Wydanie zaświadczenia o objęciu lub nieobjęciu gruntu uproszczonym planem urządzenia lasu. OOS - 33.

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek (druk do pobrania także w Biurze Obsługi Klienta, ul Zduńska 3, stanowisko nr 13-14)

WYMAGANE DOKUMENTY: do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty: 
1) dokument uprawniający do dostępu do danych osobowych lub  pełnomocnictwo do działania w imieniu strony,
2) dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.

WYSOKOŚĆ OPŁATY:
opłata skarbowa w wysokości 17 zł od zaświadczenia należna na podstawie pkt 21 części II załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Opłatę skarbową należy uiścić za każdą działkę wskazaną we wniosku.

Zwolnione z opłaty skarbowej są:
- jednostki budżetowe,
- jednostki samorządu terytorialnego,
- organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
- osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej, albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY:

 1. w opłatomatach zlokalizowanych w Urzędzie Miasta Płocka w Biurze Obsługi Klienta oraz w budynku D (przy portierni) – płatność: gotówka, karta płatnicza, blik
 2. na konto Urzędu Miasta Płocka, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku, nr konta 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929,
 3. gotówką (bez prowizji) w każdym oddziale PKO BP S.A.
 4. przelewem wybrane opłaty za pomocą strony https://plock.oplatyurzedowe.pl (prowizja 1 zł).
kwotatytuł płatności
17,00 zł opłata za wydanie zaświadczenia zapłać online


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 7 dni

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: zaświadczenie

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: wniosek składa się w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 13-14.

SPRAWĘ PROWADZI: Wydział Kształtowania Środowiska – Referat Ochrony Przyrody – pokój E22, parter.

INFORMACJI UDZIELA: Biuro Informowania i Interwencji Mieszkańców, tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021.735 t.j.),
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U.2022.672 t.j.),
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2021.1923 t.j.).

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30.

 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 6 lat temu (piątek, 29 grudnia 2017, godzina 08:57)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Rafał Frankowski
 • Ilość wyświetleń: 2 702 642
 • Data ostatniej aktualizacji: piątek, 01 lipca 2022, godzina 13:28
 • Historia aktualizacji

 • 01 lipca 2022, godzina 13:28 Aktualizacja dokumentu
  29 czerwca 2022, godzina 10:58 Aktualizacja dokumentu
  29 marca 2022, godzina 14:29 Aktualizacja dokumentu
  16 grudnia 2021, godzina 15:27 Aktualizacja dokumentu
  26 sierpnia 2021, godzina 16:17 Aktualizacja dokumentu
  16 kwietnia 2021, godzina 12:51 Aktualizacja dokumentu
  09 września 2020, godzina 10:22 Aktualizacja danych
  09 września 2020, godzina 10:22 Aktualizacja danych
  21 lutego 2020, godzina 13:00 Aktualizacja danych
  13 lutego 2020, godzina 16:40 Aktualizacja danych
  16 stycznia 2019, godzina 12:49 Aktualizacja danych
  07 stycznia 2019, godzina 12:22 Aktualizacja danych
  07 stycznia 2019, godzina 11:56 Aktualizacja danych
  09 sierpnia 2018, godzina 15:06 Aktualizacja danych
  12 lipca 2018, godzina 15:05 Aktualizacja danych
  26 czerwca 2018, godzina 12:59 Aktualizacja danych
  12 marca 2018, godzina 08:34 Aktualizacja danych
  22 lutego 2018, godzina 08:26 Aktualizacja danych
  22 lutego 2018, godzina 07:58 Aktualizacja danych
  03 stycznia 2018, godzina 11:56 Aktualizacja danych
Podobne sprawy