Podatek od środków  transportowych. OPO - 06.

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: 
- deklaracja na podatek od środków transportowych - druk DT-1
- załącznik do deklaracji DT-1- druk DT-1/A
Druki do pobrania także w Biurze Obsługi Klienta - Biuro Podawcze, Stanowisko Nr 1, ul. Zduńska 3 lub na www.mf.gov.pl.

Wersja elektroniczna ePUAP:

DT-1 - deklaracja na podatek od środków transportowych

WYMAGANE DOKUMENTY: 
- wypełniona deklaracja na podatek od środków transportowych: DT-1 (wzory wypełnienia)
- wypełniony załącznik do deklaracji DT-1- druk DT-1/A

WYSOKOŚĆ OPŁATY:
ustalana według stawek podatkowych dla każdego rodzaju pojazdu według dopuszczalnej masy całkowitej, roku produkcji, liczby osi, liczby miejsc, zawieszenia

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: na indywidualny numer rachunku bankowego. W przypadku braku indywidualnego numeru rachunku bankowego na bankowy rachunek Urzędu Miasta: Nr konta PKO Bank Polski: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929 oraz w opłatomatach mieszczących się w budynku Urzędu Miasta Płocka, wejście od ul. Zduńskiej.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
1. Podatek od środków transportowych jest płatny w dwóch równych ratach, w terminach: I rata  do dnia 15 lutego i II rata do dnia 15 września każdego roku.
2. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał: 
 - po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września roku podatkowego, podatek za ten rok płatny jest w dwóch równych ratach w terminie:
a) w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego – I rata,
b) do dnia 15 września roku podatkowego – II rata,
 - po dniu 1 września, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania  obowiązku podatkowego.
3. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku podatkowego, stawki podatku ulegają obniżeniu proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których nie istniał obowiązek podatkowy.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: Realizacja obowiązku ustawowego

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW:
Wypełnione dokumenty (deklaracje) należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta, Biuro Podawcze – Stanowisko nr 1, ul. Zduńska 3 lub przesłać pocztą  na adres Urzędu Miasta (Płock, ul. Stary Rynek 1) lub stanowiska Referatu Komunikacji, Al. Piłsudskiego 6.

TRYB ODWOŁAWCZY: odwołanie (zażalenie) przysługuje do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku, ul. Kolegialna 20b

SPRAWĘ PROWADZI: Referat Wymiaru Podatków i Opłat – pok. 24 E, tel. 24 367 08 11.
Wpłaty, windykacje – pok. 139 C, tel. 24 367 15 32.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

ULGI:
Ulgi wynikają z ustawy regulującej podatek.

PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 roku.
Ordynacja podatkowa – Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 2436).
Uchwała Rady Miasta Płocka Nr 221/XVI/07 z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych zmieniona Uchwałą Rady 
Miasta Płocka Nr 630/XLIII/09 z dnia 24 listopada 2009 roku, Uchwałą Rady Miasta Płocka Nr 262/XVII/2011 z dnia 29 listopada 2011 roku oraz Uchwałą Rady Miasta Płocka Nr 243/XIII/2015 z dnia 24 listopada 2015 roku.

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30.

 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, że:

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek;
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3.
Dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z wykonaniem obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa;
4.
Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5.
Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat od chwili wygaśnięcia zobowiązania podatkowego;
6.
Mają Państwo prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
b) sprostowania (poprawienia) swoich danych,
c) ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych,
d) usunięcia danych po upływie okresu ich przechowywania,
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe na mocy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa.

 

 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 20 lat temu (czwartek, 26 czerwca 2003, godzina 07:31)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Dyrektor Wydziału Podatków i Księgowości
 • Ilość wyświetleń: 2 708 480
 • Data ostatniej aktualizacji: wtorek, 11 kwietnia 2023, godzina 10:58
 • Historia aktualizacji

 • 11 kwietnia 2023, godzina 10:58 Aktualizacja dokumentu
  03 stycznia 2023, godzina 13:20 Aktualizacja dokumentu
  15 lipca 2022, godzina 14:39 Aktualizacja dokumentu
  29 czerwca 2022, godzina 11:56 Aktualizacja dokumentu
  16 kwietnia 2021, godzina 13:13 Aktualizacja dokumentu
  30 września 2020, godzina 13:45 Aktualizacja dokumentu
  19 sierpnia 2020, godzina 12:58 Aktualizacja danych
  20 lutego 2020, godzina 11:58 Aktualizacja danych
  15 maja 2019, godzina 07:53 Aktualizacja danych
  16 stycznia 2019, godzina 09:22 Aktualizacja danych
  07 stycznia 2019, godzina 13:05 Aktualizacja danych
  09 października 2018, godzina 09:37 Aktualizacja danych
  28 sierpnia 2018, godzina 07:30 Aktualizacja danych
  20 kwietnia 2018, godzina 10:26 Aktualizacja danych
  14 września 2017, godzina 13:46 Aktualizacja danych
  24 sierpnia 2017, godzina 12:49 Aktualizacja danych
  06 czerwca 2017, godzina 08:16 Aktualizacja danych
  15 lutego 2017, godzina 14:12 Aktualizacja danych
  11 stycznia 2017, godzina 07:10 Aktualizacja danych
  09 listopada 2016, godzina 10:19 Aktualizacja danych
  09 listopada 2016, godzina 10:11 Aktualizacja danych
  09 listopada 2016, godzina 10:09 Aktualizacja danych
  09 listopada 2016, godzina 10:00 Aktualizacja danych
  20 października 2016, godzina 15:56 Aktualizacja danych
  30 września 2016, godzina 13:44 Aktualizacja danych
  09 grudnia 2015, godzina 13:13 Aktualizacja danych
  21 września 2015, godzina 10:03 Aktualizacja danych
  21 września 2015, godzina 10:02 Aktualizacja danych
  17 września 2015, godzina 14:06 Aktualizacja danych
  01 lipca 2014, godzina 11:19 Aktualizacja danych
  07 grudnia 2012, godzina 10:04 Aktualizacja danych
  04 stycznia 2012, godzina 11:16 Aktualizacja danych
  03 stycznia 2012, godzina 14:25 Aktualizacja danych
  03 stycznia 2012, godzina 14:22 Aktualizacja danych
  03 stycznia 2012, godzina 14:20 Aktualizacja danych
  03 stycznia 2012, godzina 14:12 Aktualizacja danych
  03 stycznia 2012, godzina 14:10 Aktualizacja danych
  03 stycznia 2012, godzina 11:15 Aktualizacja danych
  03 stycznia 2012, godzina 11:09 Aktualizacja danych
  03 stycznia 2012, godzina 11:07 Aktualizacja danych
  03 stycznia 2012, godzina 11:05 Aktualizacja danych
  03 stycznia 2012, godzina 10:58 Aktualizacja danych
  22 kwietnia 2011, godzina 13:50 Aktualizacja danych
  13 stycznia 2010, godzina 09:52 Aktualizacja danych
  05 stycznia 2010, godzina 10:09 Aktualizacja danych
  30 września 2009, godzina 11:52 Aktualizacja danych
  23 września 2009, godzina 15:52 Aktualizacja danych
  23 września 2009, godzina 15:45 Aktualizacja danych
  30 stycznia 2009, godzina 13:48 Aktualizacja danych
  06 października 2008, godzina 11:54 Aktualizacja danych
  25 lutego 2008, godzina 11:28 Aktualizacja danych
  20 lutego 2008, godzina 14:17 Aktualizacja danych
  19 lutego 2008, godzina 15:10 Aktualizacja danych
  09 stycznia 2007, godzina 14:39 Aktualizacja danych
  09 stycznia 2007, godzina 14:23 Aktualizacja danych
  09 stycznia 2007, godzina 08:34 Aktualizacja danych
  27 grudnia 2006, godzina 16:46 Aktualizacja danych
  27 grudnia 2006, godzina 16:45 Aktualizacja danych
  27 grudnia 2006, godzina 14:24 Aktualizacja danych
  09 stycznia 2006, godzina 12:21 Aktualizacja danych
  05 stycznia 2006, godzina 07:40 Aktualizacja danych
  04 stycznia 2006, godzina 14:54 Aktualizacja danych
  16 listopada 2005, godzina 16:37 Aktualizacja danych
  13 lipca 2005, godzina 17:10 Aktualizacja danych
  16 czerwca 2005, godzina 11:35 Aktualizacja danych
  10 stycznia 2005, godzina 10:29 Aktualizacja danych
  10 stycznia 2005, godzina 08:36 Aktualizacja danych
  06 stycznia 2005, godzina 11:47 Aktualizacja danych
  06 stycznia 2005, godzina 10:05 Aktualizacja danych
  04 stycznia 2005, godzina 11:24 Aktualizacja danych
  03 stycznia 2005, godzina 14:17 Aktualizacja danych
  11 marca 2004, godzina 10:53 Aktualizacja danych
  08 marca 2004, godzina 08:23 Aktualizacja danych
  01 marca 2004, godzina 08:21 Aktualizacja danych
  08 stycznia 2004, godzina 13:01 Aktualizacja danych