Zgłaszanie projektów robót geologicznych obejmujących wiercenia w celu wykorzystywania ciepła Ziemi.  GM - 02.

 

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek (brak druku).

WYMAGANE DOKUMENTY:
- 2 egz. Projektu robót geologicznych;
- informacja o prawach, jakie przysługują wnioskodawcy do nieruchomości w granicach, które roboty te mają być wykonywane;
- w przypadku udzielenia upoważnienie do działania w imieniu strony Pełnomocnictwo udzielone osobie fizycznej posiadającej zdolność do czynności prawnych;
- dowód uiszczenia opłaty skarbowej od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury w wysokości 17 zł, należnej na podstawie części IV załącznika do ustawy o opłacie skarbowej – z dopiskiem „opłata skarbowa od pełnomocnictwa”

WYSOKOŚĆ OPŁATY:
brak
w przypadku udzielenia pełnomocnictwa 17 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury

Zwolnione z opłaty skarbowej są:
- jednostki budżetowe,
- jednostki samorządu terytorialnego,
- organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
- osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej, albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: na rachunek bankowy Gminy - Miasto Płock: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
30 dni, o ile Prezydent Miasta Płocka nie wniesie do zgłoszenia sprzeciwu.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:
pismo, a w przypadku sprzeciwu Prezydenta Miasta Płocka - decyzja.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
zgłoszenie z załącznikami składa się w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko ochrony środowiska.

SPRAWĘ PROWADZI:
Wydział Kształtowania Środowiska - Geolog Miasta,  pok. E-34, I piętro.

INFORMACJE:
Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA:

 • art.85 i 161 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze;
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji;
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
2. kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3. dane osobowe przetwarzane będą w celu zgłaszania projektów robót geologicznych obejmujących wiercenia w celu wykorzystywania ciepła ziemi zgodnie z ustawą z dnia 09 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze ;
4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;
6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8. podanie danych osobowych jest  obowiązkowe na mocy ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze.

GODZINY PRACY URZĘDU:
poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30

 

 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 18 lat temu (wtorek, 07 czerwca 2005, godzina 09:04)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Rafał Frankowski
 • Ilość wyświetleń: 2 697 107
 • Data ostatniej aktualizacji: poniedziałek, 06 czerwca 2022, godzina 07:27
 • Historia aktualizacji

 • 06 czerwca 2022, godzina 07:27 Aktualizacja dokumentu
  16 kwietnia 2021, godzina 12:54 Aktualizacja dokumentu
  21 lutego 2020, godzina 13:10 Aktualizacja danych
  13 lutego 2020, godzina 16:52 Aktualizacja danych
  09 sierpnia 2018, godzina 15:10 Aktualizacja danych
  12 lipca 2018, godzina 15:25 Aktualizacja danych
  24 maja 2018, godzina 10:43 Aktualizacja danych
  24 maja 2018, godzina 10:41 Aktualizacja danych
  22 lutego 2018, godzina 14:02 Aktualizacja danych
  15 lutego 2017, godzina 13:34 Aktualizacja danych
  25 stycznia 2017, godzina 12:22 Aktualizacja danych
  10 stycznia 2017, godzina 08:07 Aktualizacja danych
  10 listopada 2016, godzina 11:40 Aktualizacja danych
  31 marca 2016, godzina 15:22 Aktualizacja danych
  10 września 2015, godzina 14:15 Aktualizacja danych
  28 lipca 2015, godzina 13:13 Aktualizacja danych
  28 lipca 2015, godzina 13:12 Aktualizacja danych
  27 lutego 2015, godzina 10:42 Aktualizacja danych
  21 sierpnia 2012, godzina 10:01 Aktualizacja danych
  20 czerwca 2012, godzina 10:35 Aktualizacja danych
  29 września 2009, godzina 14:04 Aktualizacja danych
  07 września 2009, godzina 12:58 Aktualizacja danych
  07 września 2009, godzina 12:08 Aktualizacja danych
  27 stycznia 2009, godzina 08:52 Aktualizacja danych
  23 stycznia 2009, godzina 09:23 Aktualizacja danych
  21 kwietnia 2008, godzina 11:10 Aktualizacja danych
  18 kwietnia 2008, godzina 10:56 Aktualizacja danych
  18 kwietnia 2008, godzina 10:54 Aktualizacja danych
  18 kwietnia 2008, godzina 10:51 Aktualizacja danych
  05 stycznia 2007, godzina 15:08 Aktualizacja danych
  05 stycznia 2007, godzina 10:08 Aktualizacja danych
  05 stycznia 2007, godzina 08:41 Aktualizacja danych
  05 stycznia 2007, godzina 08:36 Aktualizacja danych
  28 grudnia 2006, godzina 12:32 Aktualizacja danych
  02 listopada 2005, godzina 13:20 Aktualizacja danych
  09 czerwca 2005, godzina 10:04 Aktualizacja danych
  09 czerwca 2005, godzina 10:04 Aktualizacja danych
  07 czerwca 2005, godzina 11:31 Aktualizacja danych
  07 czerwca 2005, godzina 10:43 Aktualizacja danych
Podobne sprawy