Sprzedaż/oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa poprzez dodzielenie gruntu do działki posiadanej.  WSP - 11.

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek (druk dostępny w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 6,7).

WYMAGANE DOKUMENTY:
- aktualny odpis z księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, do której ma nastąpić dodzielenie;
- aktualny wypis z rejestru ewidencji gruntów i budynków dla nieruchomości objętych wnioskiem;
- mapa do celów opiniodawczych z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej w skali 1: 500 – 3 egz., w tym jedna z zaznaczoną propozycją dodzielenia.

WYSOKOŚĆ OPŁATY: Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1h o opłacie skarbowej nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia i zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawach załatwianych na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 30 dni – od uzyskania zgody Wojewody.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: akt notarialny

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: Biuro Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 6,7

MIEJSCE ODEBRANIA DOKUMENTÓW: przy zawarciu aktu notarialnego – kancelaria notarialna.

SPRAWĘ PROWADZI: Wydział Mienia Skarbu Państwa.

INFORMACJI UDZIELA: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców, tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA: art. 37 ust. 2 oraz art. 70 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30. 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 17 lat temu (czwartek, 26 czerwca 2003, godzina 07:31)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Rafał Frankowski
 • Ilość wyświetleń: 2 695 952
 • Data ostatniej aktualizacji: piątek, 14 lutego 2020, godzina 08:53
 • Historia aktualizacji

 • 14 lutego 2020, godzina 08:53 Aktualizacja danych
  22 lipca 2019, godzina 12:09 Aktualizacja danych
  03 stycznia 2019, godzina 10:39 Aktualizacja danych
  09 sierpnia 2018, godzina 13:01 Aktualizacja danych
  03 sierpnia 2018, godzina 11:07 Aktualizacja danych
  04 lipca 2017, godzina 13:05 Aktualizacja danych
  08 marca 2017, godzina 12:50 Aktualizacja danych
  24 lutego 2017, godzina 10:32 Aktualizacja danych
  28 sierpnia 2015, godzina 12:59 Aktualizacja danych
  10 lipca 2015, godzina 09:26 Aktualizacja danych
  23 maja 2014, godzina 10:07 Aktualizacja danych
  05 września 2012, godzina 11:42 Aktualizacja danych
  27 sierpnia 2012, godzina 11:42 Aktualizacja danych
  20 sierpnia 2012, godzina 12:43 Aktualizacja danych
  08 listopada 2011, godzina 13:09 Aktualizacja danych
  16 września 2011, godzina 11:17 Aktualizacja danych
  29 września 2009, godzina 13:27 Aktualizacja danych
  21 sierpnia 2009, godzina 09:24 Aktualizacja danych
  12 lutego 2007, godzina 12:51 Aktualizacja danych
  12 lutego 2007, godzina 12:48 Aktualizacja danych
  21 listopada 2005, godzina 08:56 Aktualizacja danych
  09 sierpnia 2005, godzina 09:04 Aktualizacja danych
  05 sierpnia 2005, godzina 11:28 Aktualizacja danych
  04 sierpnia 2005, godzina 09:43 Aktualizacja danych
  04 sierpnia 2005, godzina 09:43 Aktualizacja danych
Podobne sprawy