Przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntów/ trwały zarząd nieruchomości Skarbu Państwa. WSP-07.

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek (druk dostępny w Biurze Obsługi Klienta, ul Zduńska 3, stanowisko nr 6,7).
 
WYMAGANE DOKUMENTY:

I. Podmioty, które nie są przedsiębiorcami i nie prowadzą działalności gospodarczej (w tym osoby fizyczne), składają:
a) wypełniony wniosek, z uzasadnieniem przyczyny ubiegania się o zmianę terminu płatności opłaty rocznej,

II. Podmioty, które są przedsiębiorcami i prowadzą działalność gospodarczą, zobowiązane są przedłożyć:
a) wypełniony wniosek, z uzasadnieniem przyczyny ubiegania się o zmianę terminu płatności opłaty rocznej,
b) wypełniony „Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis” - zał. Nr 1,
c) aktualne informacje niezbędne do przyznania pomocy de minimis dotyczące wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, tj.:
wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis jakie wnioskodawca (oraz jednostki gospodarcze powiązane z wnioskodawcą) otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2-ch poprzedzających go lat,
albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie przez wnioskodawcę (i jednostki powiązane) - zał. Nr 2,
albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie - zał. Nr 3,
informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, dot. w szczególności wnioskodawcy (oraz jednostek gospodarczych powiązanych) i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis,
d) dokumenty finansowe  pozwalające  ocenić  sytuację wnioskodawcy/ów (oraz jednostek gospodarczych powiązanych z wnioskodawcą) – za rok, w  którym wnioskodawca/y ubiega/ją się o pomoc, oraz z dwóch poprzedzających go lat,
e) rating przedsiębiorcy, a w przypadku jego braku oświadczenie o kondycji ekonomiczno – finansowej  firmy ze wskazaniem kategorii ratingowej: AAA-A, BBB, BB, B, CCC,
f) informację czy równocześnie z przedmiotowym wnioskiem, wnioskodawca składał w innych instytucjach wnioski w sprawie udzielenia pomocy de minimis – zał. Nr 4.
g) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.
Nieprzedstawienie  przez wnioskodawcę – przedsiębiorcę żądanych dokumentów, wymienionych w pkt II - spowoduje, że wniosek w zakresie przesunięcia terminu opłaty rocznej, nie będzie mógł być pozytywnie załatwiony.

WYSOKOŚĆ OPŁATY:
Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1h ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.  o opłacie skarbowej  nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia i zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawach załatwianych  na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 30 dni

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:
wyrażenie zgody, bądź odmowa

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW:
Biuro Obsługi Klienta, ul. Zduńska  3, stanowisko nr 6,7, bądź doręczenie do miejsca zamieszkania wnioskodawcy lub na wskazany przez niego adres.

SPRAWĘ PROWADZI:
Wydział Mienia Skarbu Państwa.

INFORMACJE:
Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA:
art. 71 ust. 4, art. 82 ust. 3 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30. 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 17 lat temu (czwartek, 26 czerwca 2003, godzina 07:31)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Rafał Frankowski
 • Ilość wyświetleń: 2 698 417
 • Data ostatniej aktualizacji: piątek, 14 lutego 2020, godzina 08:52
 • Historia aktualizacji

 • 14 lutego 2020, godzina 08:52 Aktualizacja danych
  22 lipca 2019, godzina 12:08 Aktualizacja danych
  03 stycznia 2019, godzina 10:21 Aktualizacja danych
  09 sierpnia 2018, godzina 12:56 Aktualizacja danych
  03 sierpnia 2018, godzina 11:03 Aktualizacja danych
  30 czerwca 2017, godzina 09:34 Aktualizacja danych
  29 czerwca 2017, godzina 12:41 Aktualizacja danych
  28 czerwca 2017, godzina 10:14 Aktualizacja danych
  28 czerwca 2017, godzina 10:13 Aktualizacja danych
  28 czerwca 2017, godzina 10:13 Aktualizacja danych
  28 czerwca 2017, godzina 10:09 Aktualizacja danych
  08 marca 2017, godzina 13:15 Aktualizacja danych
  24 lutego 2017, godzina 10:33 Aktualizacja danych
  23 lutego 2017, godzina 08:52 Aktualizacja danych
  08 stycznia 2016, godzina 12:12 Aktualizacja danych
  07 stycznia 2016, godzina 15:14 Aktualizacja danych
  07 stycznia 2016, godzina 13:30 Aktualizacja danych
  07 stycznia 2016, godzina 13:27 Aktualizacja danych
  28 sierpnia 2015, godzina 12:52 Aktualizacja danych
  08 lipca 2015, godzina 08:21 Aktualizacja danych
  08 lipca 2015, godzina 08:18 Aktualizacja danych
  11 marca 2015, godzina 14:08 Aktualizacja danych
  11 marca 2015, godzina 14:00 Aktualizacja danych
  11 marca 2015, godzina 13:59 Aktualizacja danych
  11 marca 2015, godzina 13:56 Aktualizacja danych
  02 września 2014, godzina 11:32 Aktualizacja danych
  02 września 2014, godzina 10:48 Aktualizacja danych
  02 września 2014, godzina 10:47 Aktualizacja danych
  22 sierpnia 2014, godzina 12:31 Aktualizacja danych
  22 sierpnia 2014, godzina 11:15 Aktualizacja danych
  22 sierpnia 2014, godzina 11:15 Aktualizacja danych
  22 sierpnia 2014, godzina 11:13 Aktualizacja danych
  21 sierpnia 2014, godzina 10:54 Aktualizacja danych
  21 sierpnia 2014, godzina 10:48 Aktualizacja danych
  23 maja 2014, godzina 10:03 Aktualizacja danych
  05 września 2012, godzina 11:39 Aktualizacja danych
  05 września 2012, godzina 11:39 Aktualizacja danych
  04 września 2012, godzina 11:06 Aktualizacja danych
  04 września 2012, godzina 11:04 Aktualizacja danych
  03 września 2012, godzina 12:45 Aktualizacja danych
  03 września 2012, godzina 12:44 Aktualizacja danych
  03 września 2012, godzina 09:04 Aktualizacja danych
  03 września 2012, godzina 09:02 Aktualizacja danych
  31 sierpnia 2012, godzina 11:13 Aktualizacja danych
  31 sierpnia 2012, godzina 11:09 Aktualizacja danych
  27 sierpnia 2012, godzina 11:33 Aktualizacja danych
  20 sierpnia 2012, godzina 13:24 Aktualizacja danych
  14 grudnia 2011, godzina 10:08 Aktualizacja danych
  14 grudnia 2011, godzina 10:05 Aktualizacja danych
  14 grudnia 2011, godzina 10:04 Aktualizacja danych
  14 grudnia 2011, godzina 10:01 Aktualizacja danych
  08 listopada 2011, godzina 12:38 Aktualizacja danych
  08 listopada 2011, godzina 12:33 Aktualizacja danych
  26 stycznia 2011, godzina 11:37 Aktualizacja danych
  26 stycznia 2011, godzina 10:27 Aktualizacja danych
  26 stycznia 2011, godzina 10:26 Aktualizacja danych
  29 kwietnia 2010, godzina 13:29 Aktualizacja danych
  29 września 2009, godzina 13:32 Aktualizacja danych
  21 sierpnia 2009, godzina 09:33 Aktualizacja danych
  12 lutego 2007, godzina 12:58 Aktualizacja danych
  21 listopada 2005, godzina 09:01 Aktualizacja danych
  09 sierpnia 2005, godzina 09:31 Aktualizacja danych
  09 sierpnia 2005, godzina 09:29 Aktualizacja danych
  05 sierpnia 2005, godzina 11:31 Aktualizacja danych
  04 sierpnia 2005, godzina 08:59 Aktualizacja danych
Podobne sprawy