Oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne. OOS - 46.

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek i załączniki (druki do pobrania także w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 14) o oszacowanie szkód  w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej.

WYMAGANE DOKUMENTY:
-    wykaz działek deklarowanych do płatności bezpośrednich na bieżący rok
-  kopia zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ)/księga     stada/paszporty

WYSOKOŚĆ OPŁATY: nie podlega opłacie

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:  zgodnie z poniższym regulaminem

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: zgodnie z poniższym regulaminem

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: wniosek składa się w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko 14.

SPRAWĘ PROWADZI: wieloosobowe stanowisko ds. gospodarki wodno-ściekowej i rolnictwa w Zespole Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Ochrony Zwierząt, pokój E-32.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA: Regulamin działania Komisji powołanych przez Wojewodę Mazowieckiego do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w której wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne z dnia 5 czerwca 2018 roku.

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30.

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych „RODO”) informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, pl. Stary Rynek 1;
2. kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3. dane osobowe przetwarzane będą w celu oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne zgodnie z  regulaminem działania Komisji powołanych przez Wojewodę Mazowieckiego do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w której wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne z dnia 5 czerwca 2018 roku;
4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat;
6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych;
7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8. podanie danych osobowych jest obowiązkowe na mocy regulaminu działania Komisji powołanych przez Wojewodę Mazowieckiego do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w której wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne z dnia 5 czerwca 2018 roku.Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 5 lat temu (wtorek, 26 czerwca 2018, godzina 13:24)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska
 • Ilość wyświetleń: 2 697 081
 • Data ostatniej aktualizacji: środa, 25 stycznia 2023, godzina 14:34
 • Historia aktualizacji

 • 25 stycznia 2023, godzina 14:34 Aktualizacja dokumentu
  13 lutego 2020, godzina 15:54 Aktualizacja danych
  07 stycznia 2019, godzina 11:13 Aktualizacja danych
  18 października 2018, godzina 15:06 Aktualizacja danych
  09 sierpnia 2018, godzina 15:00 Aktualizacja danych
  12 lipca 2018, godzina 14:55 Aktualizacja danych
  26 czerwca 2018, godzina 14:05 Aktualizacja danych
  26 czerwca 2018, godzina 13:27 Aktualizacja danych
  26 czerwca 2018, godzina 13:25 Aktualizacja danych
Podobne sprawy