Decyzja o czasowym odebraniu zwierząt gospodarskich rażąco zaniedbanych lub okrutnie traktowanych. OOS - 01.

 

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: decyzję  o czasowym odebraniu zwierząt rażąco zaniedbanych lub okrutnie traktowanych podejmowaną z urzędu wydaje się po uzyskaniu informacji od Policji, Straży Miejskiej, lekarza weterynarii lub upoważnionego przedstawiciela organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.

WYMAGANE DOKUMENTY: nie dotyczy
 
WYSOKOŚĆ OPŁATY: brak

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: bezzwłocznie – w trybie natychmiastowym

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:  decyzja

Zwierzęta odebrane właścicielowi lub opiekunowi przekazywane są;
1. schronisku dla zwierząt, jeżeli jest to zwierzę domowe,
2. gospodarstwu wskazanemu przez Prezydenta Miasta Płocka, jeżeli jest to zwierzę gospodarskie.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: Biuro Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 8.

SPRAWĘ PROWADZI: Wydział Kształtowania Środowiska, Referat Ochrony Środowiska, Zespół Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Ochrony Zwierząt, pok. E-51.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.),
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1840),

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30. 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych „RODO”) informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, pl. Stary Rynek 1;
2. kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3. dane osobowe przetwarzane będą w celu zgłaszania padłych zwierząt z terenu miasta Płocka;
4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;
6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych;
7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8. podanie danych osobowych jest obowiązkowe na mocy  ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi art. 22 ust.1 pkt 3.

 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 19 lat temu (wtorek, 07 czerwca 2005, godzina 09:20)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Rafał Frankowski
 • Ilość wyświetleń: 2 699 577
 • Data ostatniej aktualizacji: piątek, 18 września 2020, godzina 08:38
 • Historia aktualizacji

 • 18 września 2020, godzina 08:38 Aktualizacja danych
  14 sierpnia 2020, godzina 13:54 Aktualizacja danych
  21 lutego 2020, godzina 12:49 Aktualizacja danych
  13 lutego 2020, godzina 15:54 Aktualizacja danych
  07 stycznia 2019, godzina 11:12 Aktualizacja danych
  09 sierpnia 2018, godzina 14:59 Aktualizacja danych
  12 lipca 2018, godzina 14:54 Aktualizacja danych
  22 lutego 2018, godzina 10:27 Aktualizacja danych
  07 lipca 2017, godzina 13:00 Aktualizacja danych
  15 lutego 2017, godzina 13:02 Aktualizacja danych
  25 stycznia 2017, godzina 13:30 Aktualizacja danych
  12 stycznia 2017, godzina 15:22 Aktualizacja danych
  10 stycznia 2017, godzina 07:31 Aktualizacja danych
  10 stycznia 2017, godzina 07:29 Aktualizacja danych
  09 listopada 2016, godzina 13:32 Aktualizacja danych
  09 listopada 2016, godzina 13:25 Aktualizacja danych
  09 listopada 2016, godzina 13:20 Aktualizacja danych
  09 listopada 2016, godzina 13:19 Aktualizacja danych
  17 września 2015, godzina 14:31 Aktualizacja danych
  29 lipca 2015, godzina 13:15 Aktualizacja danych
  17 lipca 2015, godzina 13:44 Aktualizacja danych
  29 września 2009, godzina 13:56 Aktualizacja danych
  14 września 2009, godzina 11:42 Aktualizacja danych
  14 września 2009, godzina 11:41 Aktualizacja danych
  18 kwietnia 2008, godzina 09:46 Aktualizacja danych
  08 stycznia 2007, godzina 12:02 Aktualizacja danych
  05 stycznia 2007, godzina 10:26 Aktualizacja danych
  05 stycznia 2007, godzina 08:05 Aktualizacja danych
  02 listopada 2005, godzina 13:13 Aktualizacja danych
  07 czerwca 2005, godzina 11:09 Aktualizacja danych
  07 czerwca 2005, godzina 10:53 Aktualizacja danych
  07 czerwca 2005, godzina 10:28 Aktualizacja danych
  07 czerwca 2005, godzina 10:25 Aktualizacja danych
Podobne sprawy