Zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części. OOS - 21.

 

 


Przyjmowanie zgłoszeń i uwag dotyczących pracy podmiotu, który działa na zlecenie Urzędu.

Gmina Miasto Płock zleciła zbieranie zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części z terenów miasta Płocka Zakładowi Usług Miejskich „Muniserwis”.

Na podstawie udzielonego zlecenia Zakład Usług Miejskich „Muniserwis” zbiera zwłoki bezdomnych zwierząt lub ich części z terenów miasta Płocka, przechowuje je do czasu odbioru przez firmę utylizującą i utrzymuje zakład pośredni na własnym terenie.
Siedziba ZUM „Muniserwis”– Płock, ul. Przemysłowa 33, tel. 24 364 01 40.

Całodobowe zgłoszenia o padłych zwierzętach należy kierować, do ZUM „MUNISERWIS” telefonicznie pod nr tel. 24 364 01 40 lub Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego pod nr tel. 24 367 15 70 lub Straży Miejskiej  pod nr tel. 986 lub Policji  pod nr tel. 997 oraz Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka pod nr tel. 24 367 15 11 w godzinach pracy Urzędu.

W zgłoszeniu należy podać informacje dotyczące:
 - wskazania dokładnego miejsca, w którym znajduje się padłe zwierzę,
 - określenie gatunku martwego zwierzęcia.

NIEZBĘDNY FORMULARZ: pisemne lub telefoniczne zgłoszenie
 
WYMAGANE DOKUMENTY: brak

WYSOKOŚĆ OPŁATY: nie pobiera się

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: nie dotyczy

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: niezwłocznie

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: pisemna lub telefoniczna odpowiedź do wnioskodawcy

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: Biuro Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 14.
 
SPRAWĘ PROWADZI:
Wydział Kształtowania Środowiska, Referat Ochrony Środowiska, Zespół Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Ochrony Zwierząt, pok. E-51.
 
INFORMACJI UDZIELA:
Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1289).

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30. 

 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 20 lat temu (czwartek, 26 czerwca 2003, godzina 07:31)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska
 • Ilość wyświetleń: 2 698 791
 • Data ostatniej aktualizacji: środa, 25 stycznia 2023, godzina 14:45
 • Historia aktualizacji

 • 25 stycznia 2023, godzina 14:45 Aktualizacja dokumentu
  14 sierpnia 2020, godzina 13:57 Aktualizacja danych
  21 lutego 2020, godzina 13:08 Aktualizacja danych
  13 lutego 2020, godzina 16:50 Aktualizacja danych
  07 stycznia 2019, godzina 12:31 Aktualizacja danych
  09 sierpnia 2018, godzina 15:10 Aktualizacja danych
  12 lipca 2018, godzina 15:23 Aktualizacja danych
  22 lutego 2018, godzina 10:27 Aktualizacja danych
  22 lutego 2018, godzina 10:22 Aktualizacja danych
  05 lutego 2018, godzina 12:14 Aktualizacja danych
  07 lipca 2017, godzina 13:45 Aktualizacja danych
  15 lutego 2017, godzina 13:33 Aktualizacja danych
  25 stycznia 2017, godzina 13:27 Aktualizacja danych
  25 stycznia 2017, godzina 12:25 Aktualizacja danych
  10 stycznia 2017, godzina 08:05 Aktualizacja danych
  10 listopada 2016, godzina 11:32 Aktualizacja danych
  10 listopada 2016, godzina 11:32 Aktualizacja danych
  17 września 2015, godzina 14:39 Aktualizacja danych
  31 lipca 2015, godzina 14:22 Aktualizacja danych
  13 listopada 2014, godzina 13:05 Aktualizacja danych
  13 listopada 2014, godzina 13:02 Aktualizacja danych
  21 lutego 2012, godzina 11:50 Aktualizacja danych
  16 czerwca 2011, godzina 15:25 Aktualizacja danych
  30 maja 2011, godzina 13:15 Aktualizacja danych
  30 września 2009, godzina 11:05 Aktualizacja danych
  29 września 2009, godzina 13:53 Aktualizacja danych
  21 kwietnia 2008, godzina 12:12 Aktualizacja danych
  04 stycznia 2007, godzina 15:03 Aktualizacja danych
  04 stycznia 2007, godzina 14:14 Aktualizacja danych
  28 października 2005, godzina 14:15 Aktualizacja danych
  13 czerwca 2005, godzina 14:48 Aktualizacja danych
  13 czerwca 2005, godzina 09:51 Aktualizacja danych
  13 czerwca 2005, godzina 09:50 Aktualizacja danych
  08 czerwca 2005, godzina 13:33 Aktualizacja danych
  08 czerwca 2005, godzina 13:32 Aktualizacja danych
  06 października 2004, godzina 10:42 Aktualizacja danych
  27 maja 2004, godzina 11:07 Aktualizacja danych
  25 maja 2004, godzina 09:19 Aktualizacja danych
Podobne sprawy