Opiniowanie projektów technicznych zieleni na terenach gminnych. OOS-09.

 

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: pismo (brak druku wniosku) o zaopiniowanie dokumentacji projektowej w kontekście zieleni oraz wycinki drzew i krzewów.

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Pismo o zaopiniowanie dokumentacji projektowej w zakresie projektowanej zieleni i wycinki drzew oraz krzewów.
2. Dwa egzemplarze dokumentacji technicznej (uzgodnionej przez Zespół Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu w przypadku zaistnienia takiej konieczności) zawierającej:

 • inwentaryzację drzew i krzewów z zaznaczeniem na mapie drzew i krzewów planowanych do usunięcia oraz z wrysowaniem planowanej inwestycji (w celu wykazania kolizji projektowanego zagospodarowania terenu z istniejącą roślinnością);
 • projekt zagospodarowania terenu (w kontekście nowych nasadzeń roślinnych) z zaznaczeniem drzew i krzewów stanowiących rekompensaty przyrodnicze za usuwane drzewa i krzewy;
 • opis techniczny projektu zawierający m.in: parametry roślin - obwody projektowanych drzew, wielkość pojemników dla projektowanych krzewów i bylin, sposób sadzenia projektowanych roślin, sposób zabezpieczenia drzew pozostawionych na placu budowy, sposób zakładania trawników.

WYSOKOŚĆ OPŁATY: nie pobiera się.

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: nie dotyczy.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 14 dni.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: wydanie opinii.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: Biuro Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3,  stanowisko nr 8.

SPRAWĘ PROWADZI: Wydział Kształtowania Środowiska, Referat Ochrony Środowiska, Zespól Zieleni Miejskiej, Ochrony Przyrody, Leśnictwa i Łowiectwa, pok. E-52, II p.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55

PODSTAWA PRAWNA:
1.Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 142 ),
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2017, poz. 519 ze zm.),
3. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.).,
4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U.2017.1332 ze zm.)

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30. 

 

 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 20 lat temu (czwartek, 26 czerwca 2003, godzina 07:31)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Rafał Frankowski
 • Ilość wyświetleń: 2 697 685
 • Data ostatniej aktualizacji: czwartek, 13 lutego 2020, godzina 15:54
 • Historia aktualizacji

 • 13 lutego 2020, godzina 15:54 Aktualizacja danych
  07 stycznia 2019, godzina 11:12 Aktualizacja danych
  09 sierpnia 2018, godzina 14:59 Aktualizacja danych
  12 lipca 2018, godzina 14:54 Aktualizacja danych
  23 lutego 2018, godzina 11:10 Aktualizacja danych
  15 lutego 2017, godzina 13:06 Aktualizacja danych
  25 stycznia 2017, godzina 13:46 Aktualizacja danych
  10 stycznia 2017, godzina 07:40 Aktualizacja danych
  09 listopada 2016, godzina 14:06 Aktualizacja danych
  09 września 2015, godzina 09:01 Aktualizacja danych
  09 września 2015, godzina 08:59 Aktualizacja danych
  31 lipca 2015, godzina 14:14 Aktualizacja danych
  28 lipca 2015, godzina 12:21 Aktualizacja danych
  28 lipca 2015, godzina 12:13 Aktualizacja danych
  17 sierpnia 2012, godzina 10:26 Aktualizacja danych
  21 lutego 2012, godzina 11:43 Aktualizacja danych
  16 czerwca 2011, godzina 15:19 Aktualizacja danych
  30 maja 2011, godzina 13:53 Aktualizacja danych
  30 września 2009, godzina 10:58 Aktualizacja danych
  29 września 2009, godzina 13:51 Aktualizacja danych
  21 kwietnia 2008, godzina 11:52 Aktualizacja danych
  04 stycznia 2007, godzina 14:53 Aktualizacja danych
  04 stycznia 2007, godzina 14:03 Aktualizacja danych
  28 października 2005, godzina 14:10 Aktualizacja danych
  13 czerwca 2005, godzina 14:44 Aktualizacja danych
  13 czerwca 2005, godzina 09:58 Aktualizacja danych
  08 czerwca 2005, godzina 13:44 Aktualizacja danych
  06 października 2004, godzina 11:41 Aktualizacja danych
  27 maja 2004, godzina 11:05 Aktualizacja danych
Podobne sprawy