sierpnia 2018, godzina 07:30 Aktualizacja danych
  08 sierpnia 2018, godzina 12:23 Aktualizacja danych
  20 kwietnia 2018, godzina 10:25 Aktualizacja danych
  20 kwietnia 2018, godzina 10:24 Aktualizacja danych
  10 stycznia 2018, godzina 13:19 Aktualizacja danych
  28 listopada 2017, godzina 10:19 Aktualizacja danych
  28 listopada 2017, godzina 09:58 Aktualizacja danych
  24 sierpnia 2017, godzina 12:48 Aktualizacja danych
  06 czerwca 2017, godzina 08:23 Aktualizacja danych
  15 lutego 2017, godzina 14:09 Aktualizacja danych
  03 lutego 2017, godzina 08:09 Aktualizacja danych
  03 lutego 2017, godzina 08:07 Aktualizacja danych
  29 grudnia 2016, godzina 13:41 Aktualizacja danych
  09 listopada 2016, godzina 09:47 Aktualizacja danych
  09 listopada 2016, godzina 09:37 Aktualizacja danych
  09 listopada 2016, godzina 09:30 Aktualizacja danych
  09 listopada 2016, godzina 09:26 Aktualizacja danych
  05 października 2016, godzina 13:53 Aktualizacja danych
  10 grudnia 2015, godzina 12:16 Aktualizacja danych
  10 grudnia 2015, godzina 12:13 Aktualizacja danych
  10 grudnia 2015, godzina 09:04 Aktualizacja danych
  09 grudnia 2015, godzina 13:48 Aktualizacja danych
  09 grudnia 2015, godzina 13:40 Aktualizacja danych
  09 grudnia 2015, godzina 13:35 Aktualizacja danych
  09 grudnia 2015, godzina 13:22 Aktualizacja danych
  21 września 2015, godzina 11:52 Aktualizacja danych
  21 września 2015, godzina 11:22 Aktualizacja danych
  21 września 2015, godzina 10:42 Aktualizacja danych
  21 września 2015, godzina 10:40 Aktualizacja danych
  17 września 2015, godzina 14:05 Aktualizacja danych
  15 września 2015, godzina 11:54 Aktualizacja danych
  09 grudnia 2014, godzina 12:29 Aktualizacja danych
  08 grudnia 2014, godzina 14:24 Aktualizacja danych
  08 grudnia 2014, godzina 11:30 Aktualizacja danych
  08 grudnia 2014, godzina 11:25 Aktualizacja danych
  08 grudnia 2014, godzina 10:45 Aktualizacja danych
  08 grudnia 2014, godzina 10:41 Aktualizacja danych
  08 grudnia 2014, godzina 10:40 Aktualizacja danych
  08 grudnia 2014, godzina 10:37 Aktualizacja danych
  08 grudnia 2014, godzina 10:33 Aktualizacja danych
  01 lipca 2014, godzina 11:18 Aktualizacja danych
  07 stycznia 2014, godzina 09:27 Aktualizacja danych
  04 stycznia 2013, godzina 09:28 Aktualizacja danych
  03 stycznia 2012, godzina 14:38 Aktualizacja danych
  03 stycznia 2012, godzina 14:35 Aktualizacja danych
  03 stycznia 2012, godzina 14:29 Aktualizacja danych
  03 stycznia 2012, godzina 12:43 Aktualizacja danych
  03 stycznia 2012, godzina 12:36 Aktualizacja danych
  03 stycznia 2012, godzina 12:31 Aktualizacja danych
  03 stycznia 2012, godzina 12:28 Aktualizacja danych
  03 stycznia 2012, godzina 12:25 Aktualizacja danych
  03 stycznia 2012, godzina 12:19 Aktualizacja danych
  03 stycznia 2012, godzina 12:14 Aktualizacja danych
  03 stycznia 2012, godzina 12:08 Aktualizacja danych
  03 stycznia 2012, godzina 09:54 Aktualizacja danych
  03 stycznia 2012, godzina 09:31 Aktualizacja danych
  03 stycznia 2012, godzina 09:27 Aktualizacja danych
  03 stycznia 2011, godzina 09:04 Aktualizacja danych
  07 grudnia 2010, godzina 15:22 Aktualizacja danych
  07 grudnia 2010, godzina 12:53 Aktualizacja danych
  07 grudnia 2010, godzina 12:45 Aktualizacja danych
  28 czerwca 2010, godzina 13:11 Aktualizacja danych
  28 czerwca 2010, godzina 12:18 Aktualizacja danych
  28 czerwca 2010, godzina 11:14 Aktualizacja danych
  24 czerwca 2010, godzina 13:18 Aktualizacja danych
  24 czerwca 2010, godzina 13:17 Aktualizacja danych
  05 stycznia 2010, godzina 09:44 Aktualizacja danych
  05 stycznia 2010, godzina 09:40 Aktualizacja danych
  04 stycznia 2010, godzina 13:34 Aktualizacja danych
  04 stycznia 2010, godzina 13:32 Aktualizacja danych
  30 września 2009, godzina 11:49 Aktualizacja danych
  30 września 2009, godzina 11:48 Aktualizacja danych
  23 września 2009, godzina 15:53 Aktualizacja danych
  23 września 2009, godzina 15:45 Aktualizacja danych
  30 stycznia 2009, godzina 13:49 Aktualizacja danych
  02 grudnia 2008, godzina 13:47 Aktualizacja danych
  06 października 2008, godzina 11:29 Aktualizacja danych
  03 kwietnia 2008, godzina 12:14 Aktualizacja danych
  20 lutego 2008, godzina 14:45 Aktualizacja danych
  12 grudnia 2007, godzina 10:44 Aktualizacja danych
  19 marca 2007, godzina 10:19 Aktualizacja danych
  09 stycznia 2007, godzina 14:16 Aktualizacja danych
  09 stycznia 2007, godzina 08:30 Aktualizacja danych
  18 grudnia 2006, godzina 09:32 Aktualizacja danych
  14 grudnia 2006, godzina 10:22 Aktualizacja danych
  30 stycznia 2006, godzina 13:54 Aktualizacja danych
  10 stycznia 2006, godzina 10:24 Aktualizacja danych
  09 stycznia 2006, godzina 12:31 Aktualizacja danych
  06 stycznia 2006, godzina 13:58 Aktualizacja danych
  06 stycznia 2006, godzina 13:54 Aktualizacja danych
  05 stycznia 2006, godzina 07:38 Aktualizacja danych
  04 stycznia 2006, godzina 14:27 Aktualizacja danych
  04 stycznia 2006, godzina 14:11 Aktualizacja danych
  04 stycznia 2006, godzina 13:41 Aktualizacja danych
  16 listopada 2005, godzina 16:36 Aktualizacja danych
  27 czerwca 2005, godzina 13:05 Aktualizacja danych
  27 czerwca 2005, godzina 13:04 Aktualizacja danych
  16 czerwca 2005, godzina 11:13 Aktualizacja danych
  16 czerwca 2005, godzina 11:06 Aktualizacja danych
  16 czerwca 2005, godzina 11:06 Aktualizacja danych
  13 stycznia 2005, godzina 09:43 Aktualizacja danych
  10 stycznia 2005, godzina 08:29 Aktualizacja danych
  10 stycznia 2005, godzina 08:20 Aktualizacja danych
  06 stycznia 2005, godzina 11:34 Aktualizacja danych
  06 stycznia 2005, godzina 11:33 Aktualizacja danych
  06 stycznia 2005, godzina 11:26 Aktualizacja danych
  06 stycznia 2005, godzina 08:29 Aktualizacja danych
  03 stycznia 2005, godzina 15:09 Aktualizacja danych
  11 marca 2004, godzina 10:50 Aktualizacja danych
  08 marca 2004, godzina 08:20 Aktualizacja danych
  01 marca 2004, godzina 08:15 Aktualizacja danych
  08 stycznia 2004, godzina 12:48 Aktualizacja danych