Uwłaszczenie na gruntach Skarbu Państwa. WSP - 15.

 

Na podstawie art. 200 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami   w sprawach stwierdzenia nabycia, z mocy prawa, na podstawie ustawy z dnia 29 września 1990 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości,  z dniem 5 grudnia 1990 r. prawa użytkowania wieczystego gruntów oraz własności budynków, innych urządzeń i lokali przez państwowe i komunalne osoby prawne oraz Bank Gospodarki Żywnościowej, które posiadały w tym dniu grunty  w zarządzie, niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy - nabycie prawa użytkowania wieczystego oraz własności budynków, innych urządzeń i lokali stwierdza w drodze decyzji wojewoda, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.


Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 17 lat temu (czwartek, 26 czerwca 2003, godzina 07:31)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Rafał Frankowski
 • Ilość wyświetleń: 2 696 776
 • Data ostatniej aktualizacji: poniedziałek, 22 lipca 2019, godzina 12:10
 • Historia aktualizacji

 • 22 lipca 2019, godzina 12:10 Aktualizacja danych
  04 lipca 2017, godzina 13:10 Aktualizacja danych
  08 marca 2017, godzina 12:40 Aktualizacja danych
  28 sierpnia 2015, godzina 13:05 Aktualizacja danych
  08 lipca 2015, godzina 15:01 Aktualizacja danych
  13 sierpnia 2014, godzina 13:52 Aktualizacja danych
  13 sierpnia 2014, godzina 13:52 Aktualizacja danych
  13 sierpnia 2014, godzina 13:50 Aktualizacja danych
  05 września 2012, godzina 11:45 Aktualizacja danych
  22 sierpnia 2012, godzina 09:33 Aktualizacja danych
  08 listopada 2011, godzina 13:00 Aktualizacja danych
  03 czerwca 2011, godzina 11:48 Aktualizacja danych
  29 września 2009, godzina 13:39 Aktualizacja danych
  21 sierpnia 2009, godzina 09:38 Aktualizacja danych
  12 lutego 2007, godzina 13:05 Aktualizacja danych
  21 listopada 2005, godzina 09:05 Aktualizacja danych
  09 sierpnia 2005, godzina 10:10 Aktualizacja danych
  05 sierpnia 2005, godzina 11:35 Aktualizacja danych
  04 sierpnia 2005, godzina 10:12 Aktualizacja danych
Podobne sprawy