Wydanie zaświadczenia o objęciu lub nieobjęciu gruntu uproszczonym planem urządzenia lasu. OOS - 33.

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek (druk do pobrania także w Biurze Obsługi Klienta, ul Zduńska 3, stanowisko nr 13-14)

WYMAGANE DOKUMENTY: do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty: 
1) dokument uprawniający do dostępu do danych osobowych lub  pełnomocnictwo do działania w imieniu strony,
2) dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.

WYSOKOŚĆ OPŁATY:
opłata skarbowa w wysokości 17 zł od zaświadczenia należna na podstawie pkt 21 części II załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Zwolnione z opłaty skarbowej są:
- jednostki budżetowe,
- jednostki samorządu terytorialnego,
- organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
- osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej, albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: w kasie Urzędu Miasta Płocka, wejście od ul. Zduńskiej 3 lub na konto Urzędu Miasta Płocka, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku, nr konta 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929.

kwotatytuł płatności
17,00 zł opłata za wydanie zaświadczenia zapłać online


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 7 dni

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: zaświadczenie

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: wniosek składa się w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 13-14.

SPRAWĘ PROWADZI: Wydział Kształtowania Środowiska - Referat Ochrony Środowiska - Zespół Zieleni Miejskiej, Ochrony Przyrody, Leśnictwa i Łowiectwa – pokój E52, II piętro.

INFORMACJI UDZIELA: Biuro Informowania i Interwencji Mieszkańców, tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256),
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1463),
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1546).

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30.

 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 3 lata temu (piątek, 29 grudnia 2017, godzina 08:57)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Rafał Frankowski
 • Ilość wyświetleń: 2 698 426
 • Data ostatniej aktualizacji: czwartek, 26 sierpnia 2021, godzina 16:17
 • Historia aktualizacji

 • 26 sierpnia 2021, godzina 16:17 Aktualizacja dokumentu
  16 kwietnia 2021, godzina 12:51 Aktualizacja dokumentu
  09 września 2020, godzina 10:22 Aktualizacja danych
  09 września 2020, godzina 10:22 Aktualizacja danych
  21 lutego 2020, godzina 13:00 Aktualizacja danych
  13 lutego 2020, godzina 16:40 Aktualizacja danych
  16 stycznia 2019, godzina 12:49 Aktualizacja danych
  07 stycznia 2019, godzina 12:22 Aktualizacja danych
  07 stycznia 2019, godzina 11:56 Aktualizacja danych
  09 sierpnia 2018, godzina 15:06 Aktualizacja danych
  12 lipca 2018, godzina 15:05 Aktualizacja danych
  26 czerwca 2018, godzina 12:59 Aktualizacja danych
  12 marca 2018, godzina 08:34 Aktualizacja danych
  22 lutego 2018, godzina 08:26 Aktualizacja danych
  22 lutego 2018, godzina 07:58 Aktualizacja danych
  03 stycznia 2018, godzina 11:56 Aktualizacja danych