Uzyskanie zgody na czasowe zajęcie nieruchomości Skarbu Państwa pod wykonanie liniowych instalacji podziemnych i nadziemnych. WSP – 16.

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: Wniosek  lub zgłoszenie – druk do pobrania w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 6,7.

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Odpis protokołu narady koordynacyjnej uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu od Zespołu Koordynacji Usytuowania Sieci Uzbrojenia Terenu w Wydziale Geodezji.
2. Wykaz działek, gruntów skarbu Państwa na których projektowana jest inwestycja.
3. Mapa do celów projektowych z zaznaczonym przebiegiem sieci na nieruchomości Skarbu Państwa.

WYSOKOŚĆ OPŁATY: Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1h o opłacie skarbowej nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia i zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawach załatwianych na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 30 dni.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: umowa

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: złożenie wniosku - Biuro Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 6,7, doręczenie do miejsca zamieszkania, siedziby wnioskodawcy lub na wskazany przez niego adres.

SPRAWĘ PROWADZI: Wydział Mienia Skarbu Państwa.

INFORMACJI UDZIELA: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców  tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA: art. 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz obowiązujące Zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka w sprawie zasad udostępniania gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa pod wykonanie liniowych instalacji podziemnych i nadziemnych na terenie miasta Płocka.

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30 – 15.30, czwartek 8.30 – 17.30, piątek 8.30-15.30.

 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 9 lat temu (czwartek, 27 października 2011, godzina 09:23)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Rafał Frankowski
 • Ilość wyświetleń: 2 695 756
 • Data ostatniej aktualizacji: piątek, 14 lutego 2020, godzina 08:55
 • Historia aktualizacji

 • 14 lutego 2020, godzina 08:55 Aktualizacja danych
  22 lipca 2019, godzina 12:10 Aktualizacja danych
  03 stycznia 2019, godzina 10:40 Aktualizacja danych
  09 sierpnia 2018, godzina 13:02 Aktualizacja danych
  03 sierpnia 2018, godzina 13:16 Aktualizacja danych
  03 sierpnia 2018, godzina 11:11 Aktualizacja danych
  03 sierpnia 2018, godzina 11:10 Aktualizacja danych
  04 lipca 2017, godzina 13:15 Aktualizacja danych
  08 marca 2017, godzina 12:38 Aktualizacja danych
  24 lutego 2017, godzina 10:31 Aktualizacja danych
  28 sierpnia 2015, godzina 13:06 Aktualizacja danych
  10 lipca 2015, godzina 09:57 Aktualizacja danych
  02 grudnia 2014, godzina 12:02 Aktualizacja danych
  02 grudnia 2014, godzina 12:01 Aktualizacja danych
  02 grudnia 2014, godzina 11:57 Aktualizacja danych
  02 września 2014, godzina 10:41 Aktualizacja danych
  25 sierpnia 2014, godzina 09:58 Aktualizacja danych
  25 sierpnia 2014, godzina 09:56 Aktualizacja danych
  23 maja 2014, godzina 10:10 Aktualizacja danych
  05 września 2012, godzina 11:45 Aktualizacja danych
  27 sierpnia 2012, godzina 12:05 Aktualizacja danych
  27 sierpnia 2012, godzina 12:01 Aktualizacja danych
  22 sierpnia 2012, godzina 09:43 Aktualizacja danych
  22 sierpnia 2012, godzina 09:42 Aktualizacja danych
  22 sierpnia 2012, godzina 09:38 Aktualizacja danych
Podobne sprawy