Wydawanie zezwoleń na utrzymywanie psów ras uznawanych za agresywne. OOS -17.

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek (druk do pobrania także w Biurze Obsługi Klienta na stanowisku nr 14) o wydawanie zezwolenia na utrzymywanie psów ras uznawanych za agresywne

Wniosek powinien zawierać:
1. rasę psa: zgodnie z rozporządzeniem MSWiA do ras psów uznawanych za agresywne zalicza się:

 - Amerykański pit bull terrier;

 - Perro de Presa Mallorgiun;

 -  Buldog amerykański;

 - Dog argentyński;

 - Perro de Presa Canario;

 - Tosa inu;

 - Rottweiler;

 - Akbash dog; 

 - Anatolian karabash;

 - Moskiewski stróżujący;

 - Owczarek kaukaski.

2. płeć,
3. wiek,
4. sposób oznakowania,
5. pochodzenie psa,
6. opis miejsca i warunków jego utrzymywania.

Uwaga: Jest dostępna elektroniczna wersja usługi.

WYMAGANE DOKUMENTY: Książeczka zdrowia psa – do wglądu

WYSOKOŚĆ OPŁATY:

 • opłata skarbowa 82,00 zł - dowód uiszczenia opłaty należy dołączyć do wniosku
 • opłata skarbowa 17,00 zł od pełnomocnictwa (jeśli dotyczy).

Zwolnione z opłaty skarbowej są:
- jednostki budżetowe,
- jednostki samorządu terytorialnego,
 - organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
- osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej, albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: na rachunek Urzędu Miasta Płocka, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku, nr konta: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929.
  

Wydanie decyzji - Zapłać online


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 30 dni

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: decyzja o zezwoleniu na utrzymywanie psa rasy agresywnej

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: Biuro Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 14.                

SPRAWĘ PROWADZI: Wydział Kształtowania Środowiska, Referat Ochrony Środowiska, Zespół Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Ochrony Zwierząt, pok. E-51.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1718, 1728);
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28.04.2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz.U. z 2003 r. poz. 687);
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U z 2021 r. poz. 1923 ze zm.);
4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021.735 t.j.).

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30. 

 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 21 lat temu (czwartek, 26 czerwca 2003, godzina 07:31)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska
 • Ilość wyświetleń: 2 697 764
 • Data ostatniej aktualizacji: środa, 25 stycznia 2023, godzina 14:44
 • Historia aktualizacji

 • 25 stycznia 2023, godzina 14:44 Aktualizacja dokumentu
  29 czerwca 2022, godzina 11:09 Aktualizacja dokumentu
  04 kwietnia 2022, godzina 09:15 Aktualizacja dokumentu
  04 kwietnia 2022, godzina 09:15 Aktualizacja dokumentu
  04 kwietnia 2022, godzina 08:25 Aktualizacja dokumentu
  16 kwietnia 2021, godzina 12:52 Aktualizacja dokumentu
  14 sierpnia 2020, godzina 13:57 Aktualizacja danych
  13 lutego 2020, godzina 16:47 Aktualizacja danych
  28 stycznia 2019, godzina 13:58 Aktualizacja danych
  28 stycznia 2019, godzina 13:48 Aktualizacja danych
  07 stycznia 2019, godzina 12:26 Aktualizacja danych
  09 sierpnia 2018, godzina 15:08 Aktualizacja danych
  12 lipca 2018, godzina 15:17 Aktualizacja danych
  16 maja 2018, godzina 09:18 Aktualizacja danych
  22 lutego 2018, godzina 10:04 Aktualizacja danych
  05 lutego 2018, godzina 12:14 Aktualizacja danych
  14 grudnia 2017, godzina 11:00 Aktualizacja danych
  28 sierpnia 2017, godzina 11:44 Aktualizacja danych
  07 lipca 2017, godzina 13:42 Aktualizacja danych
  30 maja 2017, godzina 10:49 Aktualizacja danych
  15 lutego 2017, godzina 13:26 Aktualizacja danych
  09 listopada 2016, godzina 14:36 Aktualizacja danych
  09 listopada 2016, godzina 14:34 Aktualizacja danych
  09 listopada 2016, godzina 14:33 Aktualizacja danych
  09 listopada 2016, godzina 14:33 Aktualizacja danych
  09 września 2015, godzina 10:33 Aktualizacja danych
  09 września 2015, godzina 10:31 Aktualizacja danych
  31 lipca 2015, godzina 14:18 Aktualizacja danych
  13 listopada 2014, godzina 12:57 Aktualizacja danych
  13 listopada 2014, godzina 12:56 Aktualizacja danych
  17 sierpnia 2012, godzina 10:35 Aktualizacja danych
  21 lutego 2012, godzina 11:52 Aktualizacja danych
  16 czerwca 2011, godzina 15:24 Aktualizacja danych
  30 maja 2011, godzina 13:11 Aktualizacja danych
  30 września 2009, godzina 11:02 Aktualizacja danych
  29 września 2009, godzina 13:52 Aktualizacja danych
  27 stycznia 2009, godzina 09:23 Aktualizacja danych
  21 kwietnia 2008, godzina 12:09 Aktualizacja danych
  04 stycznia 2007, godzina 15:00 Aktualizacja danych
  04 stycznia 2007, godzina 14:10 Aktualizacja danych
  29 grudnia 2006, godzina 09:51 Aktualizacja danych
  28 października 2005, godzina 14:13 Aktualizacja danych
  13 czerwca 2005, godzina 15:15 Aktualizacja danych
  13 czerwca 2005, godzina 14:46 Aktualizacja danych
  13 czerwca 2005, godzina 10:04 Aktualizacja danych
  13 czerwca 2005, godzina 09:30 Aktualizacja danych
  13 czerwca 2005, godzina 09:29 Aktualizacja danych
  09 czerwca 2005, godzina 08:56 Aktualizacja danych
  08 czerwca 2005, godzina 13:15 Aktualizacja danych
  06 października 2004, godzina 10:05 Aktualizacja danych
  25 maja 2004, godzina 09:41 Aktualizacja danych
Podobne sprawy