Przekazanie dokumentacji geologicznej innej. GM - 01.

 

 


NIEZBĘDNY FORMULARZ: pismo (brak druku)

WYMAGANE DOKUMENTY:
- 3 egz. Dokumentacji geologicznej innej w postaci papierowej i elektronicznej;
- w przypadku udzielenia upoważnienie do działania w imieniu strony Pełnomocnictwo udzielone osobie fizycznej posiadającej zdolność do czynności prawnych;
- dowód uiszczenia opłaty skarbowej od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury na podstawie części IV załącznika do ustawy o opłacie skarbowej – z dopiskiem „opłata skarbowa od pełnomocnictwa” .

WYSOKOŚĆ OPŁATY: brak
w przypadku udzielenia pełnomocnictwa - 17 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury

Zwolnione z opłaty skarbowej są:
- jednostki budżetowe,
- jednostki samorządu terytorialnego,
- organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
- osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej, albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: konto Urzędu Miasta Płocka, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku, nr konta: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 30 dni

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: pismo

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: wniosek z załącznikami składa się w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko ochrony środowiska.

SPRAWĘ PROWADZI: Wydział Kształtowania Środowiska - Geolog Miasta, pok. E-34, I piętro.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA:

 • art.93 pkt 8 i 161 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze;
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie innych dokumentacji geologicznych.
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
2. kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3. dane osobowe przetwarzane będą w celu przekazania dokumentacji geologicznej innej zgodnie z ustawą z dnia 09 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze ;
4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;
6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8. podanie danych osobowych jest  obowiązkowe na mocy ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze.

 GODZINY PRACY URZĘDU:  poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30

 

 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 18 lat temu (wtorek, 07 czerwca 2005, godzina 09:03)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Rafał Frankowski
 • Ilość wyświetleń: 2 697 038
 • Data ostatniej aktualizacji: poniedziałek, 06 czerwca 2022, godzina 07:20
 • Historia aktualizacji

 • 06 czerwca 2022, godzina 07:20 Aktualizacja dokumentu
  21 lutego 2020, godzina 12:51 Aktualizacja danych
  21 lutego 2020, godzina 12:51 Aktualizacja danych
  13 lutego 2020, godzina 16:02 Aktualizacja danych
  09 sierpnia 2018, godzina 15:01 Aktualizacja danych
  12 lipca 2018, godzina 14:56 Aktualizacja danych
  24 maja 2018, godzina 10:43 Aktualizacja danych
  24 maja 2018, godzina 10:39 Aktualizacja danych
  22 lutego 2018, godzina 13:54 Aktualizacja danych
  07 lipca 2017, godzina 13:02 Aktualizacja danych
  15 lutego 2017, godzina 13:03 Aktualizacja danych
  25 stycznia 2017, godzina 12:13 Aktualizacja danych
  10 stycznia 2017, godzina 07:35 Aktualizacja danych
  10 listopada 2016, godzina 10:26 Aktualizacja danych
  10 listopada 2016, godzina 10:22 Aktualizacja danych
  09 listopada 2016, godzina 13:31 Aktualizacja danych
  31 marca 2016, godzina 12:46 Aktualizacja danych
  31 marca 2016, godzina 12:45 Aktualizacja danych
  31 marca 2016, godzina 12:42 Aktualizacja danych
  31 marca 2016, godzina 12:42 Aktualizacja danych
  31 marca 2016, godzina 12:40 Aktualizacja danych
  10 września 2015, godzina 11:09 Aktualizacja danych
  28 lipca 2015, godzina 12:54 Aktualizacja danych
  28 lipca 2015, godzina 12:52 Aktualizacja danych
  27 lutego 2015, godzina 10:48 Aktualizacja danych
  27 lutego 2015, godzina 10:46 Aktualizacja danych
  21 sierpnia 2012, godzina 10:00 Aktualizacja danych
  20 czerwca 2012, godzina 10:40 Aktualizacja danych
  20 czerwca 2012, godzina 10:16 Aktualizacja danych
  29 września 2009, godzina 13:58 Aktualizacja danych
  29 września 2009, godzina 13:57 Aktualizacja danych
  07 września 2009, godzina 12:53 Aktualizacja danych
  07 września 2009, godzina 12:53 Aktualizacja danych
  07 września 2009, godzina 12:50 Aktualizacja danych
  07 września 2009, godzina 11:57 Aktualizacja danych
  21 kwietnia 2008, godzina 10:58 Aktualizacja danych
  18 kwietnia 2008, godzina 09:56 Aktualizacja danych
  05 stycznia 2007, godzina 15:07 Aktualizacja danych
  05 stycznia 2007, godzina 08:17 Aktualizacja danych
  02 listopada 2005, godzina 13:16 Aktualizacja danych
  07 czerwca 2005, godzina 11:13 Aktualizacja danych
  07 czerwca 2005, godzina 10:31 Aktualizacja danych
Podobne sprawy