Rejestracja zwierząt wwiezionych i przetrzymywanych w celach hodowlanych.  OOS - 05.

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ:  wniosek (druk do pobrania także w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 14).

WYMAGANE DOKUMENTY: zgodnie z art. 64 ust. 6  ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r., poz. 1614 ze zm.) do wniosku należy dołączyć kopię:
- zezwolenia na import zwierzęcia do kraju,
albo
- zezwolenia na schwytanie zwierzęcia w środowisku,
albo
- dokumentu wydanego przez powiatowego lekarza weterynarii, potwierdzającego urodzenie zwierzęcia w hodowli,
albo
- innego dokumentu stwierdzającego legalność pochodzenia zwierzęcia.

Uwaga: Obowiązek zgłoszenia do rejestru lub wykreślenia z rejestru powstaje z dniem nabycia lub zbycia, wwozu do kraju lub wywozu za granicę państwa, wejścia w posiadanie zwierzęcia, jego utraty lub śmierci.
Wniosek o dokonanie wpisu lub wykreślenia z rejestru powinien być złożony właściwemu staroście w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku.

WYSOKOŚĆ OPŁATY: 
opłata za wydanie zaświadczenia - 
17,00 zł
opłata za wpis do rejestru – 26,00 zł

opłata skarbowa 17,00 zł od pełnomocnictwa.

Zwolnione z opłaty skarbowej są:
- jednostki budżetowe,
- jednostki samorządu terytorialnego,
 - organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
- osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej, albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: na konto Urzędu Miasta Płocka, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku, nr konta: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929.

kwotatytuł płatności
17,00 zł opłata za wydanie zaświadczenia zapłać online
26,00 zł opłata za wpis do rejestru zapłać online
17,00 zł

opłata skarbowa od złożenia pełnomocnictwa

zapłać online

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 7 dni

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:  zaświadczenie o wpisie do rejestru

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: Biuro Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 14.

SPRAWĘ PROWADZI: Wydział Kształtowania Środowiska, Referat Ochrony Środowiska, Zespół Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Ochrony Zwierząt, pok. E-51.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA: art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r., poz. 1614 ze zm.).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U z 2019 r. poz. 1000 ze zm.).

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30. 

 

 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 18 lat temu (wtorek, 07 czerwca 2005, godzina 09:23)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska
 • Ilość wyświetleń: 2 698 205
 • Data ostatniej aktualizacji: środa, 25 stycznia 2023, godzina 14:34
 • Historia aktualizacji

 • 25 stycznia 2023, godzina 14:34 Aktualizacja dokumentu
  29 czerwca 2022, godzina 11:01 Aktualizacja dokumentu
  16 kwietnia 2021, godzina 12:50 Aktualizacja dokumentu
  14 sierpnia 2020, godzina 13:55 Aktualizacja danych
  13 lutego 2020, godzina 16:28 Aktualizacja danych
  28 stycznia 2019, godzina 13:58 Aktualizacja danych
  28 stycznia 2019, godzina 13:11 Aktualizacja danych
  28 stycznia 2019, godzina 13:10 Aktualizacja danych
  07 stycznia 2019, godzina 11:54 Aktualizacja danych
  09 sierpnia 2018, godzina 15:03 Aktualizacja danych
  12 lipca 2018, godzina 15:01 Aktualizacja danych
  26 czerwca 2018, godzina 11:48 Aktualizacja danych
  26 czerwca 2018, godzina 11:47 Aktualizacja danych
  22 lutego 2018, godzina 10:14 Aktualizacja danych
  22 lutego 2018, godzina 10:12 Aktualizacja danych
  05 lutego 2018, godzina 12:13 Aktualizacja danych
  15 lutego 2017, godzina 13:05 Aktualizacja danych
  25 stycznia 2017, godzina 13:33 Aktualizacja danych
  10 stycznia 2017, godzina 07:37 Aktualizacja danych
  09 listopada 2016, godzina 13:41 Aktualizacja danych
  10 września 2015, godzina 10:09 Aktualizacja danych
  10 września 2015, godzina 10:08 Aktualizacja danych
  10 września 2015, godzina 10:06 Aktualizacja danych
  31 lipca 2015, godzina 14:11 Aktualizacja danych
  17 lipca 2015, godzina 13:46 Aktualizacja danych
  29 września 2009, godzina 14:02 Aktualizacja danych
  29 września 2009, godzina 14:01 Aktualizacja danych
  14 września 2009, godzina 11:46 Aktualizacja danych
  16 lutego 2009, godzina 12:24 Aktualizacja danych
  27 stycznia 2009, godzina 08:49 Aktualizacja danych
  23 stycznia 2009, godzina 09:22 Aktualizacja danych
  08 stycznia 2007, godzina 12:08 Aktualizacja danych
  05 stycznia 2007, godzina 10:07 Aktualizacja danych
  05 stycznia 2007, godzina 08:31 Aktualizacja danych
  28 grudnia 2006, godzina 12:29 Aktualizacja danych
  28 grudnia 2006, godzina 12:29 Aktualizacja danych
  08 czerwca 2006, godzina 15:06 Aktualizacja danych
  02 listopada 2005, godzina 13:19 Aktualizacja danych
  09 czerwca 2005, godzina 10:05 Aktualizacja danych
  07 czerwca 2005, godzina 11:22 Aktualizacja danych
  07 czerwca 2005, godzina 10:39 Aktualizacja danych
  07 czerwca 2005, godzina 10:37 Aktualizacja danych
  07 czerwca 2005, godzina 09:34 Aktualizacja danych
Podobne sprawy