Dzierżawa nieruchomości lub najem lokalu Skarbu Państwa. WSP – 02.

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek (druk dostępny w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 6,7).

WYMAGANE DOKUMENTY:
- aktualna mapa z zaznaczonym gruntem objętym wnioskiem;
- aktualny odpis z KRS (w przypadku osób prawnych)
- w przypadku wykorzystywania gruntu w celu posadowienia naniesień (dotyczy każdego rodzaju naniesienia), organizacji imprez i wydarzeń kulturalnych oraz imprez sportowych trwających dłużej niż 1 dzień należy przedłożyć propozycję plastyczną, pozwalającą ocenić estetykę naniesienia lub oprawy wizualnej imprezy (w zależności od zakresu przedsięwzięcia  do wniosku należy dołączyć np. wizualizacje, aktualne fotografie, projekty, koncepcje uwzględniające kolorystykę, kompozycję, usytuowanie, gabaryty, materiał) itp.

WYSOKOŚĆ OPŁATY: Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1h ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia i zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawach załatwianych na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 30 dni. W przypadku gdy zawarcie umowy wymaga zgody Wojewody - 30 dni od uzyskania stanowiska/zarządzenia Wojewody w sprawie pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii Zespołu do spraw Estetyki Miasta oraz ustalenia zasad uzgadniania i opiniowania projektów pod względem plastycznym oraz Zespołu zadaniowego opiniującego wnioski o trwałe i tymczasowe rozdysponowanie nieruchomości gruntowych i zabudowanych położonych na terenie miasta Płocka.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: umowa najmu lub dzierżawy

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Biuro Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 6,7 lub doręczenie do miejsca zamieszkania wnioskodawcy lub na wskazany przez niego adres.

SPRAWĘ PROWADZI: Wydział Mienia Skarbu Państwa

INFORMACJI UDZIELA: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców, tel: 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA: art. 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz Zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa na terenie miasta Płocka.

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30. 


Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 17 lat temu (czwartek, 26 czerwca 2003, godzina 07:31)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Rafał Frankowski
 • Ilość wyświetleń: 2 695 803
 • Data ostatniej aktualizacji: piątek, 14 lutego 2020, godzina 08:49
 • Historia aktualizacji

 • 14 lutego 2020, godzina 08:49 Aktualizacja danych
  22 lipca 2019, godzina 12:07 Aktualizacja danych
  03 stycznia 2019, godzina 10:18 Aktualizacja danych
  09 sierpnia 2018, godzina 12:53 Aktualizacja danych
  03 sierpnia 2018, godzina 11:01 Aktualizacja danych
  04 lipca 2017, godzina 12:16 Aktualizacja danych
  04 lipca 2017, godzina 12:16 Aktualizacja danych
  04 lipca 2017, godzina 12:14 Aktualizacja danych
  08 marca 2017, godzina 13:06 Aktualizacja danych
  23 lutego 2017, godzina 09:02 Aktualizacja danych
  21 lutego 2017, godzina 14:26 Aktualizacja danych
  28 sierpnia 2015, godzina 12:45 Aktualizacja danych
  08 lipca 2015, godzina 13:00 Aktualizacja danych
  30 października 2014, godzina 12:16 Aktualizacja danych
  30 października 2014, godzina 12:13 Aktualizacja danych
  02 września 2014, godzina 11:29 Aktualizacja danych
  02 września 2014, godzina 10:42 Aktualizacja danych
  23 maja 2014, godzina 09:59 Aktualizacja danych
  05 września 2012, godzina 11:35 Aktualizacja danych
  27 sierpnia 2012, godzina 12:24 Aktualizacja danych
  27 sierpnia 2012, godzina 10:52 Aktualizacja danych
  27 sierpnia 2012, godzina 10:47 Aktualizacja danych
  27 sierpnia 2012, godzina 10:47 Aktualizacja danych
  22 sierpnia 2012, godzina 09:59 Aktualizacja danych
  20 sierpnia 2012, godzina 11:50 Aktualizacja danych
  20 sierpnia 2012, godzina 11:49 Aktualizacja danych
  20 sierpnia 2012, godzina 11:43 Aktualizacja danych
  08 listopada 2011, godzina 12:55 Aktualizacja danych
  02 czerwca 2011, godzina 16:41 Aktualizacja danych
  29 września 2009, godzina 13:27 Aktualizacja danych
  21 sierpnia 2009, godzina 09:25 Aktualizacja danych
  12 lutego 2007, godzina 12:50 Aktualizacja danych
  21 listopada 2005, godzina 08:56 Aktualizacja danych
  09 sierpnia 2005, godzina 09:11 Aktualizacja danych
  05 sierpnia 2005, godzina 11:28 Aktualizacja danych
  05 sierpnia 2005, godzina 09:12 Aktualizacja danych
Podobne sprawy