Zarządzenia Prezydenta Miasta:
Zakres: Zarządzenia z 2020 roku
 • Zarządzenie Nr 1997/20 z dnia 09 grudnia 2020r.
  w sprawie wniesienia do Spółki „Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” wkładu pieniężnego z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego.
 • Zarządzenie Nr 1996/20 z dnia 09 grudnia 2020r.
  w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
 • Zarządzenie Nr 1995/20 z dnia 09 grudnia 2020r.
  w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
 • Zarządzenie Nr 1994/20 z dnia 09 grudnia 2020r.
  w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
 • Zarządzenie Nr 1993/20 z dnia 09 grudnia 2020r.
  w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
 • Zarządzenie Nr 1992/20 z dnia 08 grudnia 2020r.
  zmieniające zarządzenie w sprawie uzgodnienia warunków korzystania ze stołówek i opłat za posiłki
 • Zarządzenie Nr 1990/20 z dnia 07 grudnia 2020r.
  w sprawie:  zaopiniowania planu finansowego Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego na 2020 rok po dokonanych zmianach.
 • Zarządzenie Nr 1989/20 z dnia 07 grudnia 2020r.
  zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia osobowego funduszu wynagrodzeń pracowników Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego na 2020 rok.
 • Zarządzenie Nr 1986/20 z dnia 04 grudnia 2020r.
  w sprawie: zmian w treści Zarządzenia Nr 1921/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, nowe substancje psychoaktywne) w roku 2021 i powołania Komisji Konkursowej.
 • Zarządzenie Nr 1985/20 z dnia 04 grudnia 2020r.
  w sprawie realizacji oraz monitorowania programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu
 • Zarządzenie Nr 1984/20 z dnia 04 grudnia 2020r.
  w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Płock, oznaczonych jako działka nr 2906/120, nr 2906/124, nr 2906/150, nr 2906/152 położonych w Płocku przy ul. gen. Tadeusza Kutrzeby (obręb 1), nieodpłatną służebnością przesyłu na czas nieoznaczony.
 • Zarządzenie Nr 1983/20 z dnia 03 grudnia 2020r.
  w sprawie: dostosowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2020 rok.
 • Zarządzenie Nr 1982/20 z dnia 03 grudnia 2020r.
  w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Płocka do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2020.
 • Zarządzenie Nr 1980/20 z dnia 03 grudnia 2020r.
  w sprawie : wynajęcia lokalu nr 11 położonego w budynku przy ul. Miodowej 47 w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 1979/20 z dnia 03 grudnia 2020r.
  w sprawie : wynajęcia lokalu nr 1 położonego w budynku przy ul. Miodowej 47 w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 1978/20 z dnia 03 grudnia 2020r.
  w sprawie: wynajęcia lokalu mieszkalnego nr 12 przy ul. Miodowej 47 w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 1977/20 z dnia 03 grudnia 2020r.
  w sprawie: zamiany lokalu mieszkalnego nr 54 w budynku przy ul. Pszczelej 3 w Płocku, zajmowanego przez Panią Danutę Kołodziejską na lokal mieszkalny nr 2 w budynku przy ul. Miodowej 47 w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 1976/20 z dnia 03 grudnia 2020r.
  w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 1101/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 grudnia 2019 r. w/s zatwierdzenia planu remontów w zakresie rzeczowo-finansowym na 2020 rok dla Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Gminy, zmienionego Zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka: Nr 1264/2020 z dnia 30.01.2020 r., Nr 1406/2020 z dnia 15.04.2020 r., Nr 1505/2020 z dnia 01.06.2020 r., Nr 1556/2020 z dnia 23 czerwca 2020 r., Nr 1571/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r., Nr 1727/2020 z dnia 02 września 2020 r., nr 1831/2020 z dnia 13 października 2020 r., nr 1846/2020 z dnia 22 października 2020 r., nr 1877/2020 z dnia 02 listopada 2020 r.
 • Zarządzenie Nr 1975/20 z dnia 03 grudnia 2020r.
  w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Płock, oznaczonej jako działka nr 3/2 położonej w Płocku przy ul. Bielskiej (obręb 6), nieodpłatną służebnością przesyłu na czas nieoznaczony.
 • Zarządzenie Nr 1974/20 z dnia 03 grudnia 2020r.
  w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Płock, oznaczonej jako działka nr 218/2 położonej w Płocku przy ul. Piłsudskiego (obręb 9), nieodpłatną służebnością przesyłu na czas nieoznaczony.
 • Zarządzenie Nr 1973/20 z dnia 03 grudnia 2020r.
  w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Płock, oznaczonej jako działka nr 239/12 położonej w Płocku przy ul. Batalionów Chłopskich (obręb 4), nieodpłatną służebnością przesyłu na czas nieoznaczony.
 • Zarządzenie Nr 1972/20 z dnia 03 grudnia 2020r.
  w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Płock, oznaczonej jako działka nr 994/2 położonej w Płocku przy ul. Rybaki (obręb 8), nieodpłatną służebnością przesyłu na czas nieoznaczony.
 • Zarządzenie Nr 1971/20 z dnia 03 grudnia 2020r.
  w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Płock, oznaczonej jako działka nr 1087/12 położonej w Płocku przy ul. Harcerskiej (obręb 1), nieodpłatną służebnością przesyłu na czas nieoznaczony.
 • Zarządzenie Nr 1970/20 z dnia 03 grudnia 2020r.
  w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Płock, oznaczonych jako działka nr 694/61 i nr 694/63 położonych w Płocku przy ul. Kobylińskiego (obręb 4), nieodpłatną służebnością przesyłu na czas nieoznaczony.
 • Zarządzenie Nr 1969/20 z dnia 03 grudnia 2020r.
  w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Płock, przekazanej w trwały zarząd na rzecz Zespołu Szkół nr 5 w Płocku, oznaczonej jako działka nr 2906/151 położonej w Płocku przy ul. gen. Tadeusza Kutrzeby (obręb 1), nieodpłatną służebnością przesyłu na czas nieoznaczony.