Zamiana nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych lub osób prawnych na nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa. WSP - 17.

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek (druk dostępny w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 6,7).

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa  mogą być przedmiotem zamiany na nieruchomości stanowiące własność osób fizycznych lub osób prawnych. W przypadku nierównej wartości zamienianych nieruchomości stosuje się dopłatę, której wysokość jest równa różnicy wartości zamienianych nieruchomości.

WYMAGANE DOKUMENTY:
-  mapa zasadnicza z zaznaczeniem nieruchomości lub ich części proponowanych do zamiany;
- odpisy z ksiąg wieczystych;
- statut organizacyjny /KRS - dla osób prawnych*;
- wypisy z rejestru ewidencji gruntów i budynków dla nieruchomości objętych wnioskiem.

WYSOKOŚĆ OPŁATY: Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1h o opłacie skarbowej nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia i zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawach załatwianych na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 30 dni – od uzyskania zgody Wojewody.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: akt notarialny

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: Biuro Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 6,7.

MIEJSCE ODEBRANIA DOKUMENTÓW: zawarcie aktu notarialnego – kancelaria notarialna.

SPRAWĘ PROWADZI: Wydział Mienia Skarbu Państwa.

INFORMACJI UDZIELA: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców, tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA: art. 15 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30. 

*dot. osób prawnych

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 17 lat temu (czwartek, 26 czerwca 2003, godzina 07:31)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Rafał Frankowski
 • Ilość wyświetleń: 2 695 526
 • Data ostatniej aktualizacji: piątek, 14 lutego 2020, godzina 08:55
 • Historia aktualizacji

 • 14 lutego 2020, godzina 08:55 Aktualizacja danych
  22 lipca 2019, godzina 12:11 Aktualizacja danych
  03 stycznia 2019, godzina 10:41 Aktualizacja danych
  09 sierpnia 2018, godzina 13:02 Aktualizacja danych
  03 sierpnia 2018, godzina 11:11 Aktualizacja danych
  04 lipca 2017, godzina 13:46 Aktualizacja danych
  08 marca 2017, godzina 12:37 Aktualizacja danych
  24 lutego 2017, godzina 10:31 Aktualizacja danych
  07 stycznia 2016, godzina 16:10 Aktualizacja danych
  07 stycznia 2016, godzina 16:08 Aktualizacja danych
  07 stycznia 2016, godzina 16:07 Aktualizacja danych
  28 sierpnia 2015, godzina 13:07 Aktualizacja danych
  10 lipca 2015, godzina 10:06 Aktualizacja danych
  10 lipca 2015, godzina 10:04 Aktualizacja danych
  02 września 2014, godzina 10:44 Aktualizacja danych
  13 sierpnia 2014, godzina 14:08 Aktualizacja danych
  13 sierpnia 2014, godzina 14:08 Aktualizacja danych
  23 maja 2014, godzina 10:10 Aktualizacja danych
  05 września 2012, godzina 11:46 Aktualizacja danych
  22 sierpnia 2012, godzina 09:48 Aktualizacja danych
  08 listopada 2011, godzina 13:13 Aktualizacja danych
  03 czerwca 2011, godzina 12:20 Aktualizacja danych
  29 września 2009, godzina 13:42 Aktualizacja danych
  21 sierpnia 2009, godzina 09:43 Aktualizacja danych
  12 lutego 2007, godzina 13:11 Aktualizacja danych
  21 listopada 2005, godzina 09:09 Aktualizacja danych
  09 sierpnia 2005, godzina 10:44 Aktualizacja danych
  05 sierpnia 2005, godzina 11:39 Aktualizacja danych
  04 sierpnia 2005, godzina 10:40 Aktualizacja danych
Podobne sprawy