Zezwolenie na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców.  OOS - 22.

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ:  wniosek i oświadczenie (druk do pobrania także w Biurze Obsługi Klienta, ul Zduńska 3, stanowisko nr 13-14).

Uwaga: Jest dostępna elektroniczna wersja usługi

 
WYMAGANE DOKUMENTY: do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające:
1. pochodzenie psa,
2. rodowód charta (do wglądu) - w przypadku psa rasowego lub oświadczenie właściciela w przypadku mieszańca psa rasy chart,
3. książeczka zdrowia psa - do wglądu,
4. dowód opłaty podatku od pasa,
5. numer czipu psa,
6. oświadczenie o nieużywaniu posiadanego psa do celów łowieckich,
7. dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.

WYSOKOŚĆ OPŁATY:
Opłata skarbowa w wysokości 82 zł za pozostałe zezwolenia (pkt 44 część III załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej na rachunek bankowy

    Gmina Miasto Płock
    13 1020 3974 0000 5502 0177 7929

Zwolnione z opłaty skarbowej są:
1. jednostki budżetowe,
2. jednostki samorządu terytorialnego,
3. organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
4. osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej, albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: w kasie Urzędu Miasta Płocka, wejście od ul. Zduńskiej 3 lub na konto Urzędu Miasta Płocka, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku, nr konta: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 30 dni

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:  zezwolenie - decyzja
 
MIEJSCE ZŁOŻENIA: wniosek składa się w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 13-14.

SPRAWĘ PROWADZI: Wydział Kształtowania Środowiska - Referat Ochrony Środowiska, - Zespół  Zieleni Miejskiej, Ochrony Przyrody, Leśnictwa i Łowiectwa – pokój E52, II piętro.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55

PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256),
2. Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 67),
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U z 2020 r. poz. 1546).

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30. 

 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 16 lat temu (wtorek, 07 czerwca 2005, godzina 09:10)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Rafał Frankowski
 • Ilość wyświetleń: 2 696 208
 • Data ostatniej aktualizacji: piątek, 16 kwietnia 2021, godzina 12:54
 • Historia aktualizacji

 • 16 kwietnia 2021, godzina 12:54 Aktualizacja dokumentu
  09 września 2020, godzina 10:18 Aktualizacja danych
  21 lutego 2020, godzina 13:09 Aktualizacja danych
  13 lutego 2020, godzina 16:50 Aktualizacja danych
  07 stycznia 2019, godzina 12:31 Aktualizacja danych
  09 sierpnia 2018, godzina 15:10 Aktualizacja danych
  12 lipca 2018, godzina 15:24 Aktualizacja danych
  16 maja 2018, godzina 09:08 Aktualizacja danych
  22 lutego 2018, godzina 08:54 Aktualizacja danych
  29 grudnia 2017, godzina 07:59 Aktualizacja danych
  28 grudnia 2017, godzina 11:39 Aktualizacja danych
  28 grudnia 2017, godzina 11:38 Aktualizacja danych
  07 lipca 2017, godzina 13:45 Aktualizacja danych
  30 maja 2017, godzina 11:17 Aktualizacja danych
  15 lutego 2017, godzina 13:34 Aktualizacja danych
  10 stycznia 2017, godzina 08:06 Aktualizacja danych
  10 listopada 2016, godzina 11:36 Aktualizacja danych
  10 listopada 2016, godzina 11:36 Aktualizacja danych
  10 września 2015, godzina 13:59 Aktualizacja danych
  10 września 2015, godzina 13:57 Aktualizacja danych
  31 lipca 2015, godzina 14:23 Aktualizacja danych
  29 lipca 2015, godzina 13:24 Aktualizacja danych
  29 lipca 2015, godzina 13:22 Aktualizacja danych
  29 lipca 2015, godzina 13:22 Aktualizacja danych
  17 lipca 2015, godzina 14:04 Aktualizacja danych
  29 września 2009, godzina 14:22 Aktualizacja danych
  24 września 2009, godzina 13:52 Aktualizacja danych
  24 września 2009, godzina 13:49 Aktualizacja danych
  24 września 2009, godzina 13:39 Aktualizacja danych
  24 września 2009, godzina 13:37 Aktualizacja danych
  24 września 2009, godzina 13:36 Aktualizacja danych
  27 stycznia 2009, godzina 09:15 Aktualizacja danych
  23 stycznia 2009, godzina 09:47 Aktualizacja danych
  18 kwietnia 2008, godzina 09:42 Aktualizacja danych
  18 kwietnia 2008, godzina 09:39 Aktualizacja danych
  05 stycznia 2007, godzina 10:19 Aktualizacja danych
  05 stycznia 2007, godzina 09:47 Aktualizacja danych
  28 grudnia 2006, godzina 13:21 Aktualizacja danych
  02 listopada 2005, godzina 13:44 Aktualizacja danych
  07 czerwca 2005, godzina 13:09 Aktualizacja danych
  07 czerwca 2005, godzina 09:43 Aktualizacja danych
  07 czerwca 2005, godzina 09:12 Aktualizacja danych
Podobne sprawy