Zmiana lasu na użytek rolny. OOS - 37.

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek (druk do pobrania także w Biurze Obsługi Klienta,ul Zduńska 3, stanowisko nr 13-14).

WYMAGANE DOKUMENTY: do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty :

Załączniki do wniosku:
1) tytuł własności nieruchomości,
2) pełnomocnictwo do działania w imieniu strony,
3) decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach,
4) dokumenty potwierdzające szczególnie uzasadnione potrzeby właściciela lasu – o ile są w posiadaniu Wnioskodawcy,
5) dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.

WYSOKOŚĆ OPŁATY: 
1. Opłata skarbowa w wysokości 10 zł od wydania decyzji (pkt 53 części I załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej).
2. Opłata skarbowa w wysokości 17 zł od pełnomocnictwa (część IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej)

Opłaty płatne na rachunek bankowy:

Gmina Miasto Płock
13 1020 3974 0000 5502 0177 7929

Zwolnione z opłaty skarbowej są:
1. jednostki budżetowe,
2. jednostki samorządu terytorialnego,
3. organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
4. osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej, albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY:

 1. w opłatomatach zlokalizowanych w Urzędzie Miasta Płocka w Biurze Obsługi Klienta oraz w budynku D (przy portierni) – płatność: gotówka, karta płatnicza, blik
 2. na konto Urzędu Miasta Płocka, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku, nr konta 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929,
 3. gotówką (bez prowizji) w każdym oddziale PKO BP S.A.
 4. przelewem wybrane opłaty za pomocą strony https://plock.oplatyurzedowe.pl (prowizja 1 zł).

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 30 dni

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: decyzja

MIEJSCE ZŁOŻENIA: wniosek składa się Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 13-14.

SPRAWĘ PROWADZI: Wydział Kształtowania Środowiska – Referat Ochrony Przyrody – pokój E22, parter.

INFORMACJI UDZIELA: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców, tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021.735 t.j.),
2. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U.2022.672 t.j.),
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2021.1923 t.j.)
4. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2021.247 t.j.)

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30.

 

 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 6 lat temu (środa, 03 stycznia 2018, godzina 14:04)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Rafał Frankowski
 • Ilość wyświetleń: 2 697 309
 • Data ostatniej aktualizacji: piątek, 01 lipca 2022, godzina 13:28
 • Historia aktualizacji

 • 01 lipca 2022, godzina 13:28 Aktualizacja dokumentu
  29 czerwca 2022, godzina 11:00 Aktualizacja dokumentu
  29 marca 2022, godzina 14:29 Aktualizacja dokumentu
  16 grudnia 2021, godzina 15:24 Aktualizacja dokumentu
  16 kwietnia 2021, godzina 12:55 Aktualizacja dokumentu
  09 września 2020, godzina 10:23 Aktualizacja danych
  31 lipca 2020, godzina 11:49 Aktualizacja danych
  30 lipca 2020, godzina 17:13 Aktualizacja danych
  21 lutego 2020, godzina 13:11 Aktualizacja danych
  13 lutego 2020, godzina 16:54 Aktualizacja danych
  07 stycznia 2019, godzina 12:36 Aktualizacja danych
  09 sierpnia 2018, godzina 15:11 Aktualizacja danych
  12 lipca 2018, godzina 15:27 Aktualizacja danych
  22 lutego 2018, godzina 08:26 Aktualizacja danych
  22 lutego 2018, godzina 08:20 Aktualizacja danych
  10 stycznia 2018, godzina 07:00 Aktualizacja danych
Podobne sprawy