Przywrócenie negatywnie zmienionych stosunków wodnych na gruntach do stanu pierwotnego.  OOS-03. 
 

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ:  wniosek (druk do pobrania także w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 14).

WYMAGANE DOKUMENTY:  dokumenty określone we wniosku

WYSOKOŚĆ OPŁATY: 10 zł za wydanie decyzji i 17 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:  wydanie – decyzji

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW:  wniosek składa się w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 14.

SPRAWĘ PROWADZI: Referat Ochrony Środowiska

INFORMACJI UDZIELA: wieloosobowe stanowisko ds. gospodarki wodno-ściekowej i rolnictwa, tel. 24 367 15 09.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256);
2. art. 234 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2007r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r., poz. 1566 ze zm.);
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U z 2019r., poz. 1000 ze zm.).

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30. 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych „RODO” informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, pl. Stary Rynek 1;
2. kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3. dane osobowe przetwarzane będą w celu wydawania decyzji nakazującej właścicielowi gruntu przywrócenie do stanu pierwotnego zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r., poz. 1566 ze zm.)
4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat;
6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych;
7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8. podanie danych osobowych jest  obowiązkowe na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2007r. Prawo wodne.

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 20 lat temu (czwartek, 26 czerwca 2003, godzina 07:31)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska
 • Ilość wyświetleń: 2 697 196
 • Data ostatniej aktualizacji: środa, 25 stycznia 2023, godzina 14:34
 • Historia aktualizacji

 • 25 stycznia 2023, godzina 14:34 Aktualizacja dokumentu
  21 lutego 2020, godzina 12:54 Aktualizacja danych
  13 lutego 2020, godzina 16:04 Aktualizacja danych
  07 stycznia 2019, godzina 11:16 Aktualizacja danych
  18 października 2018, godzina 13:09 Aktualizacja danych
  09 sierpnia 2018, godzina 15:02 Aktualizacja danych
  12 lipca 2018, godzina 14:59 Aktualizacja danych
  06 czerwca 2018, godzina 10:15 Aktualizacja danych
  24 maja 2018, godzina 14:55 Aktualizacja danych
  15 lutego 2017, godzina 13:03 Aktualizacja danych
  13 lutego 2017, godzina 14:42 Aktualizacja danych
  25 stycznia 2017, godzina 13:31 Aktualizacja danych
  09 listopada 2016, godzina 13:35 Aktualizacja danych
  19 listopada 2015, godzina 13:08 Aktualizacja danych
  19 listopada 2015, godzina 13:07 Aktualizacja danych
  31 lipca 2015, godzina 14:08 Aktualizacja danych
  28 lipca 2015, godzina 10:43 Aktualizacja danych
  28 lipca 2015, godzina 10:42 Aktualizacja danych
  17 lipca 2015, godzina 13:46 Aktualizacja danych
  06 września 2011, godzina 12:28 Aktualizacja danych
  29 września 2009, godzina 13:59 Aktualizacja danych
  07 września 2009, godzina 12:54 Aktualizacja danych
  03 sierpnia 2009, godzina 14:28 Aktualizacja danych
  24 lipca 2009, godzina 13:58 Aktualizacja danych
  18 kwietnia 2008, godzina 11:07 Aktualizacja danych
  08 stycznia 2007, godzina 12:06 Aktualizacja danych
  05 stycznia 2007, godzina 08:23 Aktualizacja danych
  08 czerwca 2006, godzina 15:04 Aktualizacja danych
  02 listopada 2005, godzina 13:18 Aktualizacja danych
  09 czerwca 2005, godzina 08:15 Aktualizacja danych
  08 czerwca 2005, godzina 09:57 Aktualizacja danych
  07 czerwca 2005, godzina 11:18 Aktualizacja danych
  07 czerwca 2005, godzina 10:36 Aktualizacja danych
  07 czerwca 2005, godzina 10:36 Aktualizacja danych
  07 czerwca 2005, godzina 10:34 Aktualizacja danych
  07 czerwca 2005, godzina 09:28 Aktualizacja danych
  07 czerwca 2005, godzina 08:17 Aktualizacja danych
  07 czerwca 2005, godzina 08:15 Aktualizacja danych
  02 czerwca 2005, godzina 12:14 Aktualizacja danych
  02 czerwca 2005, godzina 12:13 Aktualizacja danych
Podobne sprawy