Przekształcenie prawa zabudowy nieruchomości sprzed 21 listopada 1945 r. w użytkowanie wieczyste. WSP – 06.

 

 

Dotyczy osób, które uzyskały prawo zabudowy nieruchomości ustanowione przed dniem wejścia w życie dekretu z dnia 26 października 1945 r. o prawie zabudowy.

NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek (druk dostępny w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 6,7).

WYMAGANE DOKUMENTY:
- wypis z rejestru ewidencji gruntów i budynków;
- mapa do celów prawnych
- dokumenty potwierdzające uzyskanie prawa zabudowy (decyzja o prawie zabudowy sprzed 21 listopada 1945 r.)
- inne posiadane dokumenty w sprawie.

WYSOKOŚĆ OPŁATY: Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1h o opłacie skarbowej nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia i zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawach załatwianych na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 30 dni od zebrania pełnego materiału dowodowego stanowiącego podstawę rozstrzygnięcia.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: decyzja

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Biuro Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 6,7, doręczenie do miejsca zamieszkania wnioskodawcy lub na wskazany przez niego adres.

SPRAWĘ PROWADZI: Wydział Mienia Skarbu Państwa.

INFORMACJI UDZIELA: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców, tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA: art. 209 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30. 

 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 17 lat temu (czwartek, 26 czerwca 2003, godzina 07:31)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Rafał Frankowski
 • Ilość wyświetleń: 2 695 346
 • Data ostatniej aktualizacji: piątek, 14 lutego 2020, godzina 08:52
 • Historia aktualizacji

 • 14 lutego 2020, godzina 08:52 Aktualizacja danych
  22 lipca 2019, godzina 12:08 Aktualizacja danych
  03 stycznia 2019, godzina 10:20 Aktualizacja danych
  09 sierpnia 2018, godzina 12:55 Aktualizacja danych
  03 sierpnia 2018, godzina 11:03 Aktualizacja danych
  04 lipca 2017, godzina 12:50 Aktualizacja danych
  04 lipca 2017, godzina 12:50 Aktualizacja danych
  08 marca 2017, godzina 13:14 Aktualizacja danych
  24 lutego 2017, godzina 10:34 Aktualizacja danych
  23 lutego 2017, godzina 08:47 Aktualizacja danych
  08 stycznia 2016, godzina 12:04 Aktualizacja danych
  28 sierpnia 2015, godzina 12:51 Aktualizacja danych
  08 lipca 2015, godzina 14:42 Aktualizacja danych
  30 października 2014, godzina 12:27 Aktualizacja danych
  30 października 2014, godzina 12:25 Aktualizacja danych
  02 września 2014, godzina 10:43 Aktualizacja danych
  12 sierpnia 2014, godzina 13:39 Aktualizacja danych
  12 sierpnia 2014, godzina 13:35 Aktualizacja danych
  23 maja 2014, godzina 10:02 Aktualizacja danych
  05 września 2012, godzina 11:36 Aktualizacja danych
  27 sierpnia 2012, godzina 12:24 Aktualizacja danych
  27 sierpnia 2012, godzina 11:25 Aktualizacja danych
  27 sierpnia 2012, godzina 11:22 Aktualizacja danych
  20 sierpnia 2012, godzina 13:17 Aktualizacja danych
  08 listopada 2011, godzina 12:42 Aktualizacja danych
  29 września 2009, godzina 13:32 Aktualizacja danych
  21 sierpnia 2009, godzina 09:32 Aktualizacja danych
  12 lutego 2007, godzina 12:57 Aktualizacja danych
  21 listopada 2005, godzina 09:00 Aktualizacja danych
  09 sierpnia 2005, godzina 09:26 Aktualizacja danych
  05 sierpnia 2005, godzina 11:31 Aktualizacja danych
  04 sierpnia 2005, godzina 08:54 Aktualizacja danych
Podobne sprawy