Zatwierdzanie dokumentacji geologicznej.  GM - 03.  

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek (brak druku).

WYMAGANE DOKUMENTY:
- 4 egz. Dokumentacji geologicznej oraz 4 egz. w postaci elektronicznej;
- dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji, należnej na podstawie części I załącznika do ustawy o opłacie skarbowej – z dopiskiem „opłata skarbowa za wydanie decyzji”
- w przypadku udzielenia upoważnienie do działania w imieniu strony Pełnomocnictwo udzielone osobie fizycznej posiadającej zdolność do czynności prawnych;
- dowód uiszczenia opłaty skarbowej od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, należnej na podstawie części IV załącznika do ustawy o opłacie skarbowej – z dopiskiem „opłata skarbowa od pełnomocnictwa”

WYSOKOŚĆ OPŁATY: 10 zł
za wydanie decyzji i 17 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (jeżeli takowe zostało udzielone)

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY:
rachunek bankowy Gminy - Miasto Płock: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 
niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: 
decyzja

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: 
wniosek z załącznikami składa się w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko ochrony środowiska.

SPRAWĘ PROWADZI:
Wydział Kształtowania Środowiska - Geolog Miasta, pok. E-34, I piętro.

INFORMACJE:
Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA:

 • art.93 i 161 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze;
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologficznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej;
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej;
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
2. kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3. dane osobowe przetwarzane będą w celu zatwierdzania dokumentacji geologicznej zgodnie z ustawą z dnia 09 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze ;
4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;
6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8. podanie danych osobowych jest  obowiązkowe na mocy ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze.

GODZINY PRACY URZĘDU: 
poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30

 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 18 lat temu (wtorek, 07 czerwca 2005, godzina 09:06)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Rafał Frankowski
 • Ilość wyświetleń: 2 697 551
 • Data ostatniej aktualizacji: poniedziałek, 06 czerwca 2022, godzina 07:33
 • Historia aktualizacji

 • 06 czerwca 2022, godzina 07:33 Aktualizacja dokumentu
  16 kwietnia 2021, godzina 12:53 Aktualizacja dokumentu
  21 lutego 2020, godzina 13:07 Aktualizacja danych
  13 lutego 2020, godzina 16:49 Aktualizacja danych
  07 stycznia 2019, godzina 12:30 Aktualizacja danych
  09 sierpnia 2018, godzina 15:09 Aktualizacja danych
  12 lipca 2018, godzina 15:22 Aktualizacja danych
  24 maja 2018, godzina 10:42 Aktualizacja danych
  24 maja 2018, godzina 10:42 Aktualizacja danych
  22 lutego 2018, godzina 14:37 Aktualizacja danych
  07 lipca 2017, godzina 13:44 Aktualizacja danych
  15 lutego 2017, godzina 13:31 Aktualizacja danych
  25 stycznia 2017, godzina 12:18 Aktualizacja danych
  10 stycznia 2017, godzina 08:03 Aktualizacja danych
  10 listopada 2016, godzina 10:11 Aktualizacja danych
  10 listopada 2016, godzina 09:56 Aktualizacja danych
  10 listopada 2016, godzina 09:54 Aktualizacja danych
  10 listopada 2016, godzina 09:46 Aktualizacja danych
  31 marca 2016, godzina 13:13 Aktualizacja danych
  31 marca 2016, godzina 13:12 Aktualizacja danych
  10 września 2015, godzina 14:08 Aktualizacja danych
  10 września 2015, godzina 14:07 Aktualizacja danych
  10 września 2015, godzina 14:06 Aktualizacja danych
  28 lipca 2015, godzina 13:06 Aktualizacja danych
  28 lipca 2015, godzina 13:05 Aktualizacja danych
  27 lutego 2015, godzina 11:01 Aktualizacja danych
  27 lutego 2015, godzina 10:24 Aktualizacja danych
  21 sierpnia 2012, godzina 10:02 Aktualizacja danych
  20 czerwca 2012, godzina 10:54 Aktualizacja danych
  20 czerwca 2012, godzina 10:53 Aktualizacja danych
  20 czerwca 2012, godzina 10:50 Aktualizacja danych
  07 września 2009, godzina 13:00 Aktualizacja danych
  07 września 2009, godzina 12:09 Aktualizacja danych
  27 stycznia 2009, godzina 08:53 Aktualizacja danych
  23 stycznia 2009, godzina 09:25 Aktualizacja danych
  21 kwietnia 2008, godzina 11:04 Aktualizacja danych
  18 kwietnia 2008, godzina 10:58 Aktualizacja danych
  18 kwietnia 2008, godzina 10:55 Aktualizacja danych
  05 stycznia 2007, godzina 15:09 Aktualizacja danych
  05 stycznia 2007, godzina 10:08 Aktualizacja danych
  05 stycznia 2007, godzina 08:40 Aktualizacja danych
  02 listopada 2005, godzina 13:21 Aktualizacja danych
  09 czerwca 2005, godzina 08:16 Aktualizacja danych
  07 czerwca 2005, godzina 11:32 Aktualizacja danych
  07 czerwca 2005, godzina 10:49 Aktualizacja danych
Podobne sprawy